פרסומת
דלג

רימה עולים חדשים

מאת: עומר כרמון ● 1/5/2015 21:24 ● ערב ערב 2064
השופטת שוש שטרית: "יהושע גנון עשה את מעשיו למען בצע כסף ומתוך כוונה לשלשל לכיסו כספים על חשבון גבם של השוכרים התמימים, עולים חדשים שאינם יודעים את השפה העברית, שנתנו בו אמון, ותוך ידיעתו על הנזק שצפוי להיגרם להם ממעשה זה. אין זו הפעם הראשונה בה הוא חומד ומרמה את זולתו ובעיקר את אלה הנותנים בו אמון"
רימה עולים חדשים

סגנית נשיא בית משפט השלום באילת, שוש שטרית, הטילה השבוע עונש של חמישה חודשי עבודות שירות ופיצוי כספי בסך 20 אלף שקלים, על תושב העיר יהושע גנון, בן 42, שהשכיר לעולים חדשים דירה שכבר לא היתה בבעלותו. יומיים לאחר שקיבל מהעולים שיקים עתידיים בסך 30 אלף שקלים עבור דמי שכירות לשנה, מכר אותם לחברה לניכיון שקים. רק כששלשל את הכסף לכיסו, גילה לעולים החדשים כי הדירה נמצאת בכינוס נכסים והם נדרשים לצאת ממנה. השוכרים האומללים שהוצאו מהדירה, אף נאלצו לאחר מכן להתמודד עם תיק הוצאה לפועל, שנפתח נגדם על ידי בעל החברה שרכש מיהושע גנון את השיקים שלהם.

"רשעות ממש"


בחודש פברואר 2007, נמסר ליהושע גנון כי הדירה בבעלותו, בכיכר צנינית 3, עוברת לכינוס נכסים, משום שלא שילם חוב משכנתא. למרות זאת, שלושה חודשים לאחר מכן, השכיר את הדירה לעולים החדשים, לאחר שהצהיר בפניהם כי הוא בעל הזכויות והמחזיק הבלעדי של הדירה. השוכרים הפקידו בידיו 12 המחאות עתידיות על סך 2,500 שקלים כל אחת, ושיק נוסף על סך 1,250 שקלים. "המשפחה שאינה דוברת עברית, נתנה אמון ביהושע גנון והעבירה את מיטלטליה וחפציה לדירה, ואולם ולמרבה צערם נאלצו כעבור שבועיים בלבד לפנות את עצמם מהדירה, על מיטלטליהם חפציהם וילדיהם", ציינה השופטת. "לא יקשה לתאר את עוגמת הנפש הרבה שנגרמה להם. עוגמה המשלבת חסרון כיס, מאמץ פיזי ונפשי בפינוי דירה תוך שבועיים ימים לאחר שנכנסו להתגורר בה. יהושע גנון ידע ומודע היה לנזק הצפוי להיגרם לשוכרים ומשפחתם שכן וכאמור מודע היה לצו הכינוס, ולכך שהדירה בהליכי מכירה. נזקם של השוכרים התמימים לא הסתיים בפינויים מהדירה שבועיים לאחר שנכנסו להתגורר בה, אלא קיבל ביטוי כלכלי נוסף בפתיחת תיק הוצאה לפועל נגדם על ידי בעל החברה שביצע את ניכיון השיקים עבור יהושע גנון. ניכיון שיקים שבוצע רק יומיים לאחר שקיבל אותם מהשוכרים, שיקים שנועדו לפירעון עתידי ולכל אורך תקופת השכירות. אין ממש בטענת הנאשם לפיה השיקים בוטלו, שכן בביצוע הניכיון הוא קיבל לידיו את תמורתם במזומן, והגדיל במעשיו כשלאחר ששלשל את הכספים לכיסו, עוד נתן בידם של השוכרים מכתב בו התחייב להחזיר להם את השיקים שקיבל לידיו על אף ידיעתו הברורה כי אלו כבר לא ברשותו. קודם לביצוע העבירה, קדם תכנון מוקדם של הנאשם תוך שהיה מודע למעשיו וכוון לתוצאותיו. חלקו בביצוע העבירה היה מלא ושלם, ובכל מקרה לא נטען לכל גורם אשר השפיע על מעשיו, הוא הבין וידע את הפסול שבמעשיו. מעשי הנאשם חמורים ותוצאותיו גם, וחומרת אלה מתעצמת בהינתן העובדה כי עשה כן למען בצע כסף ומתוך כוונה לשלשל לכיסו כספים על חשבון גבם של השוכרים התמימים, עולים חדשים שאינם יודעים את השפה העברית, שכאמור נתנו בו אמון, ותוך ידיעתו על הנזק שצפוי להיגרם להם ממעשה זה. לא למיותר להביא מיחסו של הנאשם כלפי אותם שוכרי הדירה, יחס שהחל בהתנהלות חסרת תום לב ורשעות ממש, ונמשכה בהעדר אמפטיה. כך בחקירתו במשטרה, כשנשאל על ידי החוקר האם פנה לשוכר להסדיר עמו את החוב, השיב: 'לא. מה יש לי לפנות אליו? אם הוא רוצה בית משפט שיתבע אותי'. בהמשך, לשאלה האם החזיר את השיקים שקיבל מהשוכרים, השיב: 'לא, אם הוא מגיש נגדי תלונות אז למה שאני אחזיר לו את השקים".

"לא עשיתי שום דבר"


המדינה ביקשה להטיל על יהושע גנון 6-12 חודשי מאסר בפועל. השופטת שטרית תיארה את גנון במילים קשות, אולם בחרה לגזור עליו עבודות שירות בלבד: "בחינת העונשים המוטלים על מבצעי עבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות הקרובות למקרה שלפני, מצאתי לקבוע כי מתחם העונש ההולם לאירוע האישום במקרה לפניי הינו בין 5 ל- 12 חודשי מאסר בפועל", ציינה השופטת. "הרשעותיו הקודמות הן בעבירות של איומים, גניבה בידי עובד ממעבידו, הונאה בכרטיס חיוב, זיוף והעדר מן השירות שלא ברשות. לא נעלם מעיניי כי עבירת הזיוף היא מתקופת שירותו הצבאי והתיישנה זה מכבר, אולם בהצטרפה לעבירות של גניבה ממעביד והונאה בכרטיס חיוב בהן הורשע, הן מלמדות על אופיו של הנאשם ועל כך שאין זו הפעם הראשונה בה הוא חומד ומרמה את זולתו ובעיקר את אלה הנותנים בו אמון. בבחינת עונשו אביא בחשבון כי גם לאחר שהוגש כתב האישום נגדו לא עשה הנאשם כל מאמץ לתקן את תוצאות מעשיו ולפצות את השוכרים על הנזק שגרם להם. באשר ליחסו לביצוע העבירה אביא בחשבון דבריו טרם גזירת דינו: 'אני לא מרגיש שאני אשם במשהו, ואם את רואה שאני אשם במשהו, אז אני מבקש סליחה, אבל אני מרגיש שלא עשיתי שום דבר, אבל אני אקבל כל החלטה'. דברים המלמדים על כך שהנאשם לא הפנים חומרת מעשיו ולא לקח אחריות. סופם של דברים, באיזון בין מעשה העבירה אותו ביצע הנאשם, מידת אשמתו וחלוף הזמן לבין העונש שיושת עליו, אני גוזרת את עונשו כדלקמן: מאסר לתקופה של 5 חודשים. המאסר ירוצה בעבודות שירות. מאסר על תנאי לתקופה של שמונה חודשים. קנס בסך 500 שקלים, ופיצוי בסך 20 אלף שקלים למתלונן, שישולם ב- 36 תשלומים חודשיים שווים ורצופים".

חדשות אילת