פרסומת
דלג

כדי לממן את 2011: העירייה לקחה הלוואה ל-15 שנה

מאת: עומר כרמון ● 15/12/2011 20:29 ● ערב ערב 2528
מי יהיה ראש העירייה שישלם את החוב? בדיון שהתקיים לאחרונה אצל מנכ"ל משרד הפנים, הציג ראש העירייה את תוכנית הפיתוח לשנת 2011 והקשיים לגיוס מימון לביצוע. המנכ"ל אישר לעירייה לקחת הלוואה בסך 4.5 מיליון שקלים שתוחזר במהלך 15 השנים הקרובות. מועצת העיר התבקשה לאשר גם את הגדלת האוברדראפט של העירייה. העירייה: "ההלוואה נדרשה כתוצאה מהשלכות נוסחת 'גדיש' המפלה אותנו לרעה במתן מענקי האיזון"
כדי לממן את 2011: העירייה לקחה הלוואה ל-15 שנה

עיריית אילת ביקשה ממועצת העיר אישור ללקיחת הלוואה בסך 4.5 מיליון שקלים מבנק 'מזרחי טפחות'. ההלוואה תוחזר במהלך 15 השנים הקרובות. תנאי החזר ההלוואה: מדד המחירים לצרכן בתוספת רבית עד 4.9 אחוזים בשנה. בתמורה למתן ההלוואה, שיעבד בנק 'מזרחי טפחות', חלק מההכנסות העירייה.

העירייה הסבירה, כי היא זקוקה להלוואה מכיוון שאינה זכאית לקבל מענקי איזון ממשרד הפנים. בדיון שהתקיים לאחרונה אצל מנכ"ל משרד הפנים, הציג ראש העירייה את תוכנית הפיתוח לשנת 2011 והקשיים לגיוס מימון לביצוע. המנכ"ל אישר לעירייה את לקיחת ההלוואה.

גדלה מסגרת האשראי


עוד ביקשה העירייה ממועצת העיר אישור למסגרת אשראי (אוברדראפט) לשנת 2012, בסך 28.5 מיליון שקלים, זאת כדי "לאזן את תזרים המזומנים". מדובר בגידול של שלושה מיליון שקלים ממסגרת האשראי של העירייה בשנת 2011.

האשראי יינתן לעירייה ב-5 מבין 7 חשבונות הבנק שלה: 10 מיליון שקלים אשראי בחשבון בבנק 'הפועלים', 10 מיליון שקלים בבנק 'מזרחי', 7 מיליון שקלים בבנק 'דקסיה ישראל', מיליון שקלים בבנק 'לאומי' וחצי מיליון שקלים בבנק 'דיסקונט'.

מיליונים בגין רביות והצמדה


כזכור, מנתוני ספר התקציב לשנת 2011, עולה, כי בשנת 2010, העבירה העירייה 33 מיליון שקלים לפירעון מלוות. כמחצית מהסכום - כדי לממן ריבית והצמדה. 7.24 מיליון שקלים ירדו לטמיון בגין פיגורים בתשלומים: 1.26 מיליון שקלים על עמלות. 850 אלף שקלים על משיכות יתר. 336 אלף שקלים על רבית בפיגור. 348 אלף שקלים בגין עמלת הקצאת אשראי. 388 אלף שקלים על ריבית לביטוח לאומי ולמס הכנסה. 810 אלף שקלים בגין ריבית לתאגיד 'עין נטפים'. 556 אלף שקלים על ריבית לספקים. 215.5 אלף שקלים בשל ריבית למוסדות שכר. כדי לממן את פעילותה השוטפת, נאלצה העירייה להעניק הנחות בשווי של 2.5 מיליון שקלים למי שישלם את חובותיו מראש.

העירייה: "אנו מופלים לרעה"


מעיריית אילת נמסר בתגובה: "בדיקה מול גזבר העירייה מעלה, כי תקופת ההלוואה הינה ל- 15 שנה. ההלוואה מיועדת לעבודות פיתוח בעיר בהתאם לתוכנית שנתית שהוגשה למשרד הפנים. ההלוואה נדרשה כתוצאה מהשלכות נוסחת 'גדיש' המפלה לרעה את העירייה במתן מענקי האיזון. כידוע, עיריית אילת, שלא בצדק, אינה מקבלת מענקי פיתוח, אשר על כן ועל מנת להוציא אל הפועל את תוכניות הפיתוח של העיר, משתמשת העירייה בהלוואות שמקור ההחזר שלהן הינן מהכנסות עתידיות, מאגרות והיטלי פיתוח".