פרסומת
דלג

מפעיל יחידות דיור ערער על פסילת ספריו - והפסיד

מאת: מערכת ערב ערב ● 3/4/2011 13:35 ● ערב ערב 2064
פקיד השומה אילת, שלומי מרק, קורא לכל בעלי יחידות הדיור, שאינם יודעים בדיוק מה החובה המוטלת עליהם בשל הכנסתם מהשכרה, האם פטורה היא או חייבת, אלו ספרים עליהם לנהל וכו', להגיע למשרדי פקיד השומה ולקבל הסברים
מפעיל יחידות דיור ערער על פסילת ספריו - והפסיד

מרשות המסים נמסר כי "בית המשפט העליון דחה את ערעורו של תושב אילת וסמך את ידו על חישובי פקיד שומה אילת בחישובי הכנסות מהפעלת מוניות והכנסות שכר דירה מיחידות דיור.

הערעור התייחס בעיקרו, להחלטת פקיד שומה אילת, לפסול את פנקסיו של המערער לגבי הכנסותיו מהפעלת מונית, בשל חסר משמעותי בסרטי קופה. המערער מסתמך על תצהירו של ערן ויינשטיין, מפקח לשעבר בפקיד שומה אילת, שהצהיר כי קבל מהמערער, עת עבד במס הכנסה, את כל סרטי הקופה. בית המשפט לא האמין לעדותו של המפקח לשעבר וקובע כי איננו מקבל את הערעור ככל שהוא נוגע להגדלת ההכנסות.

בהתייחסו להחלטת בית המשפט המחוזי, אמר בית המשפט העליון כי "אין ממש בתרעומתו של המערער... בית המשפט בחן את הראיות, אלא שלא קיבל את גרסת המערער לגבי ההסבר לחסר בסרטי הקופה... ממילא אין איפוא הצדקה להתערב בקביעתו של בית המשפט..."
ג
ם לגבי פסילת הספרים בעניין שאר ההכנסות, לא ראה בית המשפט העליון מקום להתערבות בהחלטת בית המשפט המחוזי שנמנע מלהתערב בכך שהשומה נעשתה לפי מיטב השפיטה, לאחר פסילת ספריו של המערער. שכן, מחומר הראיות מתבקשת המסקנה הבלתי נמנעת כי המערער לא הקפיד על ניהול תקין ואף הודה בחקירתו ב"בלגן" בספריו..
עם זאת, בהסכמת המשיב ולפנים משורת הדין, הותרו הוצאות מסוימות.

פקיד השומה אילת, שלומי מרק, קורא לכל בעלי יחידות הדיור, שאינם יודעים בדיוק מה החובה המוטלת עליהם בשל הכנסתם מהשכרה, האם פטורה היא או חייבת, אלו ספרים עליהם לנהל וכו', להגיע למשרדי פקיד השומה ולקבל הסברים.