פרסומת
דלג

שקיפות עירייה לא נמדדת רק לפי אתר אינטרנט

מאת: עומר כרמון ● 5/1/2017 14:55 ● ערב ערב 2792
עיריית אילת בפרסומיה וראש העירייה, מאיר יצחק הלוי, באמצעות הודעה ממומנת ברשת הפייסבוק, הציגו השבוע נתוני דו"ח של עמותה הקוראת לעצמה: 'שקיפות בינלאומית – ישראל'. לפי הודעת העירייה, "העיר אילת דורגה במקום השלישי בארץ במדד השקיפות". עיריית אילת הצניעה בהודעתה כי הבדיקה נערכה אך ורק באתר האינטרנט של העירייה. מבדיקת 'ערב ערב' עולה כי הסטודנטים שביצעו את המחקר לא בדקו את נכונות הפרטים המופיעים באתר. חברת האופוזיציה במועצת העיר, עו"ד לימור להב: "ספרי התקציב המלאים של העירייה אינם מפורסמים באתר ומובא בו רק תקציר שלהם. הדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית לאילת אינם מפורסמים באתר למעט זה של שנת 2015. זאת ועוד, האתר רצוף שגיאות ומידע מוטעה ומטעה. אם תחפשו באתר למשל מיהו מבקר העירייה תקבלו את שמו של ינון ביטון, בעוד שמבקר העירייה הוא עו"ד אלי הרציג. צר לי שעמותה שהעומדים בראשה הם אנשים מכובדים וראויים לכל הדעות, הוציאה תחת ידיה דו"ח הנסמך על בדיקה שעל פניו נראית כחובבנית, בלתי מקצועית ולא ממש רצינית. שקיפותו של גוף ציבורי נמדדת על פי סך התנהלותו, ולא רק על סמך אתר האינטרנט שלו". עמותת 'שקיפות ישראל' בתגובה: "היה ועוברת העירייה על החוק בפרסום שגוי או ‏באי-פרסום מידע, הרי זה תפקידם של גורמי המקצוע, נבחרי הציבור והאזרחים לערב את רשויות ‏החוק. אכן, צודקת חברת המועצה עו"ד להב באומרה כי שקיפות נמדדת על סמך ‏התנהלות ולא רק על סמך אתר אינטרנט"
שקיפות עירייה לא נמדדת רק לפי אתר אינטרנט

עיריית אילת בפרסומיה וראש העירייה, מאיר יצחק הלוי, באמצעות הודעה ממומנת ברשת הפייסבוק, הציגו השבוע את נתוני דו"ח של עמותה הקוראת לעצמה: 'שקיפות בינלאומית – ישראל'. לפי הודעת העירייה, "העיר אילת דורגה במקום השלישי בארץ במדד השקיפות. המדד בחן מספר אלמנטים של שקיפות, ביניהם דרכי התקשרות עם העירייה, פרסום דו"חות על ידי מבקר הרשות, מידע שהרשות מחויבת לפרסם לפי חוק חופש המידע, פרסום פרוטוקולים, מכרזים ועוד. על פי מדד זה, עומדת עיריית אילת ב-92 אחוזים מדרישות השקיפות כרשות שקופה".

עיריית אילת הצניעה בהודעתה כי הבדיקה שנערכה בידי עמותת 'שקיפות בינלאומית -  ישראל', היתה אך ורק באתר האינטרנט של העירייה. בנוסף, הסטודנטים שביצעו את המחקר לא בדקו את נכונות הפרטים המופיעים באתר עיריית אילת.

חברת האופוזיציה במועצת העיר, עו"ד לימור להב, מסרה בתגובה לממצאי העמותה: "הבדיקה שערכה עמותת 'שקיפות בינלאומית ישראל" אמנם מתייחסת אך ורק לאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות, אולם ככל שהדבר נוגע לעיריית אילת, אין הבדיקה משקפת נאמנה את המציאות. נכון ליום פרסום מדד השקיפות, חסרים היו באתר האינטרנט של עיריית אילת, פרוטוקולים של ישיבות המועצה שהתקיימו בחצי השנה האחרונה, וכך גם קבצי השמע של הישיבות, זאת למרות שהחוק מחייב את העירייה לפרסם אותם. תמוה בעיני אם כך כיצד זכתה עיריית אילת לציון גבוה כל כך בבדיקה, כאשר היא עוברת על החוק, ומונעת מהציבור מידע שהיא מחויבת לתת. ספרי התקציב המלאים של העירייה אינם מפורסמים באתר ומובא בו רק תקציר שלהם. הדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית לאילת אינם מפורסמים באתר למעט זה של שנת 2015. זאת ועוד, האתר רצוף שגיאות ומידע מוטעה ומטעה. אם תחפשו באתר למשל מיהו מבקר העירייה תקבלו את שמו של ינון ביטון, בעוד שמבקר העירייה הוא עו"ד אלי הרציג. צר לי שעמותה שהעומדים בראשה הם אנשים מכובדים וראויים לכל הדעות, הוציאה תחת ידיה דו"ח הנסמך על בדיקה שעל פניו נראית כחובבנית, בלתי מקצועית ולא ממש רצינית. שקיפותו של גוף ציבורי נמדדת על פי סך התנהלותו, ולא רק על סמך אתר האינטרנט שלו. כבר שנים שאני טוענת שהעירייה מתנהלת באופן בלתי שקוף כנדרש ממנה, ובכל שבוע מחדש אנחנו מקבלים עוד ועוד הוכחות לכך. בשבוע שעבר התקיימה ישיבת המועצה החשובה ביותר בשנה, בה הובא לאישור תקציב העירייה לשנת 2017. כנדרש וכמצופה מנבחר ציבור, הקדשתי שעות רבות מזמני כדי לקרוא וללמוד את עשרות עמודי הצעת התקציב על מאות סעיפיה. הגעתי לישיבה כשאני מצוידת בשאלות ענייניות רבות, עליהן בקשתי תשובות מראש העיר. כמנהגו בקודש סרב ראש העירייה בתוקף להשיב לשאלותיי למרות שאני מייצגת ציבור רחב וגדול מתושבי אילת. כך מתנהג מי שיש לו הרבה מאוד מה להסתיר!  זאת ועוד, כבר חודשים ארוכים שראש העירייה מסרב להעביר לידי מידע ומסמכים בנושאים שונים כגון נתונים על לינות שלו ושל בכירי העירייה בבתי מלון מפוארים במרכז הארץ, למרות שעל פי חוק אני זכאית לקבל את המידע תוך שלושה ימים לכל המאוחר מיום שבקשתי אותו. אם לא היה לראש העיר מה להסתיר, סביר להניח שהמידע היה נמסר לי כמבוקש. עצם הסתרתו מעוררות תמיהות רבות ושאלות מתבקשות. כמו כן מסרב ראש העירייה להעביר לידי את רשימת העובדים שנקלטו מאז מערכת הבחירות האחרונה בחברה הכלכלית של העירייה. כבר שמונה שנים שכל בקשה שלי לקבל מידע מראש העירייה נדחית על הסף. לא פעם ולא פעמיים נאלצתי לבקש את התערבות משרד הפנים כדי שזה יורה לראש העירייה לחדול מלעבור על החוק ולהעביר אלי את המידע המבוקש. הדוגמאות לחוסר השקיפות של העירייה רבות מספור ולא אוכל כמובן למנות כאן את כולן. אמשיך לעשות כל שלאל ידי כדי לחשוף את המידע המוסתר מכולנו. אפשר לומר על עיריית אילת הרבה מאוד דברים. דבר אחד בודאות אי אפשר לומר עליה, והוא שהיא מתנהלת בשקיפות".

 

"המכלול הוא שקובע"

 

ביקשנו מעמותת 'שקיפות בינלאומית - ישראל' להגיב לטענותיה של חברת המועצה, עו"ד לימור להב. בתגובה נמסר: "מדד השקיפות של עמותת 'שקיפות בינלאומית - ישראל' בוחן את נגישות המידע לתושב באתרי ‏האינטרנט של הרשויות המקומיות על פי קריטריונים אחידים וקבועים מראש. בבדיקה שנערכה ‏במהלך 2016 זכתה עיריית אילת לציון כולל של 92 אחוזים. היה ועוברת העירייה על החוק בפרסום שגוי או ‏באי-פרסום מידע, הרי זה תפקידם של גורמי המקצוע, נבחרי הציבור והאזרחים לערב את רשויות ‏החוק. עמותת 'שקיפות בינלאומית' פועלת להנחיל נורמות של אתיקה ושקיפות, אך פעילות העמותה ‏אינה באה כתחליף למעורבות אזרחית המעודדת שיח של שקיפות ומחזקת את כוחם של נבחרי ‏הציבור לפעול לקידומה. אכן, צודקת חברת המועצה עו"ד להב באומרה כי שקיפות נמדדת על סמך ‏התנהלות ולא רק על סמך אתר אינטרנט, מתוך תפיסה זו פועלת עמותת 'שקיפות בינלאומית' ‏המיישמת תכנית ראשונה מסוגה להגברת השקיפות ברשויות מקומיות, מקיימת כנסים וימי עיון ‏להרחבת העיסוק בנושא, מעניקה את תארי מגן השקיפות לדמויות שפועלות להגברת השקיפות ‏ולמניעת שחיתות, מפרסמת את מדד השקיפות בדיווחי תאגידים עסקיים ובוחנת גם את נגישות ‏המידע באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות. אמנם כך, המכלול הוא שקובע".‏

חדשות אילת

שתפו את הכתבה בפייסבוק

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש