פרסומת
דלג

ההכרעה בעתיד הרוכלים בטיילת הוקדמה ל-5 בספטמבר

מאת: עומר כרמון ● 29/6/2011 15:19 ● ערב ערב 2504
מותחן סיבוב שני?. בית המשפט העליון החליט לזרז את הליך קבלת ההחלטות בנושא הרוכלים בטיילת החוף הצפוני. בא כוחם של הרוכלים, עודד בהרב, העריך, כי הקדמת לוח הזמנים מרחיקה את הסיכוי להסכם עם מינהל מקרקעי ישראל
ההכרעה בעתיד הרוכלים בטיילת הוקדמה ל-5 בספטמברבית המשפט העליון החליט השבוע לזרז את הליך קבלת ההחלטות בנושא הרוכלים בטיילת החוף הצפוני והקדים ל- 5 בספטמבר את הדיון בערעור שהגישו נגד הכוונה לפנותם. כזכור, קודם לכן נקבע הדיון לחודש מאי בשנה הבאה, בעוד שב-11 בספטמבר אמורים הרוכלים לפנות את הטיילת.

בא כוחם של הרוכלים, עודד בהרב, העריך, כי הקדמת לוח הזמנים של בית המשפט מרחיקה את הסיכוי להסכם עם מינהל מקרקעי ישראל - במסגרתו יבוטל הערעור, תמורת הארכת שהותם של הרוכלים בטיילת. נציגי ועד הרוכלים ועו"ד בהרב, טענו השבוע, כי המגעים בין בעלי הדוכנים למינהל, הופסקו. 'ערב ערב' יוסיף לעקוב ולדווח.