פרסומת
דלג

דרמה חסרת תקדים בעירייה: ישיבות התכנון והמכרזים הושבתו

מאת: עומר כרמון ● 14/3/2015 00:01 ● ערב ערב 2697
היועצת המשפטית לעירייה, עו"ד דפנה ישראלי, תחת התקפה חסרת תקדים של חברים במועצת העיר, מכיוון שדרשה מהם לפרט ממי קיבלו תרומות במערכת הבחירות האחרונה. עו"ד ישראלי טוענת כי היא פועלת בהוראת היועץ המשפטי לממשלה, ומדגישה כי לחברי המועצה תפקיד חשוב ורגיש בהענקת היתרי בנייה ובקבלת החלטות שקובעות את עתיד העיר, ולכן חיוני כי החלטותיהם יהיו נטולות שיקול זר. הנהלת העירייה טוענת מנגד, כי עו"ד ישראלי העניקה פרשנות רחבה מדי להוראות החוק, והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה תומך בעמדתם. ראש העירייה, מאיר יצחק הלוי, הנחה לא לקיים ישיבות תכנון ובנייה ומכרזים, עד שהיועץ המשפטי לממשלה יבהיר את עמדתו בנושא. חברת האופוזיציה במועצת העיר, עו"ד לימור להב, הגיבה בחריפות: "לא יעלה על הדעת, שחברי המועצה יתנהגו בצורה כה בריונית ויחזיקו בתושבי אילת כשבויים על מנת להפעיל לחץ על היועצים המשפטיים במשרד המשפטים, כדי שאלה, יאפשרו את חוסר השקיפות שהייתה נהוגה עד כה"
דרמה חסרת תקדים בעירייה: ישיבות התכנון והמכרזים הושבתו

בישיבת הנהלת העירייה שדנה בסוגיה המסעירה, אמר ראש העירייה, מאיר יצחק הלוי: "במסגרת הרפורמה, נדרשו חברי המועצה על ידי היועצת המשפטית של העירייה, למלא שאלון ניגוד עניינים. נשלחה התייחסות היועצת המשפטית לחברי המועצה בצירוף רשימת תורמים, כפי שהוצאו מאתר מבקר המדינה. לאחר בדיקת הנושא בשלטון המקומי, השיב היועץ המשפטי לממשלה לעו"ד נועה בן ארי (היועצת המשפטית של מרכז השלטון המקומי), וציין כי חלק מהנושאים נמצאים בבדיקה ובחוות דעת משפטית במשרד המשפטים, ובקשר לסעיפים האחרים, אין לטעמו הכרח להכלילם בשאלון. לצערי, היועצת המשפטית לעירייה בחרה לשלוח למ"מ היועץ המשפטי לממשלה, שאילתא במייל שלהערכתי מיותרת. אסור לנו לאפשר שיתייחסו אלינו כפורעי חוק ופושעים. אנחנו נמשיך להתייעץ עם גורמים משפטיים ועם היועץ המשפטי לממשלה להמשך קבלת הנחיות". סגן ראש העירייה, יהודה מורדי, מתח ביקורת על עו"ד ישראלי: "אני רואה בחוות הדעת של היועצת המשפטית, סכנה ממשית של החופש האישי של כל חברי המועצה". חברת המועצה, עו"ד סימה נמיר, הוסיפה: "ישנה תחושה כי מנסים להלך עלינו אימים, וזאת מאי הבנת מיקומה של הלשכה המשפטית בארגון (עיריית אילת). פרשנות היא רק בסמכות בית המשפט. צריכה להתקבל החלטה כי לא יתקיימו יותר ישיבות תכנוניות, עד שתתקבל חוות דעת ברורה. מ"מ וסגן ראש העירייה, אלי לנקרי, תמך ברעיון: "לאור המגבלות שהוטלו בחוות הדעת, אנחנו צריכים לפעול. נדרש להשבתת מגן שלנו, כחברי מועצה". חברי הנהלת העירייה אישרו את ההחלטה הבאה: "לאור ההשתלשלות ובהמשך ישיר למכתבה האחרון של עו"ד ישראלי המסכן את חירותנו, יוקפאו כל הישיבות התכנוניות, כולל ועדת מכרזים, עד אשר תתקבל עמדתו הדחופה והברורה של היועץ המשפטי לממשלה".

"המחיקה אינה מהווה חסינות"


היועצת המשפטית לעירייה, עו"ד דפנה ישראלי, קראה את פרוטוקול ישיבת הנהלת העירייה, והגיבה במכתב הבא, שהופץ בין חברי מועצת העיר: "לאור הדברים שנכתבו בפרוטוקול ולמען הסדר הטוב, הריני מתכבדת להבהיר כדלקמן: לא כתבתי את תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, לא את השאלון שהועבר ממשרד המשפטים בעקבות התיקון, ואף לא קבעתי את העמדה בדבר חשש לניגוד עניינים של חבר מועצה שקיבל תרומה במסגרת הבחירות. בחוות הדעת של הוועדה למניעת ניגוד עניינים במשרד המשפטים, נכתב: 'על חבר מועצה להימנע מטיפול במי שתרם כספים למערכת הבחירות שלו. הוועדה חיוותה דעה, כי גיוס תרומה על ידי נבחר ציבור ואף קבלת תרומה (ביוזמת התורם) יוצרת חשש שמקבל התרומה יחוש מחויב לסייע לתורם. או במילים אחרות: חשש לניגוד עניינים לגבי התורם. לפיכך קבעה, כי נבחר שקיבל תרומה, אינו רשאי לדון בבקשות שהוגשו לרשות המקומית, על ידי מי שתרמו לו כספים במסגרת מערכת בחירות'. פעלתי ואני פועלת בהתאם להנחיות והוראות משרד המשפטים בכלל והיועץ המשפטי לממשלה בפרט. אין ולא היה מדובר בפרשנות משפטית כזו או אחרת שלי, אלא העברת עמדות משרד המשפטים וההנחיות, כפי שהתקבלו מהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה. בהמשך זה אף יובהר, כי לאחר ישיבת ועדת ההנהלה, התקבלה הבהרת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה: 'לאחר בחינת הנושא, אבקש לציין כי הסוגיה בכללותה נבחנת על ידי משרד המשפטים בימים אלה. על כן לא מצאנו לחייב בדיווח כבר עתה, ואולם אין בכך כדי לקבוע שלא קיים חשש לניגוד עניינים בעת טיפול בעניינו של מי שנבחר הציבור קיבל ממנו תרומה, ובוודאי שלא נוכל לומר זאת באופן גורף. משכך, הגם שהפרטים ביחס לתרומה נמחקו מהשאלון,יש להבהיר כי עצם המחיקה אינו מהווה 'חסינות' מפני ניגוד עניינים, ולעתים מזומנות, דווקא ההיפך נכון'. בכל מקרה, האחריות ושיקול הדעת כיצד לפעול, היא תמיד של חבר המועצה. בנסיבות אלה, אין אלא לתמוה על הקשר שנעשה בין חוות הדעת להחלטה של ועדת ההנהלה. היועצת המשפטית לעירייה עמדה, ותמשיך לעמוד תמיד לרשות ראש העירייה וחברי המועצה ותמשיך לסייע בידם לבצע עבודתם הציבורית נאמנה".

"החלטה בריונית"


חברת האופוזיציה במועצת העיר, עו"ד לימור להב, הגיבה בזעזוע להתקפת חברי הנהלת הקואליציה על היועצת המשפטית לעירייה. במכתב שהפיצה בין חברי מועצת העיר, היא כתבה: "החלטת הוועדה הינה שערורייתית, בכל קנה מידה, איננה סבירה, איננה מידתית, שרירותית ובריונית, חורגת מסמכותם של חברי הוועדה ואין סיכוי שתעמוד במבחן משפטי. כולי תקווה, כי התקבלה על ידי חברי הוועדה בשל חוסר הבנה, זאת ותו לאו. זה המקום להזכיר, כי על חברי המועצה, כולם, חלים כללי הוועדה לניגוד עניינים, החוק והפסיקה הנוגעים לעניין, ואלה לא נולדו עם תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה. התיקון לחוק, בסך הכל קובע חובת דיווח, קרי – שקיפות, של קשריהם האישיים, המשפחתיים, העסקיים והפוליטיים של חברי המועצה שמא, חלילה, יקדמו את ענייני מקורביהם בוועדות התכנון, זאת בלבד, מקום, שקודם לתיקון, לא הייתה חובת דיווח של חברי הוועדה. מכאן, שיתר הכללים וההנחיות החלים בנוגע לניגוד עניינים של חברי מועצה נותרו בעינם וללא כל שינוי. לכן, לא ברורה התרעומת המשתמעת מדבריהם של חברי ועדת הנהלה, כפי שהובאו בפרוטוקול הוועדה ולא נותר לי, אלא להצר על כך. מטרידה למדי העובדה, כי ההחלטה הגורפת והשגויה, התקבלה באהדה על ידי ראש העירייה ויו"ר ועדת תכנון ובנייה, שכלל אינו נוכח בישיבות ועדת תכנון ובנייה וכן על ידי סגנו, שאף הוא אינו משתתף בישיבות הוועדה, תחת אמתלה של דאגה כנה לחירותם של חברי המועצה. אף ההחלטה של חברי הוועדה שלא לקיים ישיבות של ועדת מכרזים לא ברורה, באשר תיקון 101 האמור, חל רק על ענייני הוועדה לתכנון ובנייה. לא יעלה על הדעת, שחברי המועצה יתנהגו בצורה כה בריונית ויחזיקו בתושבי אילת כשבויים על מנת להפעיל לחץ על היועצים המשפטיים במשרד המשפטים, כדי שאלה, יאפשרו את חוסר השקיפות שהייתה נהוגה עד תיקון 101 ותוך מחשבה מעוותת שיתנו חוות דעת תחת לחץ ואיומים של נבחרי הציבור באילת. לא יתכן, כי בהינף יד של חברי המועצה ייגרם נזק כה רב, לא רק לתושבי אילת אלא גם לרשות".

"מכתב פוליטי"


בישיבת מועצת העיר, התייחסה חברת המועצה, עו"ד יעל דראבי, לטענתה של עו"ד להב, כי השאלון שהפנתה היועצת המשפטית לעירייה אינו נוגע לוועדת מכרזים: "נכון שהשאלון נוגע לועדת תכנון בניין, אבל לחשש לניגוד עניינים יש השלכה גם על ועדת מכרזים", היא אמרה. סגן ראש העירייה, יהודה מורדי, הוסיף: "המכתב של לימור להב הוא פוליטי. כשהיא תגיע לפה, היא תבין כמה אצילות יש פה של ראש העירייה ושלי, כדי לשמור על כלל חברי המועצה. לדעתי, זאת פרשנות שגויה, שמי שתרם לסיעה - ליושבי הראש בסיעה אסור לדון בעניינו ולחברי הסיעה מותר. בשיחות שהיו לי עם משרד המשפטים, נאמר לי שזאת טעות. אנחנו יודעים שאם מישהו תרם לך, אתה לא יכול לדון בנושא שלו. גם ההוראה שאומרת שאם אפרסם את מי שתרם לי, יהיה המותר לי לדון בעניינו עד סכום תרומה מסוים – היא טעות. חבר מועצה אחר יוכל להתנכל לאותו אדם בגלל שהוא תרם לי – זה לא ניגוד עניינים? אנחנו לא במלחמה עם אף אחד. אני מאמין שתוך שבועיים תהיה החלטה בנושא של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

"חשוף בצריח"


ראש העירייה, מאיר יצחק הלוי, סיכם את הדברים ואמר: "אני מתכוון לדבר אישית בנושא עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. עם השלטון המקומי אני גם מדבר. שוחחתי עם ראש עיריית ראשון לציון, דב צור. נתתי הנחיה למי שמנהל את הישיבות, עד שלא נקבל את עמדתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, לא יתקיימו דיונים בוועדת משנה, מליאה ומכרזים. אנחנו מגינים על חברי המועצה, כדי שלא תהיה תקלה. בזמן הזה אנחנו לא רוצים שאף אחד יהיה חשוף בצריח. עד אז, אני מתנצל בפני הציבור שיוצא מהעניין הזה נפגע ומקווה שזה ייגמר מהר".

חדשות אילת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש