פרסומת
דלג

שונתה שיטת מדידת הארנונה באילת

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● צילום: אילוסטרציה ● 17/11/2017 09:49 ● ערב ערב 2837
לאחר שבשנתיים האחרונות שונתה בעקבות פסיקת העליון שיטת חישוב הארנונה באילת לשיטה העשרונית המדויקת ● הוחלט במועצת העירייה בעקבות תיקון לחוק ההסדרים לשוב לשיטת החישוב הישנה המעגלת שטחי מ''ר חלקיים למעלה או למטה
שונתה שיטת מדידת הארנונה באילת
עקב השינוי תצטרך עיריית אילת למדוד מחדש 2800 נכסים

מועצת העירייה בישיבתה האחרונה אישרה כי שיטת חישוב הארנונה באילת תישאר לפי שיטת "עיגול למעלה ולמטה למ"ר שלם (0.5 מ"ר יעוגל למטה)". הדרישה להחליט באיזו מבין שלוש שיטות חישוב תעשה העירייה שימוש הינו תולדה של תיקון לחוק ההסדרים שהתקבל בחודש אוגוסט ובו נקבע כי על מועצות העירייה ברשויות השונות לקבל החלטה בנושא עד לראשית חודש נובמבר. הצורך בתיקון נולד לאחר שבית המשפט העליון קבע בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד מספר רשויות, כי עליהן לחשב את גודל המ"ר לצרכי ארנונה בדיוק עשרוני של עד שתי נקודות. כלומר נאסר עליהן לבצע עיגול למעלה או למטה של השטחים שנמדדו. בעקבות פסק הדין נולד התיקון לחוק שקבע כי על העיריות לבחור מבין אחת משלוש שיטות חישוב: חישוב מדויק של מ"ר שתי ספרות אחרי הנקודה כפי שנקבע בפסק הדין בעליון, עיגול למטה בלבד למ"ר שלם, או כאמור השיטה שנבחרה באילת, חישוב למעלה ולמטה שמשמעותה היא שכל מ"ר עד 0.5 יעוגל כלפי מטה וכל מ"ר מעל 0.5 יעוגל כלפי מעלה. כך 1.4 מ"ר יחושבו כ-1 מ"ר בעוד ש-1.7 מ"ר יחושבו כ-2 מ"ר. 
הסיבה לבחירה נובעת לדברי אסי בן חמו גזבר העירייה משום שצווי הארנונה ההיסטוריים של עיריית אילת נקבו בשיטת חישוב זו. שיטה זו לדבריו היא גם השיטה ההגיונית והצודקת יותר משום שדיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה, למרות שהתחייב עד תיקון החוק לפי פסיקת בית המשפט העליון, כלל אינו מעשי, לאור קיומה של סטיית מודד מקובלת ולאור האופן שבו מעוגלים אורכי צלעות הפולגונים (מצולעים) שנמדדים. נימוק פרגמטי נוסף שהעלה נוגע לכך שכיום רוב נתוני הגודל של הנכסים בתחום העיר אילת מעודכנים במערכת האוטומציה לפי שיטת חישוב שטח זו, למעט נכסים שנמדדו בשנת 2017 ונתוניהם עודכנו במערכת בהתאם לפסק הדין בדיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית. כיום כמות הרשומות המופיעה בארנונה באילת עומדת על 23,000 נכסים כאשר רק 2800 מהם מעודכנים במערכת בדיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית וכל היתר מעוגלים למעלה ולמטה. לפיכך תאפשר שיטה זו לעירייה לשמור על בסיס החיוב בארנונה ללא הגדלה או הקטנה באופן שיתרום ליציבות הקופה. לו היתה נבחרת השיטה העשרונית, היתה נדרשת מדידה חוזרת של מרבית הנכסים באילת שעלותה גבוהה ביותר. עוד קובע התיקון כי על עיריית אילת להשלים את האחדת אופן חישוב שטח כל הנכסים בתחומה לפי השיטה שנבחרה עד לסוף 2021, כאשר החל משנת 2022 יחושב שטחם של הנכסים בדרך שנבחרה. לפיכך, מבחינתה של עיריית אילת יהיה קל יותר לטפל במדידתם החוזרת של 2800 נכסים שנמדדו בשיטה העשרונית.


חדשות אילת