פרסומת
דלג

מאבטחים במוסדות החינוך בעיר מאיימים בשביתה

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● 21/9/2010 17:25 ● ערב ערב 2464
במכתב תלונה עליו חתומים 15 מאבטחים במוסדות החינוך בעיר, הם קובלים: "זכויותינו הסוציאליות והפנסיוניות אינן משולמות על ידי חברת ביטחון אזרחי". בפגישה עמו מודה מנהל הסניף, כי ישנם פיגורים בתשלומי פנסיה ופיצויים ומבטיח: "הנושא יוסדר מיד לאחר החג, נשלם כל מה שחייבים". מנכ"ל העירייה: "נוודא כי הנושא מטופל וכי לכל העובדים ישולמו זכויותיהם"

"אנו החתומים מטה...מלינים על מדיניותכם להתעלם מחוקי העבודה הקיבוציים של השומרים ופוגעים במשכורתנו ובזכויותינו". במילים אלו פותח מכתב עליו חתמו השבוע 15 מאבטחים ממוסדות החינוך באילת ואשר הופנה אל שמעון קויפמן, בעליה של חברת ביטחון אזרחי באילת, אשר זכתה במכרז מטעם החברה למשק וכלכלה ואחראית על מערך המאבטחים החמושים בכל בתי הספר בעיר.איפה הפנסיה? איפה הפיצויים?


בין היתר, מלינים המאבטחים, על כי "רוב השומרים אינם מתוגמלים בחופשה שנתית, הבראה, תשלום פנסיה ודמי חופשה שנתית". "שום חברה ידועה, שום סוכן ושום טלפון לברר מה הפנסיה, מה הפוליסה שווה...אולי יש פנסיה שאנו רשאים לבחור והיא טובה יותר, לרובנו אין כלל סעיף כזה במשכורת". טענות נוספות שהועלו נוגעות לכך שבחברה אין ועד עובדים, ולא נערכים בה אירועים משותפים, וכי ערך המתנות בחגים הינו זעום וכי נגרע ממשכורתם סכום חודשי בגובה 15 שקלים, בעבור סעיף 'מתנות'. טענות נוספות הועלו על ידם בנוגע לזמני ההפסקות להם הם זוכים במהלך משמרתם וכן בנוגע לקיזוז דמי אוכל ואף לגבי היקף הביטוח בו הם מבוטחים מטעם החברה והעובדה, כי לא קיבלו לידם עותק מפוליסת הביטוח המורחב. על המכתב, שהועבר למערכת 'ערב ערב' על ידי ארבעה מהעובדים, מופיעות 15 חתימות לצד פרטי עובדים בחברה. כאמור, הכריזו השבוע המאבטחים על סכסוך עבודה ואף פנו למועצת הפועלים, במטרה שזו תסייע להם במימוש זכויותיהם הסוציאליות והנלוות. בפגישה שנערכה בעקבות פנייתם במערכת העיתון, קבלו העובדים על כך שעיריית אילת, בעבורה מפעילה חברת ביטחון אזרחי את מערך האבטחה השוטף, לא התערבה עד כה להסדרת הנושא, אף שהדבר הובא לידיעתה כבר לפני תחילת שנת הלימודים. יצוין, כי חברת ביטחון אזרחי מפעילה שירותי אבטחה באופן פרטי גם בעבור מלונות שונים בעיר וכן במרינה העירונית.

וכך נשמעה שיחה שערך השבוע אחד העובדים עם משה יעקב, מנהל סניף החברה באילת:
עובד: "אין לנו פנסיה, אין לנו שום דבר, לא חברים בהסתדרות".
משה: " איפה כתוב בחוק שאתם צריכים להיות חברים בהסתדרות?".
עובד: "בהסכם קיבוצי".
משה: "ההסכם הקיבוצי לא חל עליכם, תקראו אותו".
עובד: "מועצת הפועלים אמרה שחייבים להיות חברים בהסתדרות".
משה: "לא חייבים להיות חברים בהסתדרות".
עובד: "אבל מה עם הפנסיה שכל חודש מושכים אותנו עוד חודש ועוד חודש...11 חודש עבודה יש לי".
משה: "יש לך פיגור של חצי שנה, שמונה חודשים, אז מה".
עובד: "מה זה 'אז מה'".
משה: "על זה אתה הולך למועצת הפועלים?".
עובד: "באו והציעו לי, לא הלכתי לבד".
משה: "היית צריך להגיד להם אני לא הולך, אני בצד של משה, אני סומך על משה".
עובד: "איך אני יכול לסמוך על מילה שלך כשאחרים באים ואומרים משה הבטיח ולא קיים ואותו דבר גם אצלי, לא קיים שום דבר".

בהמשך השיחה, מתרה משה בעובד בנוגע לפניית העובדים למועצת הפועלים:
משה: "אמרתי לך אל תעשה את הדברים האלה כי אתם יורים לעצמכם כדור ברגל".
עובד: "אנחנו לא יורים".
משה: "אתם יורים לעצמכם כדור ברגל. מה יצא מזה? תגיד לי מה יצא מזה, אתה חושב שביום ראשון בבוקר שמעון קויפמן (בעל החברה – ר.נ) ירוץ עם צ'ק, יש לכם טעות".

בשיחה שערכנו אנחנו עם משה, הכחיש משה את הדברים חלקית:
רותם נועם: "אמרת להם (לעובדים – ר.נ) שבמידה והם לא יגיעו לעבודה מחר בבוקר, הם יפוטרו ללא פיצויים".
משה: "לא אמרתי אף פעם דבר כזה".
רותם נועם: "אני שמעתי אותך אומר את זה".
משה: "אני אמרתי שמי שלא יגיע לעבודה יראה כמי שהתפטר".
רותם נועם: "ולא יקבל פיצויים".
משה: "אני גם אתבע אותו".
רותם נועם: "וגם תתבע אותו".
משה: "נכון".
רותם נועם: "למרות שאתה מודה שיש לך פיגור של בין 6 ל-8 חודשים (בתשלום פנסיה ונלוות – ר.נ)".
משה: "אני לא מודה בכלום, אני לא מודה בכלום".

גורם המעורה בפרטי המקרה ביקש, עם זאת, להכניס את טענות העובדים לפרופורציה ואמר לנו שלא לייחוס: "אנחנו מדברים על סכומים פעוטים. זאת אומרת כשעושים תחשיב, בסך הכל תיקח את אותם עובדים שזכאים (לפנסיה – ר.נ) לאחר חצי שנה, הרי הם עובדים שנה, ביטחון אזרחי התחילו לעבוד ב-1.9.09 עם העירייה, אז זה בסך הכל שנת עבודה, עכשיו בתוך אותה שנת עבודה, לא כולם התחילו לעבוד משנה שעברה, חלקם חדשים שהתחילו עכשיו, זאת אומרת שזה לא כולם, לא כל החמישה עשר. קויפמן (בעל החברה – ר.נ) לא הוריד להם את הפנסיה מהשכר ואז לא העביר אותה לקופה, שזו העבירה החמורה, הוא לא ציין את הסעיף בתלוש כי הם עדיין לא חתמו (מול סוכן ביטוח – ר.נ), מדובר בארבעה-חמישה חודשים מקסימום". עם זאת, טוענים העובדים מנגד, כי החברה מעסיקה מאבטחים גם בעבור המרינה ומלונות רבים בעיר, עובדה שאושרה על ידי מנהל הסניף, לטענת העובדים, חלק מהעובדים הללו מועסקים בחברה תקופות ארוכות של שנים, בהן לא שולמו להם הזכויות הפנסיוניות והנלוות.

בחברה מודים בהלנת זכויות


ביום שלישי השבוע, פגש החתום מעלה את מנהל הסניף, משה יעקב, שהודה כי אכן ישנם פיגורים בתשלומי הפנסיה והפיצויים של העובדים.
לדבריו, יטופל הנושא מיד לאחר החג, וסוכן מטעם חברת ביטוח של החברה ירד לאילת ויחתים את העובדים על קרן פנסיה ופיצויים כחוק. במועד זה גם התחייב משה, כי ישולמו סכומי עבר שהולנו לעובדים בסעיפים אלו. לגבי הטענות על כך שלא קיבלו לידם את פוליסת הביטוח המורחב, השיב: "אני לא יודע באיזה ביטוח הם מבוטחים, זה ביטוח שהחברה עשתה כביטוח מרחיב, בדקתי לפני חמש שנים, מאז אף אחד לא שאל ולא עלתה טענה בנושא עד היום, אני אבדוק עם ההנהלה אפשרות לתת להם עותק מהפוליסה, או לאפשר להם לעיין בה במשרד". משה דחה טענות אחרות של העובדים על תשלום ימי חג, רכישת נעלי עבודה וקיזוז דמי אוכל לשומרים במלונות שאינם מנצלים את זכותם לאכול במלון:
"בית המלון מוריד ממני ואני מוריד מהעובד", הסביר. לגבי הפסקות, טען משה: "זה מטופל לפי חוק, בבתי המלון מגיע קב"ט ומחליף את השומר שלנו, יש להם שתי הפסקות, וזה חוקי לחלוטין, בבתי הספר למאבטחים אין הפסקות, הם בעמדה, לא צריך לתת להם הפסקות לפי חוק" (אף שהם עובדים במשמרות של 7-8 שעות – ר.נ),
"המאבטח נשאר בעמדה, שם הוא אוכל ושותה, הוא חייב להישאר בחוץ ואין לו מה לחפש בתוך מבנה בית הספר".

"אנחנו נצלים"


אחת מטענות העובדים נוגעת לכך שמבני הבוטקה שלהם, שהוצבו רק בחלק מבתי הספר בעיר, וגם זאת, רק לפני שנה, עדיין אינם מחוברים לרשת החשמל, "השהות בהן ב-45 מעלות בצל היא בלתי נסבלת", קובלים השומרים, "אנחנו נצלים ואין שם חיבור אפילו לחשמל". על כך הגיב מנהל הסניף משה: "כשהתחלנו לעבוד עם העירייה, קיבלנו עמדות בלי מבני בוטקה בכלל, אחר כך הוסיפו בחלק מהמקומות, השנה יוסיפו עוד שש עמדות, וחלק מהן כבר מחוברות לחשמל. אני מבין את בעיית החום, אבל אין אפשרות למתוח כבל כי זה לא בטיחותי, כרגע לא כל העמדות מחוברות, אבל זה לא קשור אלי, זה באחריות העירייה". עוד הוסיף: "לכל אחד מהעובדים יש את כרטיס הביקור של אבי וענונו, מפקח משק וכלכלה, הוא היה באילת, עבר בין שומר לשומר לפני 4-5 חודשים, בדק את התשלום והכל נמצא תקין, כל הטענות שמעלים כעת לא הועלו בפניו. יתרה מזאת, לפני תחילת שנת הלימודים, היתה שיחה עם איציק משולם, קב"ט מוסדות חינוך מטעם העירייה, שהבהיר להם, שעל כל בעיה הם יכולים לפנות אליו, והם לא פנו". בנקודה זו טוענים המאבטחים מנגד, כי דווקא כן פנו למשולם, וזה הבטיח להם כבר לפני חודש כי ידאג לתשלומים המעוכבים, אך דבר לא נעשה בנדון. "אם לא טוב להם", מסכם משה, "ואם אנחנו כל כך לא בסדר, מדוע הם חזרו לעבודה בתחילת שנת הלימודים? יש באילת שמונה חברות שמירה, מדוע הם בחרו להמשיך איתנו, אנחנו מעניקים להם את ההכשרה הכי גבוהה, מעל רמה א', אם חזרת, סימן שטוב לך אצלי, ואם יש חוב של חודשיים בפנסיה, ביג דיל, הכל יכוסה, אתה יכול לצטט אותי, ומשכורות מקבלים כמו שעון, לא חסרה להם דקה". לגבי עובדים אחרים, טוען משה, כי חלק מהחותמים לא ידעו על מה הם חותמים וכי כלל לא מגיעות להם זכויות פנסיוניות וסוציאליות לאור מספר החודשים הקצר שלהם במקום העבודה. הוא אף הראה לנו מספר דוגמאות לכך.

בתגובה לפניית 'ערב ערב', מסר מנכ"ל העירייה, פיליפ אזרד, כי: "על אף שעובדי החברה אינם עובדי עיריית אילת, אלא עובדים של חברה פרטית, ועל אף שהמכרז בו זכתה החברה הנו של חברת משק וכלכלה, אנו מוצאים לנכון לבדוק את הנושא ולוודא שכל העובדים הזכאים יקבלו את תשלומי הפנסיה והנלוות המגיעים להם על פי חוק. שוחחתי עם שמעון קויפמן, בעל החברה ואמרתי לו כי עליו לדאוג לתשלום מלוא זכויות העובדים על פי כל דין והוא אמר לי: 'זו חובתי'. הוא הבטיח לי כי מיד לאחר החג, ירד לאילת סוכן ביטוח מטעמו, אשר ידאג להסדרת נושא הפנסיה והזכויות הנלוות. כמו כן פניתי לקב"ט העירייה האחראי על נושא אבטחת מוסדות החינוך וביקשתי כי יפנה לחברת משכ"ל (משק וכלכלה), אשר לה חברת ביקורת שתפקידה לפקח על הזוכים במכרזי החברה וידאג לקבל ממנה תשובה בנושא. אנו נדאג לבדוק שאכן העובדים יקבלו את שמגיע להם ונאכוף את זה. מיד לאחר החג, אדאג להיפגש עם בעל החברה, הוא הבטיח להגיע אלי לפגישה וכי הדברים יסודרו וישולמו".

בנוגע לטענות המאבטחים על עמדות השמירה, מסר אזרד, כי במהלך תוכנית תלת שנתית, הוצבו השנה ארבע עמדות שמירה חדשות בנוסף על השבע שהוצבו בשנה שעברה, ובשנה הבאה הוא מבטיח, כי יושלם המהלך עם הצבתן של ארבע עמדות נוספות. עוד הבטיח לבחון את בקשתם לחבר את העמדות לחשמל.

אזרד אישש את טענתו של מנהל הסניף לפיה אישר לו קב"ט מוסדות החינוך איציק משולם, כי בפגישה שערך עם המאבטחים לא העלו אלו טענות כנגד מעסיקתם.

בעקבות התערבות 'ערב ערב', נקבעה לעובדי החברה פגישה עם מנכ"ל העירייה, פיליפ אזרד, כבר למחר (יום ג') על מנת שיוכלו לשטוח בפניו באופן מסודר את טענותיהם. בעקבות כך, הודיעו העובדים כי הם משעים לעת עתה את כוונתם לשבות מחר מעבודתם באופן שלא היה מאפשר את פתיחת מוסדות החינוך בעיר, וכי בכוונתם לאפשר מהלך של הדברות בפיקוח העירייה, במטרה להביא פתרון לסכסוך. "נמתין עד אחרי החג", אמרו לנו העובדים בשיחה עמם בשעות הערב המאוחרות, "אבל אם לא נקבל סיוע ומענה אמיתי, נשוב לשבות מיד לאחר החגים".
ערב ערב' ימשיך לעקוב ולדווח.