פרסומת
דלג

פניית פרסה של ראש העירייה: הסתיימה השבתת ישיבות התכנון

מאת: עומר כרמון ● 24/7/2015 20:22 ● ערב ערב 2716
ראש העירייה, מאיר יצחק הלוי, הודיע לחברי המועצה כי החליט לבטל את השבתת דיוני ועדות התכנון, עליה הכריז לפני ארבעה חודשים: "תשובה סופית בנושא שנוי מחלוקת זה, תתקבל בטווח של עד חודש ימים. אני מעביר אליכם, לשיקול דעתכם ואחריותכם באם להשתתף בישיבות האמורות". חברת האופוזיציה במועצת העיר, עו"ד לימור להב, מסרה בתגובה: "אני שמחה שמאמציי הבלתי פוסקים ומאבקי הבלתי מתפשר לחידוש פעילות ועדות התכנון והמכרזים בעירייה נשאו פרי. ברור וידוע לי, שהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, הבהיר לראש העירייה שההנחיה שלא לדון בעניינם של תורמים, בעינה עומדת ואין כל כוונה לשנותה מסיבות מובנות. מכיוון שכך, אולץ למעשה ראש העירייה, לרדת מהעץ הגבוה עליו טיפס, בכדי להציל, ולו במעט, את כבודו"
פניית פרסה של ראש העירייה: הסתיימה השבתת ישיבות התכנון

ראש העירייה, מאיר יצחק הלוי, הודיע השבוע לחברי מועצת העיר, כי החליט לבטל את השבתת דיוני ועדות התכנון, עליה הכריז לפני ארבעה חודשים. "ביום שני השבוע, נפגשתי עם עו"ד ארז קמיניץ - המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, וצוותו, בנושא ניגוד עניינים עקב קבלת תרומות לבחירות", מסר יצחק הלוי. "על פי ארז קמיניץ, תשובה סופית בנושא שנוי מחלוקת זה, תתקבל בטווח של עד חודש ימים. לאור האמור, אני מבטל את החלטת הנהלת העירייה שהקפיאה את ישיבות התכנון והבנייה וישיבות המכרזים, ומעביר אליכם, לשיקול דעתכם ואחריותכם באם להשתתף בישיבות האמורות".

"לא הבעיה הפרטית שלי"


כזכור, לפני ארבעה חודשים אישרה מועצת העיר את בקשת ראש העירייה להשבית את ישיבות ועדות התכנון, עד שהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה יכריע, האם יש לקבל את חוות הדעת של היועצת המשפטית לעירייה, עו"ד דפנה ישראלי, לפיה ראשי סיעות לא יוכלו לדון בפרויקטים בהם מעורבים יזמים שתרמו להם במערכת הבחירות. באותה ישיבה הוסבר לחברי המועצה, כי מדובר בהשבתה קצרה שתימשך כחודש ימים לכל היותר. למרות האופטימיות, תשובה ממשרד היועץ המשפטי לממשלה לא התקבלה עד היום, והשביתה נמשכה ארבעה חודשים. במקביל, שלח ראש העירייה מכתב ליו"ר מרכז השלטון המקומי, ולמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, וביקש שיבהירו את הוראות החוק: "אני מעביר לעיונך את עמדת היועצת המשפטית של עיריית אילת, עו"ד דפנה ישראלי, לפיו עלי להימנע מלטפל ולא להשתתף בכל עניין המצוי על שולחן הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ולהימנע מכל התייחסות, אם במישרין ואם בעקיפין בכל עניין הקשור בתורמים שתרמו למערכת הבחירות לראשות העיר ולמועצת העיר", כתב מאיר יצחק הלוי. "אני מניח שעו"ד ישראלי נסמכת בעמדתה המשפטית על הכתוב בשאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים סעיף 8, האומר בין היתר: "יש להתייחס (במילוי הדו"ח) גם למי שתרם כסף, נתן ערבות, או סייע בדרך אחרת לרשימה (סיעה) שבמסגרתה נבחרת, או למיטב ידיעתך, יש לו עסקים בתחום המקרקעין או התכנון והבנייה'. על פניו, נראה שהחלטה זו סובלת מאי סבירות גבוהה ולא מאפשרת לי ולחבריי לסיעה, ואף לחברי סיעות נוספות במועצת העיר, להתנהל בצורה איכותית ולקבל החלטות כנדרש מאתנו כנציגי ציבור. בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), נאמר: 'לא יקבלו סיעה, רשימה, מועמד לראש רשות בין בחירות לבחירות, במישרין או בעקיפין. כל תרומה העולה על 5,000 שקלים מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו'. להבנתי, חוק זה מבהיר יותר מכל את אשר אישר המחוקק. בחוק זה לא מופיע, לא בבירור ולא ברמז, שאדם שתרם עד 5,000 שקלים, ענייניו לא יטופלו מהגוף או מהחברים מקבלי התרומה (סיעה או ראש עירייה). ההיפך הוא הנכון, כוונת החוק לומר שתרומה עד 5,000 שקלים, ובתנאי ותינתן מאדם פרטי (ולא מחברה) ותובא לידיעת מבקר המדינה, אין בה משום חשש לניגוד עניינים. נדמה לי שהחלטה זו מביאה לידי ביטוי את הגיון המידתיות. להערכתי, התבלבלה עו"ד ישראלי בין קבלת תרומות מגורמים שונים ללא בקרה ופיקוח, לבין תרומות המוגדרות בחוק מימון בחירות. המשמעויות הקשות הנגזרות מחוות דעתה המשפטית של עו"ד ישראלי, הן: ראש עירייה יוכל להתמודד לראשות העירייה, רק אם יפעל באחד מהתנאים הבאים: יחבור לסיעת אם (סיעה המתמודדת בכנסת כדוגמת הליכוד, העבודה, ש"ס וכו', ע.כ), יהיה בעל הון עצמי, לא ידווח דיווחי אמת לרשויות ולמבקר המדינה. משמעות נוספת מהחלטה זו, שאדם שתרם עד 5,000 שקלים לחברי סיעות המתמודדות ברשות בה הוא מתגורר, יכול למצוא עצמו במצב בו לא ניתן יהיה לקבל החלטות בעניינו. חוות דעת משפטית זו לא אמורה להיות הבעיה הפרטית שלי, אלא של כל ראשי הרשויות אשר קיבלו תרומות ודיווחו כדת וכדין למבקר המדינה. משמעות החלטה זו היא פגיעה קשה ביכולת ראשי הרשויות הפועלות על פי חוק, לנהל את הרשות בצורה איכותית וראויה".

"תושבי אילת שילמו את המחיר"


חברת האופוזיציה במועצת העיר, עו"ד לימור להב, מסרה השבוע בתגובה להודעתו של ראש העירייה, מאיר יצחק הלוי: "אני שמחה שמאמציי הבלתי פוסקים ומאבקי הבלתי מתפשר לחידוש פעילות ועדות התכנון והמכרזים בעירייה נשאו פרי, וכי פניותיי לשר הפנים ולמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, נפלו על אוזניים קשובות והביאו לתוצאה הרצויה. ברור וידוע לי, שעו"ד ארז קמיניץ, הבהיר לראש העירייה, באופן שאינו משתמע לשתי פנים, שההחלטה להפסיק את פעילות הוועדות אינה חוקית ויש לה השלכות קשות ומרחיקות לכת. כמו כן ברור וידוע לי, שעו"ד קמיניץ, הבהיר לראש העירייה שההנחיה, שלא לדון בעניינם של תורמים, בעינה עומדת ואין כל כוונה לשנותה מסיבות מובנות. מכיוון שכך, אולץ למעשה ראש העירייה, לרדת מהעץ הגבוה עליו טיפס, בכדי להציל, ולו במעט, את כבודו. חבל מאוד, שאת מחיר גחמותיו של ראש העירייה, משלמים רבים מתושבי אילת שבמשך חודשים רבים לא טופלו פניותיהם לוועדה, דבר שגרם להם לנזק בל ישוער. ההתבזות הזו של ראש העירייה, והסבל הרב שנגרם לתושבים, יכולים היו להימנע, אילו הוא וחבריו לקואליציה, היו שועים לבקשתי, שלא להשבית את פעילות הוועדות ופועלים כנדרש מהם לטובת כלל הציבור".

חדשות אילת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש