פרסומת
דלג

גבעה 106: מדוע הדו"ח כל כך קצר?

מאת: עומר כרמון ● 3/8/2012 18:45 ● ערב ערב 2561
דיירי 'מגדל חי' הזועמים על תמיכת ראש העירייה בהקמת מגדלי מגורים שיסתירו להם את הנוף, דורשים לדעת מדוע הדו''ח שהכינה העירייה בעניינם מסתכם בחמש פסקאות. העירייה: "מכתבם של הדיירים הועבר להתייחסות הועדה המקצועית"
גבעה 106: מדוע הדו''ח כל כך קצר?

לצפייה בסרטון לחצו על כפתור ||

דיירי 'מגדל חי' בפינת הרחובות יותם ואילות, הזועמים על תמיכת ראש העירייה בהקמת מגדלי מגורים ב'גבעה 106', שלחו מכתב לראש העירייה ובו הם מבקשים לדעת, מדוע הוועדה המקצועית שהקים כדי "להגדיר את הסוגיות הציבוריות, על בסיסן ניתן יהיה לבקש מהיזם או מהוועדה המחוזית לבצע שינויים בתוכנית", הסתפקה במסמך קצר ולא יסודי.

"תמוה בעיננו עד מאוד כי למרות חשיבותו הרבה של הנושא, הן בפן הציבורי והן בפן האישי של הפגיעה בנו, הסתפקה הוועדה בפרסום מינימאלי ותמציתי של הדברים אשר התפרשו על גבי חצי עמוד בלבד, בחמש פסקאות, ובמרווחים גדולים בין הפסקאות", כתבו הדיירים. "מצופה היה כי דו"ח שכזה יהיה מפורט בהרחבה ויכיל, בין היתר, את רשימת הנושאים בהם דנה הועדה, את העובדות והנתונים שעמדו בבסיס החלטותיה, ואת המסמכים עליהם הסתמכה הועדה, כמו גם את עמדתם של כל אחד ואחד מחברי הועדה ואת יחס הקולות בהצבעה על כל נושא ונושא שנדון בה... לאור האמור לעיל, ומאחר והבהרות אלו נדרשות לנו, נבקש לקבל לידנו ללא דיחוי את הפרוטוקול המלא של ישיבות הועדה, וכמו כן נבקש לקבל הבהרות, הסברים ותשובות לנושאים המפורטים בדו"ח ואשר לא ניתן עליהם בדוח כל הסבר, נימוק, פירוש, הבהרות, והרחבות".

בדו"ח, שהכינו מהנדס העירייה - יוחאי אברני, גזבר העירייה - אסי בן חמו, והיועצת המשפטית לעירייה - עו"ד דפנה ישראלי, נכתב: "לאחר בחינת הדברים נוכחנו לדעת, כי רוב רובם של הנושאים שנבחנו על ידנו, היו אמורים לקבל ביטוי במסגרת החלטות הוועדה המקומית ולא במסגרת מועצת עיר. סברנו כי ברובד הציבורי אין מקום להגיש התנגדות לתוכנית בשם עיריית אילת, עם זאת סברנו כי ניתן להביא בפני הוועדה המחוזית את ההמלצות הבאות: שמירת 'ריאה ירוקה' לטובת התושבים, חדר שנאי החשמל יהיה תת קרקעי, הפרויקט יבוצע בשלבים כדי לשמור על איכות חיי התושבים ופעילות משרדי העירייה ב'גבעה 106'. בראיה ציבורית רחבה, לרשות המקומית יש עניין בהתחדשות עירונית ובעידוד פרויקטים שונים אשר יש בהם כדי לתרום ולקדם את הכלכלה המקומית, לרבות היטלים ואגרות שישלמו לקופה הציבורית ויחזרו לציבור בהשקעה בתשתיות ובמבני ציבור ברחבי העיר. בראיה זו, עולה התועלת הציבורית על הפגיעה הנקודתית, ככל שהיא קיימת".

ביקשנו את תגובת עיריית אילת לטענות דיירי 'מגדל חי'. בתגובה נמסר: "ראש העירייה העביר את המכתב להתייחסות הועדה המקצועית".

ידיעות קשורות:


יצחק הלוי ולימור להב בדרך לבית המשפט?
תחקיר: כך ויתרה העירייה על 'גבעה 106'

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש