פרסומת
דלג

הורשע בדין

מאת: ● ● ערב ערב 2065
הורשע בדין

יוסי דרבי, תושב אילת ותיק בעל חברה להשקעות, להשכרה ולבניה, הורשע בדין על שהציב קראוונים לצורך השכרה ללא קבלת רשיונות כדין. בית משפט השלום באילת בראשות השופט ש.שטיין גזר על הנאשם מאסר בפועל וקנסות כספיים כבדים. נראה שזה גזר דין חמור זה הוא מן הקשים שניתנו באילת בגין עבירה של בניה בלתי חוקית. תחילת הפרשה בחודש אפריל 1995 כאשר הנאשם הציב 42 קראוונים על חלקת אדמה אותה חכר מהמינהל. הצבת הקרוואנים היתה ללא קבלת רשיונות בניה. אף על פי כן הם הופעלו והושכרו למשתכנים שונים, בעיקר עובדים זרים. במהלך השנים ניסה דרבי לקבל רשיונות בניה, אולם ללא הצלחה. צווי ההריסה שהוצאו מטעם בית המשפט לא נענו ולמרות צו איסור שימוש שהוצא למקום עוד בחודש יולי 1999, הוא הופר ע"י הנאשם. כותב השופט ש.שטיין בנימוקים לגזר דינו: "בתי המשפט והרשות המקומית באו לקראת הנאשם בכך שדחו מספר פעמים מימוש צווי ההריסה, וזאת על מנת ליתן סיפק בידו להוציא האישורים הנדרשים ולקבלת היתר בניה כנדרש. הנאשם לא עמד בחובה זו ולפי כך מצאתי מקום להרשיעו כמפורט בהכרעת הדין. לאחר ששקלתי את נסיבות המקרה לחומרה, בכך שמדובר בהפרה נמשכת של צווים שיפוטיים, שנעשתה לאורך שנים. הנאשם ממשיך להפר את צווי בית המשפט למעשה עד היום, כאשר חלק אמנם קטן של האתר ממשיך להיות מושכר. מחד גיסא, ישנם נסיבות לקולא, שעניינם במצבו הבריאותי ובפעילותו של הנאשם לטובת הקהילה ובעובדה ששירת בצבא ביחידה מובחרת והשתתף במלחמות ישראל. על כן החלטתי להטיל על הנאשם את העונשים הבאים: על חברת דרבי קנס כספי של 60 אלף שקל. על בעליה של החברה יוסי דרבי קנס נוסף של 20 אלף שקל או מאסר תחתיו של 20 יום וכן מאסר בפועל של 4 חודשים אשר ירוצו על דרך של עבודות שרות ובכפוף לאישור הממונה. כן גזר השופט מאסר על תנאי של עוד 4 חודשים אם יעבור עבירה דומה תוך שנתיים מיום מתן גזר הדין.