פרסומת
דלג

וידיאו: תרגיל לטיפול בזיהום ים

מאת: מערכת ערב ערב ● 7/10/2011 01:20 ● ערב ערב 2064
תרחיש התרגיל דימה התמודדות עם כתם של דלק כבד - מזוט (כ- 350 טון) שדלף למימי המפרץ כתוצאה מתאונה ימית בין שני כלי שייט מול נמל אילת. הגופים השותפים תורגלו בהפעלת מערכי החסימה לכתם הדלק שנוצר בים ובשאיבה ואחסון של הדלק מהים. במקביל, התקיימה הערכות לנחיתת דלק בחופים
וידיאו: תרגיל לטיפול בזיהום יםתרגיל לטיפול בזיהום ים בשמן, שערך המשרד להגנת הסביבה, הסתיים השבוע בהצלחה. התרגיל התבצע כחלק מתוכנית תרגילים של אגף ים וחופים, באמצעות התחנה למניעת זיהום ים באילת, במסגרת התכנית הלאומית למוכנות ותגובה לזיהומי ים בשמן (תלמ"ת).

במהלך התרגיל נבחן שיתוף הפעולה בין אגף ים וחופים של המשרד להגנת הסביבה ובין גופים רלוונטיים כמו מתנדבי יחידת החילוץ אילת איילות, רשות הטבע והגנים, נמל אילת, מכלל קצא"א אילת, חיל הים, עיריית אילת, המכון הבינאוניברסיטאי, שיטור ימי, משטרת ישראל ורשות הספנות והנמלים.

תרחיש התרגיל דימה התמודדות עם כתם של דלק כבד - מזוט (כ- 350 טון) שדלף למימי המפרץ כתוצאה מתאונה ימית בין שני כלי שייט מול נמל אילת. הגופים השותפים תורגלו בהפעלת מערכי החסימה לכתם הדלק שנוצר בים ובשאיבה ואחסון של הדלק מהים. במקביל, התקיימה הערכות לנחיתת דלק בחופים.

חדר מצב בראשות המשרד להגנת הסביבה נפתח בתחנה למניעת זיהום ים אילת, לאחר הכרזה על אירוע זיהום ים לאומי Tier 3 (על פי הגדרות התלמ"ת). הודעה על האירוע נשלחה לנציגים הירדנים בנמל עקבה, וננקטו פעולות שונות להתמודדות עם הזיהום שכללו: סיור אווירי לעיקוב ובקרה אחר התפשטות הזיהום.

ביום הראשון לתרגיל התרכזה העבודה בפעולות חסימה ושאיבה בים באמצעות ספינות ודוברות וציוד ייעודי לטיפול בשמן. השמן נשאב מהים למיכלי אגירה לצורך מחזורו ביבשה. כמו כן תורגלה נחיתת כתם השמן בחופי הנמל ועד שמורת האלמוגים באזור דרום אילת לאורך שבעה ק"מ חוף. היקף הפסולת שמקורה בזיהום הוערכה בכ 3500 טון.

ראש אגף ים וחופים, רני עמיר, ציין בסיום התרגיל כי "המשרד להגנת הסביבה רואה חשיבות רבה בתרגולים חוזרים ונשנים לאורך השנים המעצימים את המיומנות ושיתוף הפעולה של כל הגופים השותפים לתלמ"ת, ומגבירים את יעילות ההערכות והטיפול באירועים של שפך דלק לים מכלי שייט הפוקדים את המפרץ. ליעילות ומיומנות זו חשיבות גדולה שבעתיים אם מביאים בחשבון את החוסר הכרוני בכח אדם ומשאבים לטיפול באירוע בישראל"