פרסומת
דלג

יהדות- הרב דוד שנה

מאת: מערכת ערב ערב ● ● ערב ערב 2455
פרשת ואתחנן. ט"ו באב – חג האהבה
יהדות- הרב דוד שנה

בפרשת ואתחנן נצטווינו לאהוב את ה' בכל ליבנו ובכל נפשנו, מהי אהבה? אהבה היא נתינה, נכונות לוותר על רכושי / רצוני / צרכי למען משהו אחר, לתת להעניק מבלי לצפות לתמורה, זאת אהבה אמיתית.
השבוע נחגוג את ט"ו באב "חג האהבה". לכל העולם יש את 'יום הולנטיין' ולנו יש את "חג האהבה" בט"ו באב ואם יורשה לי, אנפץ בזאת מיתוס שגוי למדי לגבי מהותו של יום ט"ו באב.
המקור לחשיבותו של יום זה הוא במשנה ובגמרא במסכת תענית. נאמר במשנה: "לא היו ימים טובים לישראל כמו ט"ו באב וכיום הכיפורים", מכאן שחשיבותו של יום ט"ו באב היא כמו יום הכיפורים, והגמרא מבררת מה כל-כך מיוחד בט"ו באב עד שמשווים אותו ליום הכיפורים, והרי יום הכיפורים הוא יום של סליחה וכפרה לעם ישראל, אם כך גם ט"ו באב צריך להיות יום של סליחה וכפרה – בדומה ליום הכיפורים. מסבירה הגמרא שביום ט"ו באב אירעו לאבותינו, באמת, דברים גדולים מאוד במהלך הדורות. דברים שיש בהם בחינה של סליחה וכפרה, או אם נדייק יותר, יום ט"ו באב הוא יום של ביטול גזרות רעות לעם ישראל. קצרה היריעה בטור זה להסביר את כל הגזירות שהתבטלו בט"ו באב, ולכן אכתוב רק דבר אחד.
ביום ט"ו באב הפסיקו למות אבותינו במדבר. הזכרנו בשבוע שעבר שחטא המרגלים היה בליל תשעה באב ובעקבות חטא זה נגזר על אבותינו שיסתובבו במדבר ארבעים שנה, כל המבוגרים מעל גיל 20 שנה ימותו במדבר ולא יכנסו לארץ ישראל, ורק בניהם יזכו להיכנס לארץ. בכל שנה במשך ארבעים השנים שהיו ישראל במדבר, בליל תשעה באב הם היו חופרים לעצמם קבר ונכנסים לתוכו לישון, ב-ט' באב בבוקר משה היה מעביר כרוז במחנה וקורא לכל מי שנשאר חי לקום מהקבר, ואת המתים היו מכסים. כך היה במשך ארבעים שנה.
בשנה הארבעים, השנה האחרונה להיות בני ישראל במדבר, הם חזרו על אותו התהליך, והנה בבוקר כולם קמו מהקברים. חשבו בני ישראל שאולי הם טעו בחשבון והלילה יהיה תשעה באב, וגם למחרת לא נפטר איש וכולם קמו מהקברים, ושוב חזרו על התהליך גם בלילה שלאחריו ושלאחריו עד שהגיע ליל ט"ו באב, וראו שהירח מלא באמצע החודש, והבינו בני ישראל שהקדוש ברוך הוא ביטל מעליהם את הגזירה של המיתה בליל תשעה באב.
באותה שנה הפסיקו אבותינו שבמדבר למות וכולם נכנסו לארץ ישראל. לכן נקבע יום זה כיום טוב לכל הדורות יום של שמחה כמו יום הכיפורים כי הוא, בדומה ליום הכיפורים, יום של ביטול גזירות רעות מתוך אהבת ה' אלינו.
הגמרא מונה עוד מספר גזירות קשות שנתבטלו ביום ט"ו באב ולכן קבעו חכמים שיום זה הוא יום טוב לעם ישראל.
אז מה הקשר לאהבה?
מאחר וט"ו באב הוא יום של ביטול גזירות, לכן יכלו הרווקים והרווקות בעם ישראל למצוא זיווג ביום זה, יותר משאר ימים, לכן יצאו בנות ישראל לכרמים ושם היו פוגשות בחורים רווקים, משדכים ביניהם ומקימים בתים נאמנים בארץ ישראל לעם ישראל, והכל נעשה מתוך קדושה וטהרה ומתוקף האהבה שבין איש לאשתו נזכה לאהוב את ה' בכל ליבנו ובכל נפשנו כפי שנצטווינו השבת בפרשת ואתחנן.