פרסומת
דלג

העירייה: נשקול לחייב בארנונה גם את 'יוסי אברהמי'

מאת: עומר כרמון ● 12/10/2016 23:45 ● ערב ערב 2780
כונסי הנכסים של מלון 'דורטל סול' מסרו השבוע לבית המשפט, כי דרישת עיריית אילת מהם לשלם ארנונה לשנת 2016 בסך 800 אלף שקלים, יועדה תחילה לחברת 'יוסי אברהמי' שרכשה את המתחם בשנה שעברה, אולם בעירייה הוחלט לפטור את 'יוסי אברהמי' מהתשלום ולחייב את כונסי הנכסים. "הוצאת חיוב הארנונה לכונסי הנכסים מעוררת תמיהה ומחייבת בדיקה", טוענים כונסי הנכסים. העירייה בתגובה: "מאחר שכונסי הנכסים הגישו לאחרונה השגה למנהל הארנונה, ייבחן העניין שוב. יתכן שיהיה מקום לחייב בארנונה את שני הצדדים, יחד ולחוד"
העירייה: נשקול לחייב בארנונה גם את 'יוסי אברהמי'

כונסי הנכסים של מלון 'דורטל סול' מסרו השבוע לבית המשפט, כי דרישת עיריית אילת מהם לשלם ארנונה לשנת 2016 בסך 800 אלף שקלים, יועדה תחילה לחברת 'יוסי אברהמי' שרכשה את המתחם בשנה שעברה, אולם בעירייה הוחלט לפטור את 'יוסי אברהמי' מהתשלום ולחייב את כונסי הנכסים. "הוצאת חיוב הארנונה לכונסי הנכסים מעוררת תמיהה ומחייבת בדיקה", כתבו כונסי הנכסים. "מהמידע שהגיע אלינו, חיוב הארנונה הופנה בתחילה את הקונה (יוסי אברהמי, ע.כ) ולבקשת הקונה, החיוב בארנונה הוסב לכונסי הכנסים. לא ברור כיצד עיריית אילת מסבה חיוב ארנונה מנישום אחד לאחר, כנראה לבקשתו של אותו נישום שחויב מלכתחילה, אולם ברור כי הקונה מתנהל מול העירייה בנוגע לנכס באופן רצוף וכי ברור לעירייה כי הקונה נטל את החזקה בנכס. מבלי לגרוע מטענות כונסי הנכסים בגין עצם החיוב בארנונה, דורשים כונסי הנכסים כי ייערך בירור לגבי נסיבות הנפקת החיוב, ולצורך האמור מתבקשת העירייה להציג את כל ההתכתבויות שהתקיימו עם הקונה בעניין".

מעיריית אילת נמסר בתגובה: "חיוב הארנונה עבור הנכס 'דורטל סול' הועבר לכונסי הנכסים בהתאם לחוות דעת משפטית, לאחר שהחברה שרכשה את הנכס הכחישה שהבעלות והחזקה בנכס הועברו אליה בפועל והציגה מסמכים שונים בתמיכה לטענתה. בנסיבות אלה, על כונסי הנכסים להוכיח, כי אכן העבירו חזקה בנכס כטענתם. מאחר שכונסי הנכסים הגישו לאחרונה השגה למנהל הארנונה, ייבחן העניין שוב. יצוין, כי המחלוקת בין כונסי הנכסים לבין החברה הרוכשת לא צריכה למנוע את גביית הארנונה בגין הנכס, כאשר כספי הארנונה מיועדים לשרת את כלל ציבור התושבים ומחובת העירייה לגבותם. לא מיותר לציין, כי יתכן שיהיה מקום לחייב בארנונה את שני הצדדים, הן את כונסי הנכסים והן את חברת 'יוסי אברהמי' יחד ולחוד, וזאת עד אשר יכריעו בית המשפט או ועדת הערר לענייני ארנונה במחלוקת שביניהם בדבר זיהוי המחזיק החייב בארנונה".

חדשות אילת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש