פרסומת
דלג

דו"ח מבקר המדינה: כשלים מרובים ביוספטל

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● צילום: עומר כרמון ● 18/5/2017 21:00 ● ערב ערב 2811
דו"ח מבקר המדינה לשנת 2016 מצא ליקויים רבים בסדרי העבודה בבית החולים יוספטל באילת ● חדרי הניתוח אינם פעילים בשעות אחר הצהריים ● מנהל מערך ההרדמה משמש גם כמנהל חדר הניתוח ● מחסור בעמדות התאוששות גורר עיכובים בהוצאת מנותחים מחדרי ניתוח ● החולים המוזמנים לניתוחים מוזמנים כולם לאותה שעה במקום על פי תור מדורג ● והחשש מפני השארות ללא נוירולוג ילדים ● יוספטל: לא התקבלו תקציבי המדינה להפעלה אחה"צ של חדרי הניתוח, הנמצאים לפני שיפוץ והרחבה
דו''ח מבקר המדינה: כשלים מרובים ביוספטל

מבקר המדינה, השופט בדימוס  יוסף שפירא, פרסם שלשום את דו"ח הביקורת לשנת 2016. אחד הפרקים המרכזיים בדו"ח עוסק בתחום הרפואה והשירות הניתן בבתי החולים השונים בארץ. בית חולים יוספטל זוכה, לצד בתי חולים נוספים, לאזכורים רבים ולא לטובה:

 

ניתוחים? לא אחר הצהריים


כך למשל עולה מהדו"ח כי ביוספטל לא פועלים חדרי הניתוח בשעות אחר הצהריים, דבר הגורר לדברי המבקר את הארכת זמן התורים לניתוחים. "חדרי ניתוח פועלים באופן מלא רק בשליש משעות היממה ובמשך חמישה ימים בשבוע בלבד", מסביר המבקר, "בשישי ובשבת מתקיימים רק ניתוחים דחופים. בשאר הזמן הם עומדים ריקים. לעומת זאת, בתי חולים פרטיים אינם מגבילים את שעות ההפעלה של חדרי הניתוח שלהם, ומתבצעים בהם ניתוחים משעות הבוקר ועד השעות המאוחרות בלילה ואף בסוף השבוע (שישי ושבת). מיצוי מלא של חדרי הניתוח יכול לקצר תורי המתנה לניתוחים ולמנוע הסטה של מטופלים מהמערכת הציבורית לפרטית. לצורך כך, חשוב להפעיל את חדרי הניתוח באופן רציף במשמרות בוקר וערב, ללא צורך בהפסקה מלאכותית...מהנתונים עולה כי בתי החולים הגדולים, בהם יותר מ-600 מיטות, מפעילים אחר הצהריים חדרי ניתוח רבים, ואילו בתי החולים הקטנים מפעילים רק מעט מהם. לדוגמה: בשיבא מפעילים בשעות אחר הצהריים שבעה (כמחצית) מ-16 חדרי הניתוח, ברמב"ם כעשרה מ-12 החדרים, ואילו בבתי החולים הקטנים מספר החדרים קטן בהרבה, לדוגמה: בוולפסון כשלושה חדרים וחצי מתוך עשרה, בברזילי שניים מתוך שבעה, בבני ציון 1.3 מתוך שישה, ואילו ביוספטל לא מפעילים כלל חדרים באמצעות קיצור תורים. עוד מציין הדו"ח כי קופת חולים כללית עדיין לא פיתחה מדד שבודק את ניצולת חדרי הניתוח בשעות אחר הצהריים וכי ראוי שתעשה כן.

 

כפל תפקידים פוגע בניהול


ביקורת נוספת מעלה הדו"ח על כך כי בפועל במרבית בתי החולים, ביניהם גם יוספטל, משמש מנהל מערך ההרדמה גם כמנהל חדרי הניתוח. לעתים כפל התפקידים הוא בבחינת חיסרון כיוון שמדובר בניהול של שתי מחלקות מורכבות, עמוסות ומאתגרות בבית החולים: מחלקת הרדמה משרתת את כל בית החולים ויחידותיו, ומחלקת חדרי הניתוח גם היא אחת החשובות והמורכבות בבתי החולים, ובעלת חשיבות כלכלית עצומה. ברוב המקרים מעניק מנהל מערך ההרדמה יתר תשומת לב לניהול מחלקת ההרדמה, ועקב כך הוא מתקשה להפעיל את סמכויותיו בכל הנוגע לניהול חדרי הניתוח. על פי המבקר, למנהל חדרי הניתוח תפקיד מפתח במערך הניתוחים; הוא אחראי, בין היתר, לתיאום בין כלל גורמי המחלקה - מרדימים, אחיות וכירורגים, לזיהוי ולקביעה של צורכי המחלקות, ולתכנון אופטימלי של תכנית הניתוחים. מנהל חדרי הניתוח צריך גם לקבוע את מדיניות בית החולים להפעלת מערך חדרי הניתוח ולפקח על יישומה. "הביקורת העלתה כי המשרד והכללית לא הגדירו את תפקידו של מנהל חדרי הניתוח ואת הגורם האחראי להם וממילא לא קיימת תקינה לתפקיד זה ולכן כל בית חולים מתנהל בהתאם ליכולותיו", מסביר המבקר, "על משרד הבריאות והכללית,  בשיתוף משרד האוצר, לבחון קביעת תקן מחייב לתפקיד זה וזאת כדי להבטיח שהמערך יתנהל ביעילות שתביא גם לחיסכון בעלויות, בכך גם יושג קיצור של התורים לניתוחים וישתפר השירות לציבור".

 

חוסר בעמדות התאוששות


עוד עולה מהדו"ח כי בית חולים יוספטל מסר למשרד המבקר כי "מפאת חוסר בעמדות התאוששות, ישנם עיכובים של עד שעה בהוצאת מנותחים מחדר הניתוח". משרד מבקר המדינה בחן כיצד משפיע הפער בין היחס הרצוי בין מספר עמדות ההתאוששות למספר חדרי הניתוח לבין זה המצוי, והעלה שנגרמים עיכובים. בבילינסון מתבצע מעקב אחר המתנות לעמדת התאוששות, אולם הוא אינו מנוטר. ביתר בתי החולים לא מתבצע מעקב כלל ואין בידם או בידי משרד הבריאות והכללית מידע על המתנות מסוג זה. ברוב בתי החולים שאינם עומדים בתקן שקבע המשרד וביניהם בית חולים יוספטל, נאלצים מנותחים להמתין להתפנות עמדת התאוששות, והדבר מעכב את שרשרת ההפעלה של מערך חדרי הניתוח.
עוד עולה מהדו"ח כי באילת, בניגוד למרבית בתי החולים בארץ, אחיות אינן מוגדרות כאחראיות על חולים ספציפיים וכתוצאה מכך עובר חולה מספר ידיים וזאת בניגוד לתקן משרד הבריאות בנושא.

 

חשש לפרוטקציה בקביעת תורים


נושא אחר בו נוהגים ביוספטל על פי נוהג נפסד לגישת המבקר, הוא קביעת התורים. "בעבר הדרך המקובלת לקביעת התורים לניתוחים הייתה ברמה המקומית - מנהלי המחלקות והיחידות המנתחות או הרופאים העובדים בהן ניהלו את התורים ביומניהם האישיים או המחלקתיים", מפרט הדו"ח. "על אף חוסר היעילות של שיטה זו והחשש שאינה די שקופה ומאפשרת לעיתים ששיקולים זרים יביאו לקדימות התור, בתי חולים רבים וביניהם יוספטל, מסרו למשרד מבקר המדינה כי הם עדיין נוהגים בדרך זו. הדרך הנכונה אליבא המבקר היא הפעלת מוקד זימון תורים שמרכז את יומני המחלקות, קובע את התורים ומזמן את המטופלים לניתוחים.

 

למה לזמן את כולם ביחד?


נושא אחר הוא זימון תורים לניתוחים. כאן מצא המבקר לנכון לבקר את שיטת זימון התורים בה נוקטים מרבית בתי החולים בארץ לרבות יוספטל, לפיה מזמנים את המנותחים הראשונים של הבוקר יום קודם והם מתאשפזים במחלקה. יתר המטופלים שבהמשך תכנית הניתוחים של היום מוזמנים לשעת בוקר מוקדמת, לעתים לשעה 00:6 .בדרך כלל כל המטופלים מוזמנים לאותה השעה ולא לפי תור. הבדיקה העלתה שלעומת זאת, בבתי חולים פרטיים מזמנים את המנותחים שאינם ראשונים בתכנית הניתוחים, במדורג, לפי תור ובהתאם למהלך היום. משרד הבריאות מסר בתשובתו כי בשלב זה יש מקום להניח למחלקה לשקול את נושא הזימון המדורג של מנותחים, וזאת בהתחשב בסדר יום הפעילות וכדי למנוע ביטולי ניתוחים, וכן ציין כי אופי העבודה במחלקה מנתחת בבית חולים כללי שונה מאופי העבודה בבית חולים פרטי. היות שגם במערכת הציבורית נוהגים בתי חולים אחדים לזמן את המנותחים באופן מדורג, ניתן להניח כי זימון מדורג הוא אפשרי, לפחות באופן חלקי. באשר לניתוחים מסוימים, עדיף להמשיך במתכונת של זימון כל המטופלים לאותה השעה ולא לפי תור. זימון כל המטופלים לאותה שעת בוקר מוקדמת גורם לכך שהמטופל ומלוויו ייאלצו להמתין זמן רב, לעתים שעות רבות, שלא לצורך. ההמתנה מכבידה גם על הצוות, שכן הוא נדרש לתת מענה על שאלות המטופלים בדבר מועד כניסתם לניתוח. ראוי שבתי החולים ישקלו לזמן מטופלים לניתוחים על פי תור, אלא אם כן מדובר בניתוחים שאינם מאפשרים זאת. בכך יוקל הן על הצוות והן על המטופלים ומלוויהם. כמו כן, על משרד הבריאות להסדיר את הנושא באופן מערכתי בכלל בתי החולים.

 

עלולים להיוותר ללא נוירולוג ילדים


הדו"ח אף סוקר את מצבם של המכונים להתפתחות הילד ברחבי המדינה. באשר לאלה, מציין המבקר כי הם סובלים ממצוקה כלכלית המאיימת על קיומם. "סגירת מכונים בבתי חולים פוגעת במטופלים של אותם מכונים, הנדרשים לעבור למכונים אחרים לשם קבלת טיפול, מצמצמת את הנגישות למטופלים, הנאלצים לעתים להגיע למכונים המרוחקים ממקום מגוריהם, וגורמת להתארכות זמני ההמתנה באותם מכונים", באילת אמנם לא קיימת סכנת סגירה למכון המופעל ביוספטל ואולם הדו"ח מציין כי בנוגע למרכז הרפואי יוספטל, קיים חשש שלא יהיה בו נירולוג ילדים לאחר שהנירולוגית הנוכחית תפרוש לגמלאות.

 

תגובת דוברת בי"ח יוספטל


הפעלת חדרי ניתוח אחר הצהריים תלויה בתקציבים שהמדינה מעבירה. תקציבים כאלה לא התקבלו. הגדרת תפקידים דרושים נמצאים בסמכותו של משרד הבריאות ואנו פועלים על פי ההנחיות. חדרי הניתוח וההתאוששות ביוספטל נמצאים לפני שיפוץ והרחבה,  דבר שיקל  על המטופלים.


חדשות אילת

שתפו את הכתבה בפייסבוק

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש