פרסומת
דלג

מועצת העיר תתבקש לאשר הקלות בארנונה למלונאים

מאת: עומר כרמון ● 13/6/2014 20:31 ● ערב ערב 2658
מועצת העיר תתכנס בשבוע הבא כדי לאשר את תעריפי הארנונה לשנת 2015. הנהלת העירייה תעביר לחברי המועצה מכתב ממנכ"ל התאחדות בתי המלון בעיר, ובו בקשתו לאשר שינוי בהסכם הארנונה שהושג בין המלונאים לעירייה. לטענתו, המלונאים זקוקים לשינוי המקל, כדי שיוכלו להתמודד עם מצבה הקשה של התיירות לאילת. לבקשת הרשויות המקומיות, שיעור הארנונה בכל המדינה, וגם באילת, יעלה בשנה הבאה ב-0.75 אחוזים
מועצת העיר תתבקש לאשר הקלות בארנונה למלונאים

מועצת העיר תתכנס בשבוע הבא כדי לאשר את תעריפי הארנונה לשנת 2015. חברי המועצה יתבקשו לאשר העלאה של 0.75 אחוזים. בכוונת העירייה להסביר לחברי המועצה כי הדבר אינו נתון בידיה. "שיעור עדכון הארנונה הוא כללי ואינו נתון לשיקול דעת הרשות המקומית. ביחס לשנת 2014, נקבעה הוראת מעבר ולפיה יהיה שיעור העדכון 0.75 אחוזים", טוענת הנהלת העירייה. כזכור, ועדת הפנים של הכנסת אישרה לפני שלושה חודשים העלאה חריגה של שיעור הארנונה ב-0.75 אחוזים בשנת 2015. הבקשה להעלאה הגיעה למשרד הפנים מראשי הרשויות המקומיות, שחששו שהפעלת הנוסחה הקבועה בחוק תביא בשנה הבאה להוזלת הארנונה. הארנונה בישראל נקבעת מדי שנה על פי ממוצע השינוי של שני מדדים: מדד המחירים לצרכן ומדד השכר הציבורי. בשנה הבאה, אמור היה ממוצע המדדים להביא לירידה בארנונה. הרשויות המקומיות פנו לוועדת הפנים בבקשה כי תאשר תיקון לחוק, שיקפיא את הפעלת הנוסחה בנוגע לשנת 2015 ותאשר מראש התייקרות של 0.75 אחוזים.

"פיצוי על גביית היתר"


בנוסף להעלאת הארנונה הכללית לתושבים ולמלונאים, תתבקש מועצת העיר לאשר בשבוע הבא הקלות בהסכם הארנונה שהושג בשנה שעברה בין העירייה למלונאים. כזכור, לפני ארבע שנים, ביקשה העירייה לבצע רפורמה בתעריפי הארנונה למלונאים שהתבססה על שיטת הכוכבים. הצעות העירייה נדחו בידי בית המשפט ובסופו של דבר, גובשה תוכנית חדשה שסיווגה את בתי המלון לפי מרחקם מחופי הים. בתום מו"מ ממושך, הסכימו המלונאים לתוכניתה חדשה, בתנאי שייקבע שעד שנת 2018, העלאת תעריפי הארנונה לבתי המלון, מעבר לעדכונים הקבועים בחוק, לא תעלה על 6.75 אחוזים בהשוואה לחיוב שנעשה לבית המלון בשנת 2012. ההסכם החדש אושר בידי מועצת העיר ואחר כך - בידי משרדי הפנים והאוצר.

בשנת 2014, החליטה הממשלה להעלות את תעריפי הארנונה הכללית בשיעור של 3.36 אחוזים. המלונאים זעמו על ההעלאה החדה וביקשו לבצע שינוי בהסכם. הם טענו, כי אם היו יודעים שהעלאת הארנונה בשנת 2014 תהיה גבוהה כל כך, לא היו מסכימים לתוכנית הארנונה החדשה של העירייה. הנהלת העירייה נעתרה לבקשת המלונאים והסכימה להוריד את מגבלת הגבייה ל-5.47 אחוזים (בית מלון לא ישלם ארנונה גבוהה יותר מ-5.47 אחוזים מעבר למה ששילם בשנת 2012 - מבלי לקחת בחשבון את העדכונים הקבועים בחוק). ההקלות אושרו בישיבת מועצת העיר לפני כחמישה חודשים. אולם מכיוון שהבקשה לשינוי ההסכם הוגשה למשרד הפנים באיחור, היא לא אושרה בידי משרדי הפנים והאוצר. בשל כך, נאלצים המלונאים לשלם השנה ארנונה בהתאם להסכם הישן (מגבלת גבייה של 6.75 אחוזים). בשבוע הבא, יתבקשו חברי מועצת העיר לאשר מחדש את ההקלות בתוספת פיצוי על 'גביית היתר' לשנת 2014. במקום מגבלת גבייה של 5.47 אחוזים, אמורים לזכות המלונאים עד שנת 2018, למגבלת גבייה של 5.2 אחוזים.

"כורעים תחת הנטל"


מנכ"ל התאחדות בתי המלון באילת, שבתאי שי, שלח בשבוע שעבר מכתב לגזבר העירייה, ובו הסביר מדוע מבקשים המלונאים הקלה בתעריפי הארנונה: "השינוי שחל בשיטת חישוב העדכון בשנת 2014, העלה את אחוז העדכון הרבה מעל ומעבר לשיעור שהיה צפוי על ידי המלונות בעת שנחתמה הסכמתנו המקורית. המלונות באילת סובלים מתפוסות נמוכות של תיירות חוץ, אינם נהנים מהעלייה בתיירות העסקים ובתיירות הצליינית. (המלונאים, ע.כ) מבצעים השקעות מסיביות בשיווק בחו"ל על מנת להחזיר את התיירים לעיר, ובמקביל נאלצים להגדיל את הוצאות השכר, עקב המחסור הכרוני בידיים עובדות. על מנת שבתי המלון יוכלו להסתגל לרפורמה ולעמוד בחיובי הארנונה, נדרשת התאמה במגבלת הגבייה, כפי שהוסכמה בעבר ועוגנה באישור שרי הפנים והאוצר. פעלנו מולכם בבקשה לבצע התאמות במגבלת הגבייה כבר בשנת 2014, אולם מהלך זה לא צלח. בינתיים, שנת 2014 כבר בעיצומה ובתי המלון כורעים תחת הנטל. לאור האמור, לקראת צו הארנונה לשנת 2015, נבקשכם לאשר במועצת העיר להעמיד את מגבלת הגבייה בשנים 2015-2018 על 5.2 אחוזים (במקום 6.75 אחוזים) ביחס לשנת הבסיס ולבקש את אישור השרים לשינוי זה. שיעור זה יותיר את העירייה עם תוספת של כ-3.5 אחוזים בכלל הארנונה של בתי המלון ביחס לשנת הבסיס, וזאת בנוסף לשיעורי העדכון".

"עידוד להקמת מפעלים חדשים"


חברי מועצת העיר יתבקשו לאשר בשבוע הבא הטלת ארנונה ראשונה ונמוכה יחסית באיזור התעשייה 'עין עברונה' והוזלת תעריפי הארנונה באזור התעשייה 'שחורת', על ידי השוואתם לתעריפים החדשים ב'עין עברונה'. ראש העירייה, מאיר יצחק הלוי, מתכוון להסביר לחברי המועצה: "חייבים ליצור עידוד של הקמת מפעלים חדשים בעיר וכן בהעברת תעשיה מאזור התעשייה בעיר לאזור תעשייה 'שחורת' ובעתיד גם לאזור התעשייה 'עין עברונה' ולכן יש לאשר תעריפים מועדפים שיעודדו את מדיניות הנהלת העירייה".

חדשות אילת