פרסומת
דלג

שליש מחברי המועצה דורשים: דיון מיוחד בנושא גבעה 106

מאת: עומר כרמון ● 16/2/2012 00:20 ● ערב ערב 2537
עו"ד לימור להב, רפי הוכמן, ד"ר מאיר ויסנוביץ', חיים אלעל, דני אדרעי והרצל חנו חתמו על מכתב הדורש מראש העירייה לכנס ישיבה שלא מן המניין בנושא הבנייה המתוכננת בגבעה 106. חברי המועצה טוענים, כי בהתאם לפקודת העיריות, ראש העירייה מחויב לכנס ישיבה, אם לפחות שליש מחברי המועצה מבקשים זאת
שליש מחברי המועצה דורשים: דיון מיוחד בנושא גבעה 106שישה מחברי מועצת העיר, המהווים שליש מהחברים, חתמו השבוע על מכתב הממוען לראש העירייה, מאיר יצחק הלוי ובו בקשה לכינוס ישיבה בנושא הבנייה המתוכננת בגבעה 106.

"אנו מבקשים ממך לכנס ישיבת מועצה שלא מן המניין, בהתאם לאמור בפקודת העיריות: 'ראש עירייה יכנס ישיבה שלא מן המניין למועד שלא יהיה מאוחר משבעה ימים מהיום שהוגשה לו דרישה לכך בכתב, חתומה בידי שליש לפחות מחברי המועצה ומפרטת את סדר יומה והצעת החלטה לגביו'", כתבו חברי המועצה.

על המכתב חתמו ארבעה חברי האופוזיציה במועצת העיר: עו"ד לימור להב, חיים אל על, דני אדרעי והרצל חנו. הצטרפו אליהם גם שני חברי קואליציה: רפי הוכמן וד"ר מאיר ויסנוביץ'.

כזכור, בדיון בשבוע שעבר במועצת העיר, לא נענה ראש העירייה לבקשת חברת המועצה, עו"ד לימור להב, לדון בנושא הבנייה המתוכננת בגבעה 106. מ"מ וסגן ראש העירייה, אלי לנקרי, התיר לאחד מנציגי הדיירים לדבר בפני חברי המועצה ואמר לו: "עד כמה שאני מבין, יש לכם תמיכה גדולה מאוד. זה לא עניין של אופוזיציה, קואליציה. זה עניין עירוני".

בהצעת ההחלטה שמבקשים להביא לדיון חברי מועצת העיר, נכתב: "מועצת העירייה מורה לגורמים הרלבנטיים בעירייה להגיש לוועדה המחוזית, בשם עיריית אילת, התנגדות לתוכנית לאחר הפקדתה, ההתנגדות תוגש לפני תום המועד הקבוע להגשת התנגדויות".
כזכור, הוועדה המקומית בעיריית אילת המליצה בפני הוועדה המחוזית על בניית שבעה מגדלים בני 12 קומות בגבעה 106. דיירים בבניינים סמוכים מתנגדים לבנייה וטוענים, כי המגדלים יפגעו באיכות חייהם ויסתירו להם את הנוף. בקרוב, צפויה התוכנית לקבל את אישור הוועדה המחוזית. עבור המתנגדים ייפתח חלון הזדמנויות בן שלושה חודשים, במהלכו יוכלו לדרוש מהוועדה לקיים דיון חוזר.