פרסומת
דלג

הסתיימה פרשת המלון שלא נבנה

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● צילום: עומר כרמון ● 3/5/2017 20:37 ● ערב ערב 2809
בתום כחמש שנות התדיינות פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב כי מינהל מקרקעי ישראל ישיב לחברת חניוני מבואות אילת בע"מ סכום של למעלה מתשעה מיליון שקלים בעבור בית מלון שבנייתו אושרה אך נאסרה מאוחר יותר בשל שבר גיאולוגי פעיל
הסתיימה פרשת המלון שלא נבנה

בשנת 2012 עתרה חברת 'חניוני מבואות אילת' לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בדרישה שמינהל מקרקעי ישראל ישלם לה 13.5 מיליון שקלים, כהחזר השקעה שהשקיעה ברכישה ופיתוח של מגרש בחניון הרכב הכבד מצפון לעיר אילת. החברה, המחזיקה במספר מגרשים באזור המשמשים כחניונים ותחנות דלק, ביקשה להקים בפינה הצפונית במתחם, מלון בשם 'חאן המדבר'. לטענתה, רק ב-2010 נודע לה שדו"ח גיאולוגי שהוכן לפני עשור, מצא כי המגרש יושב על שבר גיאולוגי פעיל ומסוכן, ולכן לא ניתן לבנות עליו מבני מגורים. היא האשימה את מינהל מקרקעי ישראל בהטעיה או ברשלנות, בכך שלא יידע אותה על קיומו של הדו"ח.
 בכתב ההגנה טען המינהל כי נודע לו על הדו"ח הגאולוגי רק מפניית 'מבואות אילת'. המינהל לא התנגד להשבת הסכומים שהושקעו לידי החברה, הוא אך התנגד לאופן חישוב הסכומים בכל סעיף וסעיף, ובהתאמה, אף שהחברה מסרה לידיו את השטח המדובר כנדרש על פי חלקה, נמנע הוא מלשלם לה כל סכום עד להכרעה באמצעות הליך משפטי. 
בפסק דינה קיבלה השופטת ד"ר דפנה אבניאלי את מרבית התביעה ופסקה כי, ככלל, משבוטל חוזה חייב כל צד להשיב לצד השני את מה שקיבל על פי החוזה או לשלם לו את שוויו אם ההשבה בלתי אפשרית או בלתי סבירה או שהנפגע מההפרה בחר בכך. נקודת המוצא היא השבה מלאה, בעוד שהתערבות בהיקף ההשבה על בסיס שיקולי צדק, וממילא מתן פטור מלא מהשבה, יישמרו למקרים חריגים. במקרה שלפנינו אין מדובר בביטול חוזה עקב הפרתו, אלא בביטול בהסכמה הדדית, מחמת סיכולו של החוזה. התובעת זכאית להשבת הסכום ששולם על ידה למינהל בגין הקצאת המגרש, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. כן זכאית התובעת להשבת הוצאות מדידה, תכנון וניהול, עבודות פיתוח והוצאות הנהלה כלליות שהוונו. ואולם, את הדרישה להחזר מס רכישה ומס רכוש יש להפנות לגורם שגבה את התשלום – רשויות המס ולא אל המינהל. לפיכך, פסקה השופטת כי על המינהל להשיב לחברת מבואות אילת בע"מ סכום של6,151,667 ₪ בערכי יום 26.3.15, עבור הקצאת המגרש, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 26.3.15 ועד התשלום בפועל. כן פסקה השופטת הוצאות בגובה 3,177,920 ₪ וכן הוצאות משפט ושכ"ט בגובה 75,000 ₪. הדרישה  להשבת מס רכישה ומס רכוש ע"י הנתבעת נדחתה, אך תוכל להיתבע מגורמים אלה בנפרד בעתיד. 

צילום: עומר כרמון


חדשות אילת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש