פרסומת
דלג

גבעה 106: "העירייה מכרה את הנוף של תושבי אילת"

מאת: עומר כרמון ● 31/8/2011 17:43 ● ערב ערב 2513
דיירים ברחובות יותם ואילות יוצאים למאבק נגד הכוונה לבנות בניינים רבי קומות ב'גבעה 106': "החלטת העירייה נגועה בשיקולים זרים ובחוסר תום לב משווע". בשנה האחרונה, אישרה העירייה לקבלן שזכה במכרז של מינהל מקרקעי ישראל, להגדיל בלמעלה מפי שלוש את זכויות הבנייה במתחם
גבעה 106: ''העירייה מכרה את הנוף של תושבי אילת''דיירים ברחובות יותם ואילות יוצאים למאבק נגד הכוונה לבנות בניינים רבי קומות ב'גבעה 106'. - הכולל את המוקד העירוני והמגרש הנטוש ששימש את חברת החשמל.
הדיירים הזועמים טוענים, כי ראש העירייה הסתיר מהם מידע ולא עמד בהתחייבויותיו. במכתב ששלחו למאיר יצחק הלוי, הם כתבו: "העיוות זועק לשמיים. החלטת העירייה נגועה בשיקולים זרים, חסרה שקילת שיקולים עניינים, ותוצאותיה מצביעים על חוסר סבירות וחוסר מידתיות. דרך המחטף בו בחרה הוועדה המקומית להעביר את החלטתה מבלי שהזמינה אותנו להשמיע עמדתנו נגועה בחוסר תום לב משווע".
דוד לוי, המתגורר ב'מגדל חי' (בפינת הרחובות יותם ואילות), אמר ל'ערב ערב': "העירייה מכרה את הנוף של תושבי אילת. מרבית האנשים המתגוררים כאן רכשו את דירותיהם בגלל הנוף. לפני שרכשנו את הדירות, עיינו בתוכניות של השכונה. לא קנינו חתול בשק. באיזה זכות העירייה עושה עם התוכניות מה שבא לה? נוף זה איכות חיים. כיצד העירייה תורמת לקהילה שלה, בכך שהיא לוקחת לאחד ונותנת לאחר?".

"להפסיק להתנהל כמחוז שכוח אל בעולם השלישי"


לפני למעלה משנה, הכריז מינהל מקרקעי ישראל על הזוכה במכרז לבניית 100 דירות בגבעה 106. דובר החברה הזוכה אמר אז ל'ערב ערב', כי הוא מצפה שעיריית אילת תאשר לו להגדיל את מספר הדירות שייבנו במתחם. בעקבות הדברים הללו, שלח ועד הדיירים ב'מגדל חי', מכתב לראש העירייה וביקש ממנו כי לא יאשר בנייה שתפגע באיכות חייהם ובערך דירותיהם: "בנייה זו תהווה מפגע אקולוגי סביבתי. זוהי פגיעה בנוף ובאיכות חיי התושבים בכל בניין ומבנה הנמצאים ברדיוס של 360 מעלות מסביב לגבעה 106, פגיעה בכל אחד מתושבי העיר שהנוף הטבעי ואיכות הסביבה חשובים להם. ידוע לכל, כי לאורך שנים רבות, לא זכתה העיר אילת ליחס של כבוד מצד מתכנני העיר לדורותיהם, ואזורים רבים נבנו כטלאי על טלאי, כדוגמת רבי הקומות בכניסה המערבית לעיר, שחסמו את הנוף עוצר הנשימה בו פגש כל נוסע בהגיעו לפאתי העיר, וכמו מפגעים נוספים שקצרה היריעה מלמנותם. לדעתנו, הגיע הזמן לחדול ממנהג העבר ולהפסיק להתנהל כמחוז שכוח אל בעולם השלישי, והגיע הזמן להבין שאדריכלות סביבתית היא מושג הקיים בעולם המערבי שנים רבות, ותפקידו לדאוג לאיכות חיי התושב ולא לפגיעה בהם. אילת היא פנינת טבע עם נוף בראשיתי ומפרץ מהיפים בעולם. אך לצערנו, מתכנני העיר לא השכילו לשלב בנייה עם הטבע המדהים, שתוצאותיה יכבדו הן את המקום והן את תושבי העיר ואורחיו. אנו פונים מבעוד מועד ודורשים ליידע אותנו בין בכתב ובין בעל פה, על כל כוונה של כל גורם שהוא, לשנות את יעוד השטח המכונה 'גבעה 106' מייעודו המקורי".

"להביא הנושא לדיון חוזר בוועדה"


ראש העירייה ענה לדיירים המודאגים: "חברי הנהלת העירייה ישמחו להיפגש עם נציגות מטעמכם על מנת לשמוע את בקשותיכם". אולם שבועות אחדים לאחר שהתקבלה תשובתו הכתובה של ראש העירייה, נדהמו הדיירים לקרוא ב'ערב ערב', כי הוועדה המקומית בעיריית אילת, אישרה להגדיל ל-325 את מספר הדירות שייבנו במתחם.
במכתב נוסף שהעביר הוועד לראש העירייה, כבר הייתה הנימה כעוסה יותר: "לדאבוננו, מבלי שזומנו לאף ישיבה בעניין התוכנית כאמור, ומבלי שעדכנו אותנו בדבר המהלכים המקודמים בוועדה המקומית, ובניגוד מוחלט להבטחתך במכתבך אלינו בדבר מתן אפשרות להעלאת בקשות לגיטימיות בפני הוועדות הסטטוטוריות, החליטה הוועדה המקומית להמליץ בפני הוועדה המחוזית על הפקדת תוכנית שבה תהה צפיפות של 25 יחידות דיור לדונם, 325 יחידות דיור ועד 12 קומות. אין כל ספק כי שינויים מהותיים אלו, המומלצים לביצוע בתוכנית, הינם הרי אסון לנכסים המצויים במגרש הגובל, ועזות פנים היא להתעלם מבקשתנו להיות מעורבים בתהליך קידומה של תוכנית זו, ועל אחת כמה וכמה, המניעה מאיתנו להביע דעתנו בוועדות ובפני הגורמים המקצועיים בעירייה ומחוצה לה. אם לא די בכך, הרי שעל אף מכתבנו שבסימוכין לא טרחתם כלל לעדכן אותנו בדבר ההחלטה אליה הגיעה הוועדה המקומית, החלטה אשר הגיע לידיעתנו, אך לאחרונה, מפרסום בעיתון 'ערב ערב'. מבלי לגרוע ממידת אחריותך האישית לנזקים העלולים להיגרם לנכסים במגרש הגובל כאמור, הרי שהחלטת הוועדה להמליץ בפני הוועדה המחוזית על הפקדת התוכנית, הינה החלטה מנהלית שגויה, אשר לא נתמכת בתשתית עובדתית ראויה ואשר יש לבטלה לאור האמור. כפי שעולה מהחלטת הוועדה, בפני הוועדה לא עמדה עמדתם של הדיירים במגרש הגובל, לא עמד סקר סביבתי, לא סקר גיאולוגי, לא נספח תנועה וחניה, לא פרוגרמה למבני ציבור, ולא פתרונות למתקנים הנדסיים. לאור האמור, לא ברור כלל על בסיס אילו עובדות דנה הוועדה והחליטה להמליץ על אישור התוכנית. העיוות זועק לשמיים, החלטת הוועדה נגועה בשיקולים זרים, חסרה שקילת שיקולים עניינים, ותוצאותיה מצביעות על חוסר סבירות וחוסר מידתיות. כמו כן דרך המחטף בו בחרה הוועדה להעביר את החלטתה מבלי שהזמינה אותנו להשמיע עמדתנו, נגועה בחוסר תום לב משווע. גם סירוב הוועדה המקומית להעביר לידינו העתק התוכנית עליה המליצו נראית תמוהה בעינינו. לאור האמור, אנו דורשים לבטל את המלצת הוועדה ולהביא הנושא לדיון חוזר בוועדה כאשר לפניה יהיו מונחים כל הסקרים, התסקירים, הפתרונות אשר היו אמורים להיות מוצגים בפני הוועדה ולא הוצגו. כמו כן אנו מבקשים להיות נוכחים בישיבה ולהציג עמדתנו, בכתב ובעל-פה, בפני גורמי התכנון והגורמים המוסמכים לקבל את ההחלטות בוועדה המקומית".
בחודשים האחרונים, ניסו הדיירים להשיג את התוכניות למתחם שהומלצו בידי העירייה והועברו לדיון בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה. כל פניותיהם נדחו בידי העירייה בנימוקים שונים. רק בשבוע שעבר, הסכימה העירייה לאפשר לדיירים לצלם את התוכניות. בחודש האחרון, נדונה בוועדה המחוזית תוכנית הבנייה ב'גבעה 106'. חברי הוועדה לא הביעו התנגדות לבניית מגדלי המגורים, והדיון עסק בעיקר במיקומם של שני גני ילדים. דיירי רחובות יותם ואילות כבר נערכים להגשת ההתנגדויות.

עיריית אילת בחרה לא לענות לשאלות 'ערב ערב בנושא. נוסיף לעקוב ולדווח.