פרסומת
דלג

הרוכלים בטיילת יתמודדו על מקום במועצת העיר

מאת: עומר כרמון ● 28/2/2013 21:07 ● ערב ערב 2591
בית המשפט העליון דחה את פינוי הרוכלים בטיילת לאחר הבחירות. יו"ר מטה המאבק של הרוכלים בטיילת, מאיר תורג'מן: "ניכנס למועצה, נשפיע מבפנים וגם נקבע מי יהיה ראש העירייה הבא. אני מאמין שנשיג שני מנדטים לפחות". ראש העירייה מאיר יצחק הלוי החליט על הקמת מנגנון שיסייע למי מבין הרוכלים שהרוכלות הינה עיסוקו היחיד". לימור להב הביעה תמיכה בהשארת מספר מצומצם של דוכנים על הטיילת. דובי כהן קורא לטיילת נקייה ומסודרת
הרוכלים בטיילת יתמודדו על מקום במועצת העיריו"ר מטה המאבק של הרוכלים בטיילת, מאיר תורג'מן, אמר ל'ערב ערב', כי בימים הקרובים, יתכנסו נציגי הרוכלים כדי לסכם על הקמת רשימה פוליטית שתתמודד בבחירות הקרובות למועצת העיר. "אני מאמין שנשיג שני מנדטים לפחות", אמר תורג'מן, שמקווה כי ייבחר בידי חבריו לראשות הסיעה, "אני מאמין שיהיה סחף אחרינו. ניכנס למועצה, נשפיע מבפנים וגם נקבע מי יהיה ראש העירייה הבא".

תורג'מן גילה, כי התקשר ללשכת ראש העירייה וביקש להיפגש עמו, כדי למצוא פיתרון לרוכלים, בהתאם לרוח החלטת בית המשפט העליון, שהעניקה לרוכלים תשעה חודשים נוספים בטיילת. לדבריו, המלצת שופטי העליון למצוא פיתרון תעסוקתי עבורם, היא "המלצה על גבול ההוראה. המלצה משופטים בעליון היא כמו החלטה לכל דבר. אם לא יתנהל עמנו מו"מ, זה יהיה לעג לפסק הדין", הוא טען.

"מתחם רוכלים תיירותי חדש – כמקובל בערי תיירות מובילות"


דוברת העירייה מסרה השבוע, כי ראש העירייה יקים מנגנון שיסייע לרוכלים שהרוכלות היא עיסוקם היחיד: "בית המשפט העליון פסק, כי יש לפנות את הדוכנים המצויים על הטיילת ולהעביר אותה לידי הציבור הרחב, שזכאי ליהנות מהשטח הציבורי ובכך אימץ את עמדות בית המשפט המחוזי, משרד התיירות ומינהל מקרקעי ישראל, נמסר בהודעה. "את הדוכנים בטיילת יחליף מתחם רוכלים תיירותי חדש כמקובל בערי תיירות מובילות בעולם. את המתחם החדש יאיישו רוכלים, אשר נבחרו על ידי ועדה בלתי תלויה בראשותה של השופטת בדימוס שרה פריש. מאחר והפינוי הוא עובדה מוגמרת, החליט ראש העירייה, מאיר יצחק הלוי, על הקמת מנגנון שיסייע למי מבין הרוכלים שהרוכלות הינה עיסוקו היחיד".

"לבדוק האם ניתן לעשות יותר"


בפסק דינו של בית המשפט העליון, כתבו השופטים: עדנה ארבל, צבי זילברטל ואליקים רובינשטיין, כי הם ממליצים לעירייה לנצל את הזמן כדי למצוא פיתרון תעסוקתי למפונים. השופט רובינשטיין הצטרף להחלטה בלב כבד וטען כי הארכה לה זכו הרוכלים, היא "חסד שבחסד": "נקודת המוצא לדיוננו היא העובדה כי הפעלת הדוכנים של המערערים בטיילת הצפונית באילת אינה חוקית", נכתב בפסק הדין. "בא כוחם של המערערים טען חלושות לעניין עצם הפינוי, ולמעשה נראה כי מסקנה מוגמרת היא היום כי על המערערים לפנות את הדוכנים מהטיילת. באשר למועד הפינוי, דומני כי יש לערוך איזון בין השיקולים העומדים על הפרק. מצד אחד יש ליתן משקל לזכויותיהם של המערערים, הפגיעה הקשה העלולה להיגרם להם והאינטרסים הנוספים שלהם. הצדדים לא חלקו על כך שהמערערים לא פלשו לטיילת אלא הובאו לשם על ידי העירייה במטרה לשפר את פני האזור ולסלק גורמי פשיעה מהמקום, וכי אף המינהל נתן הסכמתו לכך. העירייה אף התנגדה בחלק מההליכים לפינויים של המערערים מהטיילת, עד אשר שינתה עמדתה. התנהלותה ההפכפכה של העירייה בעניינם של המערערים היא בעייתית ומצדיקה התחשבות במצב אליו הגיעו לעניין מועד הפינוי. כמו כן, אין להמעיט בנזק שעלול להיגרם למערערים כתוצאה מהפינוי, כאשר יש להניח כי הדוכנים מהווים את מטה לחמם ומקור פרנסתם של המערערים ומשפחותיהם. המערערים הסתמכו במשך שנים רבות על התנהלותה של העירייה שהתירה להם את השימוש בטיילת להעמדת דוכנים לממכר, ואף נראה כי הציגה בפניהם מצג לפיו מצב זה אינו עומד להשתנות בעתיד. לצערנו, מסתבר כי הפתרון החלופי שהציעה העירייה מתאים רק לחלק קטן מהרוכלים, ובעניין זה אומר, כי מתבקש לבדוק האם ניתן לעשות יותר על מנת למצוא פתרון חלופי לקבוצה גדולה יותר של רוכלים מזו שנמצא לה כבר פתרון. עוד יש להניח, כי המערערים תלו תקוות קודם בעירייה ואחר כך בבתי המשפט שימנעו את פינויים, ולפיכך טרם נערכו כראוי לסגירת הדוכנים. שיקולים אלו יש לאזן את אל מול העיקרון החשוב של שמירה על שלטון החוק. בית המשפט קבע, בפסק דין שאושר על ידי בית משפט זה, כי ההסכמים שנכרתו בין העירייה לבין הרוכלים מנוגדים לדיני התכנון והבניה, מנוגדים לדיני רישוי העסקים, אינם חוקיים ודינם להתבטל. בוודאי שלא ניתן להכשיר לאורך זמן את המשך קיומם של דוכנים העומדים בניגוד לחוק ללא כל אישור כדין. יש להוסיף ולהטעים, כי ההתנהלות הבלתי מוסדרת בעניין זה מביאה גם לפגיעה מהותית בצדק, שכן לא ברור על פי אילו קריטריונים ובאילו דרכים אושרה דווקא לתושבים מסוימים האפשרות להקים דוכנים, והאם לא נפגע עקרון השוויון כמו גם המינהל התקין כתוצאה מדרך התנהלות זו. ואכן, כפי שנמסר לנו כיום, ממתינים בעלי דוכנים אחרים להקמת דוכניהם במקום חלופי שהוקצה על ידי העירייה במגרש 40 על פי קריטריונים ברורים ושוויוניים. לכך יש להוסיף את החשש שמביעים המשיבים מחוסר בטיחות במקום באופן שאינו מאפשר מעבר נוח בטיילת הקיימת. כן יש להביא בחשבון את התמשכות ההליכים בעניין זה על פני כעשור. ראינו את המערערים באולם בית המשפט, שמענו את זעקתם באמצעות בא כוחם, אך נראה שגם הם הפנימו והבינו שאת החוק צריך לקיים ולא ניתן להמשיך ולהימצא במקום שאינו מוסדר על ידי דין. לצד זאת אנחנו מביעים תקווה כי העירייה תעשה מאמץ למציאת פתרון חלופי ולסיוע למערערים. לבסוף, אחרי שלקחנו בחשבון את התמשכות ההליכים לאורך תקופה ארוכה, הגענו למסקנה כי יש לאפשר למערערים תקופת התארגנות לפני פינויים אשר מחד גיסא תאפשר להם ולעירייה לנצל את הזמן למציאת פתרון חלופי, או שאם הדבר לא יתאפשר, מקור פרנסה חלופי, ומאידך גיסא לא תהיה ארוכה מדי על מנת לא לפגוע באינטרס הציבורי, באינטרסים של רוכלים אחרים ובמסר אותו יש להעביר באשר לחשיבות השמירה על שלטון החוק ואכיפתם של דיני התכנון והבניה ודיני רישוי העסקים. אשר על כן הגענו למסקנה כי יש להורות על סילוק ידם של המערערים תוך תשעה חודשים מיום מתן פסק דין זה, בהתאם להוראותיו של בית המשפט המחוזי. במובן זה הערעור מתקבל".

"מצטרף בלב לא קל"


השופט אליקים רובינשטיין הוסיף לפסק הדין את עמדתו: "מצטרף אני, אם גם בלב לא קל, לחברתי השופטת ארבל בקביעה כי מועד פינוים של הדוכנים יהא בעוד תשעה חודשים מפסק דיננו. אכן לתופעת הרוכלות בחוף אילת יש היסטוריה של כחמש עשרה שנה שראשיתה במעשה שנוי במחלוקת, לשון המעטה, של העירייה - אך הגיעה במפגיע עת להחזיר את רצועת החוף לבעליה, הציבור. כיום אין לאמיתם של דברים מחלוקת על עצם הפינוי, כפי שציינה חברתי, אך מה שנעשה הוא לקח 'למופת' כיצד אין הרשויות צריכות לפעול, והדברים חלים הן על 'החטא הקדמון" בהכנסת הרוכלות והן על ההתנהלות המשפטית והאחרת לאורך השנים. חלוף השנים הוא גם מענה לחלק ניכר מטענות המערערים, שכן גם אם נכנסו למקום בברכה כזאת או אחרת, השנים הרבות שחלפו, בהן יכלו לסחור במקום בלא תמורה לציבור כלל – די בהן והותר. זאת – אף אם אנושית ניתן להבין שמי שבנה לו מקום פרנסה אינו שש להיפרד ממנו, ועל כן ניתנת הארכה הנוספת על-ידינו. נזכור, כי כבר ניתנה 'ארכה בפועל' עם התקופה שחלפה הן מפסק דינו הראשון של בית המשפט המחוזי בדצמבר 2011 ובוודאי מאז פסק דינו של בית משפט זה בדצמבר 2012, כך שתשעת החודשים הם חסד שבחסד. נזכור גם את הדוכנים שפונו והממתינים להכרעות במגרש 40, והדברים מתעכבים עקב אי סיום עניינם של המערערים, מה שמעצים את הצורך בסיום".

לימור להב: "אין לאפשר דוכנים לצמיתות"


המועמדים לראשות העירייה, עו"ד לימור להב ודובי כהן, העבירו גם הם את תגובותיהם להחלטת בית המשפט. להב מסרה כי יש להביא את הנושא לדיון במועצת העיר. דובי כהן הדגיש גם הוא את הצורך בהידברות.

"כזכור, לפני כחודש ימים, פניתי לראש העירייה בבקשה להעלות את נושא הרוכלים לדיון במועצת העירייה, כדי לנסות ולמצוא פתרון למי מהם הזקוק לכך, במידה ובית המשפט יפסוק בסופו של דבר, שיש לפנות את הדוכנים מהטיילת", מסרה להב. "גם בית המשפט העליון בפסק דינו מהשבוע, הביע תקווה, כי העירייה תסייע לרוכלים ותעשה מאמץ למצוא להם פתרון חלופי, כך ששופטי העליון תומכים למעשה בעמדתי. בזמנו, סרב ראש העירייה לבקשתי, בטענה כי הנושא תלוי ועומד בבית המשפט. טענה זו אינה תקפה עוד, ומשום כך אין כל מניעה לקיים כעת את הדיון אותו ביקשתי. והיה ויימצא פתרון עוד במהלך הקדנציה הנוכחית, הרי שהדבר כבר לא יבוא לפתחו של ראש העירייה הבא. לו אני ראש העירייה, ובניגוד לראש העירייה הנוכחי, הייתי מביאה את הסוגיה לדיון במועצת העירייה, בה יושבים כלל נציגי הציבור ולא מקבלת החלטות חשובות כל כך לבדי. ובאשר לעמדתי העקרונית בעניין דוכנים בטיילת, אני סבורה שמספר דוכנים מוגבל, לאורך הטיילת, יכול לתרום רבות לאילת כעיר תיירות, ובלבד שיהיו אחידים ואסתטיים, שהפיקוח על מפעילי הדוכנים, אם מטעם העירייה, ואם מטעם מינהלת ייעודית שתוקם לצורך כך, יהיה הדוק ובלתי מתפשר, תוך הגבלת שעות פעילות, סוג המוצרים שניתן לרכול בהם ועוד. חשוב להקפיד גם על נקיון וסדר בטיילת ועל נושאי בטיחות ובטחון. אין כל סיבה לכך שמה שעובד נפלא ברבות מערי התיירות בעולם, לא יעבוד נפלא באילת. עוד אני סבורה כי אין לאפשר הפעלת דוכנים לצמיתות, אלא לתקופה מוגבלת בת מספר שנים, כפי שנהוג היום בהקצאת החופים לבני אילת. זאת, במטרה לאפשר לתושבים רבים יותר להתפרנס בדרך זו, ובמיוחד לצעירים בני אילת, שיעמדו בקריטריונים שייקבעו לכך, דבר שגם ישאיר אותם באילת, וגם יאפשר להם להתחיל את חייהם כבוגרים, כשפרנסתם מובטחת לתקופה בת מספר שנים. לא יהא זה מן המיותר לציין, שכל הבטחה שייתן מי מהמועמדים לראשות העירייה או למועצת העירייה, בעניין זה, לאדם זה או אחר, כמוה כשוחד בחירות, דבר המהווה עבירה פלילית".

דובי כהן: "הטיילת חייבת להיות נקיה ומסודרת"


דובי כהן מסר בתגובתו: "צריך לכבד את החלטת בית המשפט העליון וכולי תקווה כי יצחק הלוי ינהל סוף סוף מו"מ עם בעלי הדוכנים כפי שביקשו שופטי בית המשפט העליון. ראשית ולפני הכל, אנחנו מצווים לכבד את החלטת שופטי בית המשפט העליון. ולעצם העניין, ברמת העיקרון, הטיילת הצפונית חייבת להיות נקייה ומסודרת כיאה לעיר תיירות ומסבירת פנים לנופשים ולתושבי אילת. תמיד טענתי כי מציאת פיתרון יגיע רק באמצעות הדברות בין הצדדים. ראש העירייה היה חייב אז, כמו גם כיום, לדבר עם הרוכלים שהם גם במקרה תושבי אילת ולהגיע להבנות ולהסכמות, צר לי כי הוא לא נהג כך והוציא מיליוני שקלים מכספי העירייה על בתי משפט ועורכי דין שבקלות ניתן היה למנוע זאת. ראוי להדגיש כי אני תומך בהסדרת נושא הרוכלות בטיילת, תומך בהמשך יצירת מקורות פרנסה ותעסוקה לתושבי אילת. אך אסור לנו לשכוח כי אנו עיר תיירות וחייבים לפעול בהתאם".

המועמד הנוסף לראשות העירייה, תומר ביצר, מסר: "אנו לומדים את פסק הדין. נגיב לאחר לימוד מעמיק של הסוגיה ובחינת כלל הפתרונות האפשריים במסגרת החוק, וברגישות מירבית לכל הנוגעים בדבר".


חדשות אילת