פרסומת
דלג

דוח המבקר: העירייה גבתה מהתושבים למעלה מ-180,000 ₪ שלא כדין

מאת: איה פלשקס ● צילום: עומר כרמון ● 10/11/2017 10:20 ● ערב ערב 2836
אין להשתמש באותם משרדי עו''ד לייצוג עמדת גזברות העירייה בוועדות הערר לארנונה ● כמו כן יש לדאוג לריענון השורות בקרב חברי וועדת הערר לארנונה שחבריה משמשים בתפקידם שנים רבות מידי ● אין לכנס וועדות רכש של העירייה בהרכב חסר כפי שבוצע הדבר עד כה ● אסור לעירייה לגבות חלף קנס מתושב ששכח לחדש תו חניה וקיבל דו''ח ● וגם: על אף מסקנות הדו''ח הקודם לא בוצעו כהלכה מסקנותיו לגבי הצבת מצלמות בבתי הספר ● דו''ח מבקר העירייה לשנת 2016 הוגש אתמול (רביעי) לאישור מועצת העירייה ו'ערב ערב' מביא את עיקריו
דוח המבקר: העירייה גבתה מהתושבים למעלה מ-180,000 ₪ שלא כדין

אתמול (8.11) הונח על שולחן מועצת העירייה דוח מבקר העירייה, עו"ד אלי הרציג לשנת 2016. הדו"ח סוקר שלושה נושאים: ועדות ערר לארנונה (אגף גזברות), הודעת תשלום קנס למחזיקי תו חנייה (אגף תפו"ח) וניהול מחסנים, רישום וניהול טובין (רכש ולוגיסטיקה). בנוסף לסקירת נושאים אלה הוגש גם דו"ח מעקב לדו"ח מהשנה שעברה.

 

וועדת הערר לארנונה:


אין להשתמש באותם משרדי עו"ד לייצוג בפני וועדת הערר


גזבר העירייה נעזר לצורך עבודתו במשרדי עורכי דין לייצוג עמדתו בפני וועדת הערר לארנונה. מבקר העירייה ממליץ לרענן, לגוון לפרקים את משרדי עורכי הדין המדוברים. בתגובה לדו"ח מסר גזבר העירייה אסי בן חמו כי לעניין ריענון משרד עורכי הדין חשובה ההמשכיות: "יש לעורכי הדין יתרון בזיכרון ארגוני והכרת הבעיות הייחודיות של העיר אילת". לדבריו בסופו של יום זה עוזר לעבודת ועדת הערר ולחסכון בהוצאות העירייה. 
לפי החוק ועדת הערר לארנונה אמורה להיות גוף נפרד לחלוטין וכך יש לבדל אף את מקום התכנסותה. למשל בשעתו התכנסה הוועדה בקמפוס האוניברסיטה. עם זאת כיום היא מתכנסת באולם ישיבות המועצה בבית התמר. מבחינת החוק רשאית המועצה לקבוע את מקום התכנסות הוועדה באותו מבנה של העירייה ואפילו של אגפי הגביה והכספים כל עוד הם נמצאים בנפרד ובאופן מובחן מהם. כך גם שירותי המזכירות של הוועדה אמורים להיות מובדלים מאגפים אלו.
המבקר ממליץ למועצת העירייה לקבוע מקום להתכנסות הוועדה שכן מאז ספטמבר 2012 לא התייחסו כך. לעניין מיקום התכנסות הוועדה השיב גזבר העירייה "אביא בהקדם לאישור מועצת העיר את מיקום כינוס הוועדה בהתאם לתקנות". וזאת כפי המלצת המבקר.

 

הדיונים אמורים להיות פומביים ולהתפרסם באתר העירייה


הדיונים בוועדות הערר אמורים להיות פומביים, ויש לפרסם אותם באתר האינטרנט של העירייה. עם זאת הוועדה רשאית לקבוע כי ערר מסוים ידון בדלתיים סגורות ויש לרשום את הסיבות לכך בפרוטוקול. עם זאת בביקורת נמצא כי לא הייתה התייחסות לכך מצד מועצת העירייה עוד משנת 2012 עת מונתה הוועדה הנוכחית. לדברי המבקר יש לגבש נוהל לכך ולפרסם אותו באתר העירייה. גזבר העירייה הודיע בתגובה לדו"ח כי יגבש את הנוהל יביא לאישורו וידאג לפרסום באתר העירייה.

 

הגבלת תקופת מינוי חברי הוועדה


מבקר העירייה ממליץ מינוי לתקופות קצרות למען ריענון ורוטציה של חברי ועדת הערר. מבחינת ההנחיות חברי הוועדה ממונים לארבע שנים ויכולים להתמנות לארבע שנים נוספות. הנחיות אלה פורסמו  ב-2012, עת כיהנו כבר עו"ד יצחק מויאל כיור הוועדה ועו"ד אלמוג נוריאל כחבר בה מזה שלוש שנים. באותה שנה מונו לקדנציה נוספת ואיתם מאיר אליהו. בהתייחסו לשנת 2016 המליץ מבקר העירייה "לפרסם מודעת דרושים למועמדים לשמש חברים בוועדות ערר".
ראש העירייה מאיר יצחק הלוי הגיב למבקר: "לאחר שעיינתי בדו"ח, אומר שעל פניו אני מקבל את המלצות הביקורת לנושא ועדת ערר לארנונה. ברוח זו יש בכוונתי להנחות את הגורמים המקצועיים לפעול".

 

יש להוציא את דיוני וועדת הערר של הארנונה מבית התמר. מבקר העירייה, עו"ד אלי הרציג

 

מינהל תפוח: 


אין לגבות קנס מתושב שחטף דו"ח בשל כך שלא חידש תו חניה


לדברי המבקר במהלך חודש בספטמבר 2015 הוצמד לרכבו דו"ח, קנס של 100 ₪ עת שחנה במקום מוסדר אך תוקף תו החניה שלו פג תוקפו, שכן גם הוא עצמו שכח לחדש את התו. בו ביום ניגש למנהל תפו"ח וביקש לחדש את התו וכאן מצא שעליו לשלם 25 ₪ חלף הקנס ובנוסף – עבור תו החנייה.
אירוע זה הביא את המבקר לבדוק ולהוציא דו"ח ביקורת על הנושא בכללותו.  כשהשאלה הראשונה ששאל: "האם ישנה סמכות לגבות סכום של 25 ₪ בעת חידוש תו חנייה?" והשאלה השנייה: "מניין שואב מנהל תפו"ח את הסמכות לחייב את התושב בסכום של 25 ₪?"
בדו"ח הביקורת מוסבר כי באילת יש חוק עזר עירוני שלפיו למי שיש תעודת אישור תושב אילת בתוקף רשאי להחנות את הרכב הרשום על שמו, במקומות מוסדרים (כחול לבן, חניונים עירוניים וכד' א.פ.) ללא כרטיס חניה. התושבים ירכשו תווית חנייה במועדים מסוימים ועליה מספר הרכב,  אותה יצמידו לחלון הרכב, להסדרת הרשות לחניה.
למרות הדברים האמורים מדווח המבקר כי "תושב אילת שלא חידש את תו החנייה במועדו, וקיבל דו"ח חנייה בגין העמדת רכבו במקום חנייה מוסדר ללא כרטיס חנייה משלם סכום של 25 ₪ בגין הדו"ח וכן משלם עבור חידוש תו החנייה". 
הביקורת בדקה את הליך הקטנת הקנס וביסוסה. לכך נימסר ממנהלת תפו"ח כי הביסוס הוא פרשנות משפטית שהתקבלה בעבר מהלשכה המשפטית של העירייה. לפי זה הסכום של 25 ₪ אינו קנס אלא הוא משולם בעבור "אישור" המופנה ללשכה המשפטית על זכאותו לקבל תו חנייה. במקרה זה נציגת הלשכה המשפטית הוסמכה על ידי היועץ המשפטי לממשלה כמי שרשאית לבטל הודעת קנס לפי הנחיותיו. יוצא מכך שנציגת הלשכה המשפטית יצרה מסלול משפטי מסובך שהתושב משלם עבור אישור שמוגש אליה עצמה. המבקר כותב כי ההליך מעורר תהייה והמליץ שהיועצת המשפטית תבחן מחדש את הפרשנות.
בתחילת מרץ 2017 העבירה היועצת המשפטית של העירייה את התייחסותה לדברים: "מסקנתי היא כי יש להפסיק לגבות לאלתר" ועוד הוסיפה "... העירייה בעצם נהגה לגבות אגרה  בגין העברת נייר ממשרד למשרד בתוך העירייה, מבלי שמסרה האישור, ואף הבקשות לביטול הדו"ח לא הוגשו באופן עצמאי על ידי הגורם שקיבל את הדו"ח אלא על ידי הגורמים במנהל תפו"ח. 
המבקר מוסיף וכותב כי בתחילת מרץ 2017 הודיעה היועצת המשפטית כי יש להפסיק מידית את גביית הסכום של 25 ₪. בנוסף הנחתה את נציגי האגף להודיע לאותם מקבלי דו"חות מדוברים, שאם ירצו הם יכולים להגיש בקשה אישית לביטול הדו"ח.
המבקר בדק את נתוני השנים 2015-16 כפי שקיבל ממנהל תפו"ח: בשתי השנים יחד הומרו למעלה מ-7,300 קנסות, ששולם 25 ₪ ל"אישור" בגינם, מה שאומר שלמעלה מ-180,000 ₪ לשנתיים אלה בלבד, ולא למלוא התקופה, וזאת אף ללא הצמדה וריבית. אין חולק כי מדובר במצב דברים לא תקין ויש להפסיק את הגביה לאלתר. " עוד הדגישה "ככל שמקבל הדו"ח אכן מבקש לבטלו עליו לעשות כן באופן עצמאי".

 

הודיעה על הפסקת גביית חלף הקנס. היועמ"ש לעירייה עו"ד דפנה ישראלי

 

רכש ולוגיסטיקה: 


ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין


בדו"ח הביקורת לנושא הרכש והלוגיסטיקה מתייחס מבקר העירייה לשלושה נושאים עיקריים. הוא מתייחס לתקנות העיריות "המסדירות את הליכי הרכישות והניהול של מחסנים וטובין", מנוי מנהל רכש ואספקה וועדת רכש ובלאי, על ידי מועצת העירייה, והרכב ועדת הרכש לפי פרסומי מנכ"ל משרד הפנים עוד משנת 2009, כי הרכב ועדת רכש ובלאי יהיה מקצועי בלבד ללא נבחרי ציבור. בנוסף הומלץ לצרף לוועדה נציגי הגזברות והלשכה המשפטית של העירייה.
בשנים 2014-2015 התכנסה ועדת הרכש והבלאי בהרכב חסר – ללא נציגת הלשכה המרכזית וללא סגנית הגזבר, שלמרות שמומלץ לא לכנס ישיבות בלעדיהן הרי ששתיהן לא הוזמנו כלל.  בנוסף מדגיש המבקר כי מומלץ להזמין ולוודא נוכחות מלאה של כל חברי ועדת רכש ובלאי בעת אישור קניות. עם זאת, בהרכב חסר, אישרה הוועדה הזמנות לביצוע בסכומים מצטברים של מיליוני שקלים.
מהדו"ח עולה כי בחלק מהמקרים אין התאמה מלאה בין הנהלים לבין דרישות התקנות: דו"ח ההפרשים בתום ספירת מלאי לא נשלח לוועדת הרכש והבלאי, אין סימון על מצאי העירייה למרות החובה לעשות זאת. בנוסף, תנאי הבטיחות אינם נבדקים אחת לשנה על ידי מהנדס כמתחייב. מנהלת אגף רכש ולוגיסטיקה מסרה כי אינה מטפלת בעניין ביטוח תכולת המחסן.
עניין נוסף שהעלה המבקר כי לפי הנחיות משרד הפנים, העירייה אינה רשאית לבצע קנייה ללא אישור הוועדה. מנהל היחידה לרכש ואספקה מחויב להציג בפני הוועדה את תכנית הרכש שהוא מציע, ורכישות בסכומים המחייבים פרסום מכרז יועברו לוועדת מכרזים. רק בקניות שוטפות בסכומים נמוכים הוועדה יכולה לאשר למנהל היחידה לבצע את הקניות ללא אישור ספציפי. עם זאת עליו לבצע את הקניות על סמך הצעות מחיר שיוגשו מפעם לפעם לבדיקת הוועדה. כאשר הקניות דחופות, בסכום שאינו מחייב מכרז משום סוג, ללא אישור מוקדם,  רשאי מנהל הרכש לבצע אותן אך לדווח לוועדה בהקדם ולנמק את הרכישה.

 

תגובות והתייחסויות


המבקר מוסר בדו"ח כי טיוטת הדו"ח נשלחה למנכ"ל העירייה ולמנהלת אגף לוגיסטיקה להתייחסותם והערותיהם. המנהלת חלתה ולא יכלה להעביר את התייחסותה והמנכ"ל ביקש לדחות גם את תגובתו לאחר חזרתה לעבודה. משמחלתה התמשכה פנה המבקר למנכ"ל בעל פה ובכתב להעביר את התייחסותו. מנכ"ל העירייה שלח את תגובתו לדו"ח הביקורת כשבוע אחרי הוצאת הדוח וזה צורף כנספח. למנהל האגף שמורה האפשרות לעשות זאת בהמשך. 
מנכ"ל העירייה, פיליפ אזרד הדגיש כי כלל הרכישות בסכומים המחויבים במכרז  מבוצעות על ידי מחלקת מכרזים או החברה למשק וכלכלה. קניות שוטפות במחירים נמוכים יותר מבצע המנהל ללא אישור פרטני של הוועדה. הוא אישר כי כל רכישה כזאת מתבצעת בהליך שקבלת הצעות והשוואתן והרכישה מאושרת רק אחרי חתימה של גזבר העירייה, מנהלת אגף הרכש ולוגיסטיקה, ויו"ר ועדת הרכש.
המנכ"ל ציין כי מיד עם קבלת טיוטת הדו"ח ניתנה הנחייה כי יש להזמין את כל חברי הוועדה לישיבות. 
ראש העירייה מאיר יצחק הלוי הגיב לפרק זה של הדו"ח: "מסקנות והמלצות הדו"חות יעלו לדיון בישיבת הנהלת העירייה הקרובה.

 

דו"ח מעקב לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2015:


אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון


המבקר מזכיר את המלצות הביקורת בדו"ח 16, נזק לקופה הציבורית  העלול להגיע למיליוני שקלים בגלל היעדר חיובי ארנונה, זאת מחוסר מעקב של אגף ההכנסות או אגף רישוי ופיקוח בנייה לעניין התקדמות הבנייה. לשם כך נדרש בין השאר להדק את הקשר בין מנהל הנדסה ואגף הכנסות. המבקר מדגיש כי יש להקצות משאבים לאכיפת חוקי התכנון והבנייה.
בעקבות זאת קיים ראש העירייה דיון בנוכחות מנכ"ל העירייה, הגזבר, המבקר היועצת המשפטית, מהנדס העירייה, 
מנהלת אגף רישוי ופיקוח, מ"מ מנהל אגף הכנסות ועוזרת ראש העירייה. הוחלט בין השאר כי אגף ההכנסות ואגף הרישוי והפיקוח יעדכנו מידית את מבקר העירייה. המנכ"ל יבחן מול הגזבר ומשאבי אנוש הסבת כח אדם קיים לצרכי פיקוח שומה. בנוסף יקדם יום עיון לכלל גורמי האכיפה בעיר. בנוסף דובר על שיתוף פעולה עם 'עין נטפים' וחברת חשמל לזיהוי מקומות שהתאכלסו ללא הודעה, על פי עליה בצריכה.
ועדת הביקורת שהתכנסה באפריל 2016 החליטה להיות עם האצבע על הדופק לסיום מהיר של תהליכי אכלוס, לערוך בדיקות בחברת חשמל ו'עין נטפים' ולחזק את היחס בין אגף הנדסה לאגף הכנסות.
גזבר העירייה כבר הודיע למנכ"ל על הסבת עובדת למחלקת אכיפה. כמו כן אחרי מספר חודשים, במענה לפניית הביקורת, דיווחו המנכ"ל והגזבר  על ממשק עבודה שוטף ושיתוף פעולה בין מינהל הנדסה ואגף הכנסות. כמו כן מסרו שהותקנה מערכת "קומפלוט" המשפרת את יעילות מחלקת השומה ויכולת לבצע חיובים בזמן אמת. דווח על נהלי עבודה חדשים, התקיים יום עיון נבדקו נכסים וחויבו בהתאם, מתקיימות פגישות שוטפות בין האגפים, נכתבו נהלים חדשים להוצאת טופס 4 ועוד. 

 

"רק מנהלת בי"ס רשאית לצפות במצלמות האבטחה"


הביקורת המליצה בין היתר ליישם לגבי 45 המקומות בהן מותקנות מצלמות במרחב הציבורי ובמוסדות החינוך, את הנחיות רשם מאגרי מידע ככתבם וכלשונם. בנוסף הדגיש כי רק מנהלת בית הספר רשאית לצפות בתיעוד ואין להעביר את האפשרות ללא הסמכה בכתב. יש להתקין שילוט המתריע כי מתחם בית הספר מצולם, ועל המנהלות ליידע על כך, בכתב, את ההורים. בתגובה הודיעה מנהלת אגף החינוך כי ננקטו הפעולות הדרושות.
למרות דברים אלה, בינואר 2017 ערכה הביקורת בדיקה מדגמית בחלק ממוסדות העירייה המדוברים, בהם מותקנות מצלמות, ובאלה לא הותקנו שלטי התראה כי המקום מצולם. כעבור כשבועיים נערכה בדיקה בחמישה בתי ספר. בארבעה מהם הותקן שלט התראה בכניסה כי המקום מצולם. באחד מהם הותקן השלט בתוך המתחם, אך בכולם לא הוצבו שלטים בסמוך למצלמות ובאזור המצולם, כל זה בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד החינוך.


חדשות אילת

שתפו את הכתבה בפייסבוק

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש