פרסומת
דלג

בקרוב קנסות לאופניים חשמליים גם על ידי פקחי עירייה

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● צילום: אילוסטרציה ● 17/11/2017 09:41 ● ערב ערב 2837
בקרוב תחל אכיפת חוק עזר נגד רוכבי אופניים חשמליים על ידי פקחים עירוניים שיעברו הסמכה מיוחדת ● במקביל יובא לאילת סימולטור מציאות מדומה שיסייע בהדרכת תלמידי י'-יב' בנושא זהירות בדרכים ונהיגה בטוחה על אופניים חשמליים
בקרוב קנסות לאופניים חשמליים  גם על ידי פקחי עירייה

מועצת העירייה אישרה לעירייה לפעול לאכיפת עבירות תעבורה של אופניים חשמליים. בישיבת המועצה הסביר סגן ומ"מ ראש העירייה אלי לנקרי: "השינוי הוא בעצם האצלת סמכויות לפקחי העירייה, לאכוף דיני תעבורה מסוימים, שקשורים בעיקר לרוכבי אופניים. גם להולכי רגל, אבל בעיקר בא השינוי הזה כדי לאפשר גם לפקחים לסייע למשטרה לאכוף עבירות שנוגעות לאופניים, עם דגש על אופניים חשמליים. אתם יודעים עד כמה הנושא הזה הוא קריטי. חלק מהרשויות כבר עשו את זה". מנכ"ל העירייה ציין כי הפקחים יעברו הכשרה בנושא ומי שיאכוף את הנושא תהיה יחידת שיטור עירוני, שהיא למעשה כוח שמשולב עם המשטרה. לאחר סיום ההכשרה יוסמך כל פקח בנפרד במועצת העירייה. לדברי לנקרי יש בכוונת העירייה להביא לתלמידי י'-יב' סימולטור מציאות מדומה, שילמד אותם זהירות בדרכים.
על פי החוק החדש יכללו סמכויות הפקחים שיוכשרו את הזכות לדרוש מכל אדם למסור את שמו ומענו ולהציג תעודת זהות וכן לדרוש מסירת כל ידיעה או מסמך וכן לדרוש ממנו לפנות את הדרך במידה ועבר עבירת תנועה. עוד יוסמכו הפקחים להוציא אוויר מגלגלי האופניים ואף להוציא את השסתומים. לבסוף יוסמכו הפקחים לתפוס או להרחיק אופניים שעברו עבירת תנועה, ובלבד שינקוט אמצעי זהירות כדי להבטיח אי גרימת נזק לאופנים. אדם שיסרב להיענות לפקח ושיש חשש כי ימלט או שזהותו אינה ידועה, רשאי הפקח לעכבו עד להגעת שוטר. עם זאת נקבע כי פקח לא יעשה שימוש בסמכותו זו אלא בשעות עבדותו ובלבד שהוא לבוש מדי פקח ויש בידו תעודה חתומה בידי ראש הרשות המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו. עבירת תעבירה לפי חוק זה נקבעה כעבירת קנס שישולם לקופת הרשות המקומית. במקרה של עבריין קטין ייתן הפקח את דעתו לגילו ומידת בגרותו ויסביר לו את הדברים, בדרך ובשפה המותאמים לגילו ומידת בגרותו. הפקח ירשום את פרטי הקטין ויידע את הוריו.
 


חדשות אילת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש