פרסומת
דלג

מפרץ השמש לתושבי אילת

מאת: ראובן זלץ למערכת ערב ערב באילת ● ● ערב ערב 2117
עיריית אילת מתכננת מהלך מרחיק לכת, לפינוי חוף מפרץ השמש וחלוקתו לבני אילת, לאחר גיבוש הליך מינהלי והוצאת מיכרז עירוני. בכוונת העיריה לשדרג את כל קטע החוף המוזנח תוך מספר חודשים ופינוי כל המתגוררים במקום.

קטע החוף במפרץ השמש מוזנח, מלוכלך ובמקום מתגוררים שלא כחוק עשרות דיירי חוף. עיריית אילת מתכוונת לפעול לפינוי כל ה'דיירים' ולהוציא מיכרז עירוני לחלוקת החוף לבני אילת. לצורך העניין תוקם וועדה עירונית שבראשה תעמוד חברת המועצה חן סלטי, האחראית על אגף ההנדסה. בוועדה יהיו חברים נציגים מאגף הרווחה, התיירות, מינהל מקרקעי ישראל ויועץ משפטי. כוונת הוועדה לגבש קריטריונים לקראת הוצאת המיכרזים לבני אילת, לתת מענה סוציאלי לאותם דיירי החוף ולפנות את מי שנמצא שם בניגוד לחוק. הקריטריונים שתקבע הוועדה יותאמו לדרישות העכשוויות ויכללו את כל חופי העיר הציבוריים המופעלים על ידי העיריה באמצעות בני אילת או חוכרים אחרים. ראש העיר אמר השבוע, כי "בכוונת העיריה להפוך את קטע החוף במפרץ השמש לאטרקטיבי ביותר בעיר, שישמש כחוף ציבורי פתוח לתושבים ולנופשים". נכון להיום חוף מפרץ השמש מוזנח מלוכלך ורחוק מלהיות חוף ציבורי נאות ופתוח לציבור הרחב. קטע החוף הנדון יחל ממלון הרודס ועד לחוף המופעל כיום על ידי חוות הדגים, אך בכוונת העיריה לפעול לקבלת החוף באמצעים חוקיים, פעולה שכבר החלה ותימשך בחודשים הקרובים. בעיריית אילת מודעים לבעיה, כמו גם לבעיית התושבים במקום והנושא יטופל בחודשים הקרובים. עוד נודע, כי העיריה מתכוונת לבדוק את כל חופי הים העירוניים ולבדוק את המצב החוקי והסטטוטורי באשר להמשך תיפעולם ועל ידי מי.

תמונת כתבה
שיכון אוהלים בסמוך להרודס. צילומים י. בן. יתח