פרסומת
דלג

המשרד להגנת הסביבה לא יממן הפרדת פסולת

מאת: עומר כרמון ● 20/7/2011 18:57 ● ערב ערב 2507
השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, הודיע לראש עיריית אילת, מאיר יצחק הלוי, כי ועדת השיפוט של המשרד, העניקה לתוכניות הפרדת הפסולת של אילת ציון נמוך ולכן אילת לא תקבל מימון מהמשרד לפרויקט הפרדת פסולת 'יבשה' ו'רטובה' (אורגנית) בבית התושב. הרשויות שנבחרו להשתתף בפרויקט יקבלו מהמשרד להגנת הסביבה כ-350 מיליון שקלים. כסף זה ישמש לרכישת פחים בבתי התושבים ובשטחים ציבוריים, לרכישת משאיות, לאיסוף פסולת מופרדת, שיפוץ חדרי אשפה ועוד. עיריית אילת: "הגענו למקום ה-32 מכיוון שצריך להקים מתקן קצה עצמאי"
המשרד להגנת הסביבה לא יממן הפרדת פסולת

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, הודיע לראש עיריית אילת, מאיר יצחק הלוי, כי ועדת השיפוט של המשרד העניקה לתוכניות הפרדת הפסולת של אילת ציון נמוך, ולכן אילת לא תקבל מימון מהמשרד לפרויקט הפרדת פסולת 'יבשה' ו'רטובה' (אורגנית) בבית התושב. השר ציין, כי למרות הציון הנמוך, עמדה אילת בתנאי הסף, והביע תקווה כי בעתיד הלא רחוק תוכל להשתלב בפרויקט. המשרד להגנת הסביבה מנסה לעודד רשויות שלא יזמו מהלך כזה בעצמן, לפעול להפרדת הפסולת בבית התושבים. הפרדה כזאת מקלה מאוד על הפרדת הפסולת בשלבים מאוחרים יותר (לפני שהתרחש ערבוב בין רכיבי הפסולת 'היבשים' ו'הרטובים'). הפסולת האורגנית אמורה לשמש כדשן לחקלאות (קומפוסט). הפסולת 'היבשה' תופרד למרכיביה השונים ותמוחזר. מתוך 45 רשויות שביקשו לקבל מימון בפרויקט הפרדת הפסולת של המשרד להגנת הסביבה, נבחרו 31 רשויות שהמשרד סבר, כי ההשקעה הכספית בהן תהיה מוצלחת יותר. הוועדה בדקה בכל רשות: האם יש בה תוכניות מפורטות ומאושרות להפרדת פסולת בבתי התושבים, את אחוז התושבים שיחלו להפריד פסולת שנה לאחר תחילת יישום התוכנית, את מידת ההשקעה הכספית שתידרש כדי לממש את הפרויקט, את הפתרונות שפיתחה הרשות למחזור פסולת יבשה, וכן לקחה בחשבון את התרשמותם הכללית של השופטים. הרשויות שנבחרו להשתתף בפרויקט יקבלו מהמשרד להגנת הסביבה, כ-350 מיליון שקלים. כסף זה ישמש לרכישת פחים בבתי התושבים ובשטחים ציבוריים, לרכישת משאיות לאיסוף פסולת מופרדת, לשיפוץ והתאמת חדרי ומשטחי אשפה במבני המגורים ברשות, לפעילות מקומית לפרסום והסברה של מהלך הפרדת הפסולת במקור לשני זרמים ברשות, ולליווי תפעולי של המעבר להפרדת הפסולת במקור. רשות שתעביר את תושביה להפרדת פחים, תקבל סכום קבוע נוסף של כ-132 שקל בגין כל בית אב בכל שנה משנות הפרויקט.

משרד האוצר: אילת דורגה במקום נמוך יחסית

במכתבו לראש עיריית אילת, טוען השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, כי משרד האוצר היה צריך להעביר לטובת הפרויקט סכום כסף גדול יותר, כדי שגם רשויות שקיבלו ציון נמוך, כאילת, יוכלו להיכלל בו. בתגובה לטענות, נמסר ל'ערב ערב' ממשרד האוצר: "אנו רואים חשיבות בקידום 'מהפכת הפסולת' אותה יוזם המשרד להגנת הסביבה. במסגרת שיתוף הפעולה בין המשרדים בנושא זה, הוחלט על יציאה לפיילוט בנושא הפרדה במקור. לצורך כך הוקצו 200 מיליון ש"ח מתוך הקרן לשמירת הניקיון במסגרת 'קול קורא' לרשויות מיקוד, שיכנסו לתהליך ההפרדה במקור בזמן קצר של עד שלוש שנים. לאור היענות נרחבת של הרשויות, הסכים משרד האוצר להגדיל את התקציב עבור פרויקט הפיילוט ל-350 מיליון שקלים (הגדלה של 75 אחוזים מהתקציב המקורי). לאחר תהליך שיפוט, בו נבחנו כל הצעות הרשויות המקומיות, בוצע דירוג הרשויות על ידי המשרד להגנת הסביבה. כמות הרשויות שניתן היה להכניס ל'פיילוט' במסגרת התקציב שהוקצתה (ובהתאם לדירוג שכאמור נקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה) לא כללה את העיר אילת שדורגה במקום נמוך יחסית בשקלול הקריטריונים שנקבעו במסגרת 'הקול הקורא'. חשוב להדגיש, כי המטרה היא שתהליך ההפרדה במקור בסופו של דבר ייושם בכל הארץ ויכלול בין השאר את העיר אילת".

העירייה: "עמדנו בתנאי הסף"

מעיריית אילת נמסר בתגובה: " כחלק מהתפיסה הסביבתית של עיריית אילת ובתוכה העידוד למחזור, הגישה העירייה באמצעות היחידה לאיכות הסביבה, בקשה לקול קורא שפרסם המשרד להגנת הסביבה לתמיכה בהקמת מתקן קצה להפרדת פסולת במקור. בקשה זו נדונה בועדת התמיכות של הקרן לשמירת הניקיון ונמצא, כי עיריית אילת עומדת בתנאי הסף הנדרשים, אולם בשל מגבלת תקציב של המשרד יכללו בשלב זה רק 31 רשויות בהתאם לדירוג שנקבע. בטבלת הניקוד האמורה מוקמה עיריית אילת במקום ה – 32 וזאת בעיקר מהסיבה שבאילת נדרש להקים מתקן קצה עצמאי (סמוך למט"ש) לטיפול בפסולת, דבר המייקר מאוד את העלות. הבשורה המשמחת היא שמיקומה של אילת יבטיח את שילובה המיידי בפרויקט עם גיוס משאבים נוספים עליו שוקד בימים אלה המשרד להגנת הסביבה".