פרסומת
דלג

אנטיפתי

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● 20/2/2013 16:40 ● ערב ערב 2590
מייל על מסיבת פורים הכה גלים במערכת הפוליטית המתרגשת לקראת הבחירות המתקרבות. אכן, סף הרגישות מטפס. כיצד יתכן שבאילת יש גם פחות מ- 50 אלף תושבים וגם יותר מ- 50 אלף תושבים כשזה מגיע לשכר בכירים ונבחרים?.תשאלו במשרד הפנים. ועוד תמונה אחת ששווה אלף נזיפות בעובד 'עין נטפים'
אנטיפתי

פוליטיקה ברשתתמונת כתבה
ההזמנה הפוליטית שהופצה באמצעות מייל של עיריית אילת


סערה זוטא פרצה השבוע לאחר שהזמנה מטעם סיעת 'כיוון חדש' בראשות מאיר יצחק הלוי למסיבת פורים הופצה באמצעות המייל של עיריית אילת. האם עניין לנו בזוטי דברים או שמא יש להקפיד בחמורה כבקלה? נושא השימוש במשאבים ציבוריים לצרכים פוליטיים אינו המצאה מקומית ובוודאי שלא חדשה. זכורים מאבקים מרים שהתנהלו בסוגיה רגישה זו אצל יהודה בן חמו, ראש עיריית כפר סבא, שהותקף לאחר שהזמין מאות מתנדבים עירוניים לכנס פוליטי של סיעתו. יעל גרמן, ראש עיריית הרצליה, הותקפה לאחר שקמפיין של העירייה בשנת בחירות העלה את חמת האופוזיציה. כנגד דב צור, ראש עיריית ראשון לציון, הוגשה עתירה על ידי חבר מועצה לאחר שזה עשה לטענתו שימוש באתר העירייה ובמערך הדוברות העירוני, על מנת לקדם נושאים פוליטיים ולנגח אויבים. גם מנכ"ל עיריית מודיעין יצא חוצץ כנגד שימוש פוליטי שנעשה לטענתו במבני העירייה. רשימה חלקית.

מבקר המדינה ברור למדי באיסור שהוא מחיל בנושא - בהתאם להנחיות לבחירות, הוא קובע כי: "חל איסור שימוש במשאבי הרשות לצרכים פוליטיים - שימוש מעין זה עלול להיות עבירה פלילית של הפרת אמונים, והוא לכאורה הוצאה חוקית לעניין נוהל חיוב אישי". הנחיות היועץ המשפטי לממשלה הנוגעות לאיסור השימוש במשאבי הרשות המקומית לצרכי בחירות אומרות מפורשות כי "שימוש במשאבי הרשות המקומית כאשר הוא נעשה בקשר עם תעמולת בחירות מהווה עבירה פלילית (סעיף 2א לחוק הבחירות - דרכי תעמולה). גם שימוש במשאבי הרשות המקומית לצרכים פוליטיים שאינם בגדר תעמולה הינו בגדר האסור - שימוש מעין זה עלול להוות עבירה פלילית של הפרת אמונים". חיפשתי גם חיפשתי השבוע מקרים בהם הופעל נוהל חיוב אישי במקרה כזה, או אפילו עתירה מנהלית בנושא שהתקבלה. לא מצאתי. זה לא אומר שאין, זה רק אומר שזה מסוג הדברים שהרבה מאוד עושים, גם אם לא בדין, וכמעט שלא נענשים. בעיריית אילת נשבעו שמדובר בטעות בתום לב של עובדת שלא לקחה בחשבון שגם משלוח מהמייל האישי שלה בעירייה מהווה שימוש במשאבים עירוניים. מאחר ומייל הוא שירות חינמי שאינו עולה כסף, טוענים שם כי לא בוזבזה אגורה מכספי משלם המסים. דוברת העירייה הוסיפה: "הדבר נעשה בתום לב לרשימת תפוצה אישית ומצומצמת ולא לעובדי עירייה. בכל מקרה, לא יישנה". נסכם את המאורע זוטא כך: מלשכת ראש העירייה לא אמורה לצאת הזמנה לאירוע פוליטי. וודאי שלא בשנת בחירות. טוב יעשו שם אם יחדדו את הנהלים בתקופה רגישה שכזו, ובכל מקרה, ולאור התחושה שבעירייה הבינו את הטעות, נסכם את האירוע ונאמר - טוב שהוצף בתקשורת על מנת לעצור סחף אפשרי, אך בנסיבות המקרה - מודה ועוזב ירוחם.

מבקר המדינה בודק בציציות


בדו"ח שהוציא מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס בדצמבר 2011, הוא מוצא שורת ליקויים ארוכה בשש רשויות שנבדקו מדגמית. אם כבר ברענון נהלים עסקינן, קבלו רשימה נוספת של פגמים שמצא המבקר בהתנהלותם של ראשי ערים: עיריית אלעד, למשל, מימנה הוצאות על פרסומים בדבר פועלו של ראש העירייה ועל האדרת שמו וננזפה. ראש עיריית נתניה נהנית ממשרד כפול בגודלו מחדר של שר (63 מ"ר) וגם על כך חטפה. עיריות גדרה ואלעד מצדן, הגדילו ושילמו על דוחות חנייה וקנסות מהירות של ראשי העיריות שלהן. נו נו נו.

תלוי מי סופר


רוצים סיבה יותר רצינית להתרעם, הפעם על משרד הפנים? קבלו - כבר שנים שאנחנו מכירים את האבסורד לפיו באילת מתגוררים 61,500 אלף איש לפי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, ואולם רק 46,700 תושבים לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). האמת כנראה נמצאת אי שם באמצע, ולא נכנס (שוב) לסיבות לפערים במספרים, רק נציין, שעד היום ידענו כי בכירי העירייה מקבלים את תשלום שכרם בהתאם למדרגה שנקבעה לעיר בעלת עד 50,000 תושבים, כלומר בשכר הבכירים הולכים על הנמוך, לפי ספירת הלמ"ס. רק השבוע התברר לי לתדהמתי כי לעומתם, נבחרי הציבור באילת, קרי: ראש העירייה וסגנו בשכר, מקבלים שכר לפי ספירת מרשם האוכלוסין, כלומר, לפי הנתון הגבוה. כיצד ייתכן שאותה העיר נחשבת באותו משרד ממשלתי, פעם כעיר עם עד 100 אלף תושבים, ופעם כעיר עם עד 50 אלף תושבים? למשרד הפנים פתרונים. אגב למקרה שתהיתם, על פי צו העדכון שהוצא לשנת 2013, ישתכר ראש העירייה השנה סכום של 35,453 שקל ברוטו (במקום 34,682 שקל לעיר עד 50 אלף תושבים). סגן בשכר לעומתו יקבל באילת 28,362 שקל (במקום 27,746 שקל בעיר עם עד 50 אלף תושבים). סכומים אלו אינם כוללים - הוצאות נלוות להם זכאים השניים (רכב, ביגוד, שעות נוספות וכו'), וכן קופות גמל וקרנות השתלמות שונות. במשרד הפנים אגב לא מתכחשים לנושא. מבחינתם העניין תקין. אני בהחלט מריח כאן עתירה מינהלית.

תמונת השבועתמונת כתבה


את הרכב הזה של 'עין נטפים', תפס צלמנו כשהוא מחנה ללא בושה שלא בחניה מסודרת (בתוך חניית מלון 'דן'), נהגנו אף הגדיל וחסם את יציאתם של שני רכבים שחנו במקום כחוק. זה נגמר בהזמנת משטרה ורישום דו"ח. לא הסתפקנו בכך ופנינו למנכ"ל 'עין נטפים', חן סלטי, לקבל תגובתה, שכן בכל זאת, מדובר בגוף ציבורי, וזו מיהרה לאשר ולעדכן: "אכן האירוע שאתה מציג בפני חמור ואינו ראוי, לכולם אך לעובד ציבור בפרט. העובד נקרא לבירור והבהרה. אנו מתנצלים על האירוע ונפעל שלא ישנה בעתיד". וגם על כך נאמר באווירת פיוס - מודה ועוזב ירוחם.


חדשות אילת