לימור להב: "שוב העירייה מפלה את האילתים"
מאת: ראובן זלץ למערכת ערב ערב באילת גיליון: 2498, 19/05/2011

חברת מועצת העיר, עו"ד לימור להב, פנתה לראש העירייה בבקשה לבחון שוב את תנאי המכרז להקמת אתר אינטרנט תיירותי לעיר. הפנייה נעשתה לאחר שתושבים ובעלי עסקים מתחום האינטרנט פנו לעו"ד להב בטענה, כי המכרז שפורסם לאחרונה על ידי החברה הכלכלית של עיריית אילת, להקמת אתר האינטרנט התיירותי של העיר אילת, אינו נגיש לבעלי עסקים אילתים. עו"ד להב - לראש העירייה: "עצוב הוא כי תושבי מדינת ישראל מוצאים פרנסה באילת בעוד שתושבי אילת מתקשים בכך". דוברת העירייה: "מדובר באתר בעל חשיבות מכרעת.."


האם ניתן להוציא מכרז עירוני, הממומן מכספי התושבים, ואף גורם אילתי לא יכול לגשת אליו? מתברר שכך טוענת חברת מועצת העיר עו"ד לימור להב, במכתב ששלחה לראש העירייה, לסגנו לנקרי ולמנכ"ל, חכ"א יוסי דיין. לטענת עו"ד להב ולאחר שקראה את מפרט המכרז, כתבה לראש העירייה: "...אני מבינה בהחלט את הרצון להקים לעיר אתר מכובד וראוי, אולם לא יעלה על הדעת, שגוף ציבורי כעיריית אילת, אם במישרין ואם בעקיפין, באמצעות חברות הבת שלה, יטרוק את הדלת באופן שיטתי ומתמשך, בפני תושבי אילת ובעלי עסקים מקומיים, המעוניינים להתפרנס בכבוד..". עו"ד להב תהתה מדוע החברה הכלכלית הוציאה את המכרז ולא תאגיד התיירות שהוקם ואושר ומה לחכ"א ולמכרז על אתר תיירות עירוני. במכתבה מזכירה עו"ד להב את מכרז הגינון, מכרז השילוט שאף הם "סגרו את דלתם בפני בעלי העסקים הרלוונטיים באילת". את מכתבה מסיימת עו"ד להב וכותבת: "אני סבורה שבמסגרת מגבלות החוק ודיני המכרזים, ניתן למצוא, לפחות בחלק מהמקרים, פתרון שלא יותיר את תושבי אילת בצד, להסתכל בעיניים כלות, הכיצד נגזלת פרנסתם, על ידי תושבי מרכז והצפון...אנא הסירו את השלט הווירטואלי של 'אין כניסה לאילתים' המתנוסס מזה זמן רב בכניסה לעיר".

אופוזיציה של אישה אחת
אפשר לומר על חברת המועצה, עו"ד לימור להב, דברים רבים, אפשר לומר כי היא מנדנדת, שואלת, שולחת מכתבים לראש העירייה והנהלתה, חוקרת, לא מתפשרת וכי כל רצונה הוא לנגח את ראש העירייה. אך בסופו של יום, היא אופוזיציה של אישה אחת, במועצת עיר המונה 17 חברי מועצה. היה פעם חבר מועצת עיר באופוזיציה שאמר, כי תפקידה של האופוזיציה חשוב לא פחות מתפקיד הקואליציה, קראו לו מאיר יצחק הלוי. כיום כשהוא ראש העירייה, המתנהל במועצת עיר אולי הכי נוחה שהיתה לראש עירייה מכהן, אין ספק כי עו"ד להב מעיקה במכתביה. אך כשראש העירייה פועל למעשה ללא אופוזיציה, מלבד עו"ד להב, הרי שכולנו צריכים לברך על פעילותה. אז ניתן להסכים איתה וניתן גם שלא, אך במבנה העכשווי של הפוליטיקה העירונית, תושבי אילת יכולים רק לברך, כי בתוך כל הדממה המעיקה הזאת, יש קול אחד, שצועק ומתריע, כי כל השאר, בעצם שותקים. אז אפשר להתווכח עד מחר, מה מניע את עו"ד להב, מבחינתי, כתושב וכעיתונאי, תפקודה כחברת מועצת עיר וכשליחת ציבור, מצוין, לא פחות. כל השאר, לפחות כרגע, לא מעניין.
תגובת דוברת עירייה אילת: "מדובר במכרז לתכנון, הקמה, הפעלה ואחזקה לאתר אינטרנט שיעמוד בסטנדרטים בינלאומיים ושיתחרה באתרים של ערי תיירות מובילות בעולם. לא מיותר לציין, כי לאתר שיוקם, חשיבות מכרעת בנושא שיווק העיר כעיר תיירות מובילה בעולם - למותר לציין, כי בנושא זה, חובתנו למצוא את הטוב ביותר בארץ ולא רק את הטוב ביותר באילת. החברה הכלכלית לאילת (חכ"א), המהווה זרוע עירונית לקידום פרויקטים, הינה הגוף אשר הוציא את המכרז ולא מן הנמנע, שזכויותיה וחובותיה במכרז יועברו לתאגיד התיירות לאחר שיתחיל לפעול באופן מלא ויהא ערוך לכך מקצועית. הדבר נבדק משפטית והוגדר במפורש כלפי כל המציעים הפוטנציאליים במסגרת מסמכי המכרז. האתר הוגדר כדינאמי במהותו, ותאגיד התיירות, כמי שמיועד להיות אחראי על הפעלתו, בהחלט יוכל להשפיע ולעצב את דמותו של האתר כך שיתאם לתכנית העבודה השיווקית (הדינאמית) של העיר. באשר לשילוב גורמים מקומיים יצוין, כי לאורך הדרך עודדו גורמים מקומיים אשר פנו והתעניינו לשתף פעולה עם גורמים העונים על תנאי הסף, וזאת במטרה לשרת את כל האינטרסים. עוד נעשה מאמץ לאפשר שיתופי פעולה לפחות לגבי חלקים מהעבודה באופן שיאפשר לתושבי אילת להשתלב בעבודות הקשורות למכרז, ואכן היו כאלה. אולם יש להבהיר, כי מהבחינה המשפטית ועל פי דיני המכרזים, אין אפשרות לתעדף מציע אילתי ככזה".

 


 
 

תגובות
20:48 21/5/2011
מ.ע
1.
05:21 21/5/2011
אורנה
2.
14:40 27/5/2011
גדי
3.

  • מדורים
  • מגזינים
  • ארכיונים