פרסומת
דלג

חכ''א משיבה לשאלות 'ערב ערב'

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● צילום: מערכת ערב ערב ● 10/11/2017 10:01 ● ערב ערב 2836
עם תום המצגת פינתה הנהלת החברה זמן לשאלות עיתונאים ● 'ערב ערב' מביא את השאלות שהציג ואת התשובות שניתנו:
חכ''א משיבה לשאלות 'ערב ערב'
נטלו את מלא כובד האחריות על כתפם. נמיר וכהן

מדוע יו"ר הדירקטוריון מאיר יצחק הלוי לא נמצא כאן?
סימה נמיר
: "ראש העיר עסוק בניהול העיר. הוא האציל מסמכותו אלי. אני בפועל יושבת ראש חכ"א. אני יושבת בוועדת מכרזים, אני זו שפותחת אותם, תפנו אלי, ראש העיר עסוק בעניינים אחרים. התואר ממלא מקום לא אומר אם אני עושה את העבודה או לא, אני עושה אותה בפועל ואני עומדת מאחורי כל מה שקורה כאן".


עברתי על כתב התביעה שהוגש כנגד "מוכר הסיגריות", מצאתי שם התייחסות לכל פוסט שהוא העלה מלבד לסרטון שבו הוא מאשים את אבי כהן שהוא סוחט את מאיר יצחק הלוי על רקע אישי, מדוע בחרתם להשמיט מכתב התביעה את הדיבה החמורה מכל?
עו"ד גלמן
: "אני עברתי על כל הפוסטים שהומצאו לי לפחות...לא ידוע לי במה מדובר, העבירות הן לא עבירות פעוטות ערך, לא ראיתי את הפוסט המדובר". 
אבי כהן: "אני מכיר את הפוסט, גם ביום שישי כשברגמן שאל בסרטון עם מי ראש העיר יושן בפולין אז אם אתה רוצה שאני ארד לרמה הזאת. אני לא מסכים שזו הטענה הכי חמורה או מסעירה שהועלתה, שיבוא עם הטענות האלה לבית המשפט אני מציע, זו רכילות זולה". 


מאיר יצחק הלוי ידע להקים וועדות חקירה חיצוניות כשהוא רצה לפטר את מבקר העירייה, הוא גם ידע להקים וועדה לבדיקת ניגוד העניינים של מהנדס העיר אריכא, מדוע אתם לא מקימים וועדת חקירה חיצונית כיום על מנת להזים את הטענות, למשל בכביש 90 יש טענה שרוב המצע שנדרש לא הונח תחת הכביש, חכ"א כבר הודיעה שאין בידה אתל החשבוניות שמעידות על רכישת כל כמות החול, אז מדוע אתם לא מודיעים עכשיו על בדיקה חוזרת של ביצוע העבודה או לכל הפחות דורשים מסמי נופי שיציג בפניכם את החשבוניות הללו?
סימה נמיר
: "יש היגיון מלא בבודק חיצוני כאשר מתגלים ממצאים עובדתיים בעייתיים. עד לרגע זה לא נמצא שום ממצא ראייתי ברור שהוכח לפנינו. תארו לעצמכם שכל אחד יבוא ויגיד יש כאן משהו לא תקין ואנחנו נצטרך לעצור הכל וללכת לבדוק את הטענה שלו.

 

"אם נסתפק בתביעת לשון הרע הרי שנעניק למי שעוול בכפם ניצחון מתוק". נמיר


אנחנו לא מדברים על כל אחד אלא על טענות שעולות מצדו של אחד מבעלי החברה שזכתה במכרז המקורי שקם וטוען למעשי שחיתות
מרואן נופי זה לא חברת סמעאן נופי שזכתה במכרז.
סימה נמיר: הוא אחד משלושת בעלי המניות בסמעאן .
אבי כהן: אני מציע שתעמידו לרשות העיתונאים את כל 11 הקלסרים לעיון בכל תוצאות המעבדה ואם אחרי כל מה שנאמר פה כולל על ידי חברת הבקרה לא הצלחנו להעביר את המסר אז הנה אתה מוזמן לעיין בכל המסמכים לפי הכללים המקובלים".


מדוע הוגשה התביעה נגד ברגמן ונופי בבתי משפט נפרדים (הרצליה ואשדוד)
עו"ד גלמן
: "התובענות האזרחיות הוגשו על פי הסמכות המקומית. הסמכות נגד נופי היא במחוז דרום וזה הוגש באשדוד, סמכות מקומית לעניין פרסומים אינטרנטים הם על פי פסיקת בית המשפט העליון בכל רחבי מדינת ישראל לכן הוגש בהרצליה.


אבל למה פיצלתם ולמה לא באילת?
העניין המרכזי לאחר התייעצות שלא יהיה פה בתביעות האזרחיות מעין קרקס בעיר אילת אנחנו נברר את התביעות האלה בבתי משפט ברחבי ישראל...ושם התיק יתנהל בצורה מהירה, לא שאני רומז שבית המשפט באילת לא מנהל תיקים מהר, הקובלנות הפליליות מאידך הוגשו שתיהן באילת ואני מניח על פי ניסיון העבר שהתיקים הפליליים יתנהלו הרבה יותר מהר מהאזרחיים. אני צופה שתהיה הקראה בתוך חודש חודש וחצי הקראה של כתבי האישום לנאשמים". 


התייחסותכם לטענה לפיה שימוש במכרז משעולים לצרכי הידוק של שטח מגרש כל כך גדול בקריית הספורט הוא לכל הפחות מינהל לא תקין, במיוחד לאור כך שחרגתם במיליונים מהסכום שנקבע במכרז 
יוחאי
: מכרז כשאתה בוחן אותו, אתה בוחן במספר רב של סעיפים לאו דווקא בכותרת בלבד...מכרז מסגרת כשמו כן הוא – מכרז שנותן מסגרת שקובעת קווי מתאר כלליים לתוכם אתה יוצק אחר כך את התוכן, שיכול להיות בצורה של תכניות, הוראות לקבלן...אם תעיין במסמכי המכרז תמצא שכל העבודות שביצענו במגרש 18 נמצאות בתוך מסמכי המכרז. תמחור העבודה של הידוק המגרש למ"ר עלתה באופן זול משמעותית מהעלות למ"ר שנקבעה במכרז המסגרת. לא רק שזה תקין, זה נמצא בשימוש כלל ארצי ובחברה הכלכלית במשך שנים רבות. 
אבי כהן: מכרז המסגרת הקודם (ג') היה מכרז שחברת סמעאן נופי היתה הזכיינית. העו"ד שליווה את המכרז היה עו"ד גידי פרישטיק, ביקשתי ממנו את חוות הדעת על המכרז וביקשתי ממנו פרשנות לגבי מכרז המסגרת, הפרשנות שלו נותנת את התשובה באופן נחרץ. במכרז שדרוג ג' כשהעיר קיבלה תקציב לתאורת קישוט עם תאורת לדים ואין לדבר הזה ביטוי במכרז כי מדובר במשהו חדש ואומר המכרז במדויק שיש לך ספרות כאלה אתה יודע להתמחר ולהוציא אותן וראה זה פלא מי זכה בעבודה הזו בשדרג ג'? חברת סמעאן נופי ובניו. 
הבדיקות לא נעשו בדיעבד הבדיקות נעשו תוך כדי ביצוע הפרויקט לאורך למעלה משנה. לווינו על יד מספר גורמים שביצעו את הבדיקות. 
כל הפרויקט הזה התנהל לפי מפרטים של נתיבי ישראל, לכל אורך הדרך הופעל מערך בקרת איכות. לקבלן היו מספר אי התאמות לא מועט. גם בנושא של עבודות עפר גם בנושא של המצעים, פורקו שכבות וסולקו חומרים מהשטח והקבלן ביצע חלק מהעבודות כמה פעמים מחדש, לא היתה פה יד קלה על ההדק גם הוכנסו לפה מתכננים בשלבים מסוימים...אני שקט ושלם עם הממצאים".

 

"אמרו לי שתוך חצי שעה אני אקבל תביעה אישית, עד עכשיו אני מחכה לה". כהן


אני ישבתי עם סמי נופי שאמר לי שהוא באמת קנה באילת רק חלק קטן מהמצע הנדרש ואת השאר היה לו מאיפה שהוא, סימה אומרת שלא הוצגו ראיות שמצדיקות בדיקה חיצונית, האם אתם לא מוטרדים מהיכן אם בכלל הגיע כל החצץ שלא נרכש באילת? הרי מדובר בהר של חצץ שלשנע אותו מהמרכז לאילת ידרוש 15,000 משאיות ואף אחד לא מכיר הר חצץ שעמד וחיכה לשימוש בחצר האחורית של נופי – זה לא מספיק כדי לפחות לדרוש ממנו את החשבוניות?
יוחאי
: אני לא תחנת משטרה ולא שוטר לבדוק כל משאית ומשאית...סופקו לי מסמכים של ספק המצע וכל מצע שצריכים להכניס לאתר מציגים לי מאיפה, מהו והאם הוא עומד בדרישות...לכל אורך הדרך הבדיקות שבוצעו, תדירות הבדיקות היא מעבר לנדרש במפרטי נתיבי ישראל. אתה יכול לומר שבזבזתי לציבור במעבדה יותר כסף משנדרש. נוסף על כך ביצעתי דבר נוסף לו לא נדרשתי ועכשיו אני שמח שכן ביצענו אותו, צולמו תעודות משלוח, אני לא אומר שכל אחת, אלא אחת ליום...היו גם בקרים של נתיבי ישראל שבדקו את העבודה שלנו".

אז כשנודע לכם ש15,000 טון מצע לא נרכשו באילת, אין עליהם תעודות משלוח מאילת, ובעצם גם אתם לא יודעים מהיכן והאם הם הובאו לכאן, זה לא מספיק על מנת להקים וועדת חקירה חיצונית? 
סימה נמיר: "כשנודע לי מה שאתה אומר עכשיו פניתי לאנשי מקצוע אני לא מהנדסת פניתי ליוחאי שבדק לי את העניין והראה לי מסמכים הראה לי מי מחייב אותנו לבדוק, נתיבי ישראל מחייבת בנהליה הצגת קבלות ובדיקות מצעים, אני לא אמורה לבדוק את זה, אני אמורה לבקש מאנשי המקצוע המהנדסים שלנו לבוא ולתת לנו תשובות על הטענות האלה.
יוחאי: אני רוצה להדגיש, אנחנו בוחנים את המצעים בשטח, אין כאן מצעים שנעלמו אנחנו בודקים את המצעים שהונחו בשטח הלכה למעשה לאחר הידוק, בודקים עומקים, מספר שכבות בודקים כל שכבה ושכבה על פי הנתונים של החברה האם זה בוצע בבקרה נכונה, על פי התקנים ברגע שיש אישור, בסופו של דבר אתה מודד בשטח בקרקע, אתה לא סופר משאיות, אתה לא בודק תעודות משלוח, ואתה גם לא נדרש לבדוק אותן. אני לא נדרש על פי התקנים לבדוק תעודות משלוח. את זה עשינו באופן מלא והתוצאה היא חד משמעית. איכות הביצוע והבקרה טובה מאוד. 

 

עסוק בעניינים אחרים. יצחק הלוי


האשמה אחרת של נופי נוגעת למכרז רובע 2 שם לטענתו נקבע מחיר לא ראלי למכרז כשרק שלושה סעיפים לא נחוצים שהפעלתם מסורה לשיקול דעת חכ"א יכולים להופכו לרווחי, וזאת במטרה להרחיק קבלנים מלגשת למכרז, כך שמי שיזכה יהיה חייב לקחת את סמי נופי כקבלן משנה ובתמורה חכ"א תאפשר לו להרוויח מהמכרז.
אבי כהן
: ישבה פה וועדת מכרזים שקיבלה הצעת הנחה של 31% מחברת י. לרר שזכתה במכרז, ישבו כאן הסמנכ"ל והמהנדס הראשי, עם מחזור של מיליארד וחצי שקל, החברה מס' 2 בארץ, שאלה אותו וועדת התקשרויות ושאלה אותם איך תעמדו במחיר הזה אז הם השיבו אנחנו עושים עבודות כאלה בכל הארץ ובעולם ואנחנו יודעים לעמוד בזה. שאלו אותם אתם תעבדו עם כוחות מקומיים, הם אמרו אנחנו נבדוק באופן ענייני. 


לסיום, תגובתכם על תביעת הדיבה שהוגשה כנגדכם על סך מיליון וחצי שקל על ידי מרואן נופי?
סימה נמיר:
טרם קיבלנו אותה לידינו.
אבי כהן: לי אמרו שתוך חצי שעה אני אקבל תביעה אישית, עד עכשיו אני מחכה לה.


 

 

עוד בפרשת חכ"א:

 


חדשות אילת
 

שתפו את הכתבה בפייסבוק

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש