פרסומת
דלג

עיריית אילת מזגזגת בעניין הקרנטינה

מאת: רותם ג'קסון ● צילום: מערכת ערב ערב ● 2/2/2018 13:21 ● ערב ערב 2848
חצי שנה לאחר שהודיעה בעקבות סקר ריחות חדש שהוציא המשרד לאיכות הסביבה, כי תחנת ההסגר לבקר בקיבוץ אילות אינה מהווה עוד מטרד סביבתי ● עושה עיריית אילת סיבוב פרסה ומגישה התנגדות לוועדה המקומית חבל אילות שלא לאשר את המשך הפעלת התחנה (''קרנטינה'') בהיתר חורג ● עיריית אילת: ''הניסיון להתהדר בסקר סביבתי המתייחס לשימוש בלתי חוקי הוא ניסיון ברור להסיט את הדיון מהעיקר אל הטפל, ולחפות על פעילותה הבלתי חוקית של הקרנטינה. קיצור התקופה לשהיית העגלים בקרנטינה אינו מרפא את פעילותה הבלתי חוקית של הקרנטינה''
עיריית אילת מזגזגת בעניין הקרנטינה
תשעה חודשים לבחירות ובעיריית אילת מחשבים מסלול מחדש בנושא מטרד הזבובים. הקרנטינה בקיבוץ אילות

בעיית הריחות ומטרדי הזבובים שהם מנת חלקה של העיר אילת כתוצאה משינוען של משאיות הבקר מנמל אילת אל הקרנטינה הממוקמת מצפון לקיבוץ אילות אינה בגדר בעיה חדשה או לא מוכרת., המדובר באחד המטרדים הוותיקים שלאחר שנים בהן ניסו להכשירו או להזיזו למיקום אחר ללא הצלחה, קיבל תפנית מפתיעה לאחר שדו"ח שהוצא על ידי המשרד לאיכות הסביבה ואשר אישש את הטענות כי הקרנטינה מהווה מטרד סביבתי, הוחלט במשרד לאיכות הסביבה לשנות את הפרמטרים המגדירים את סף המטרד ובהתאמה נקבע כי הקרנטינה אינה מסריחה עוד. כשנשאלה איששה עיריית אילת את התזה החדשה כשהגיבה ל'ערב ערב' בחודש מאי 2017 כי: "בדיקה מול היחידה האזורית לאיכות הסביבה מעלה, כי מאז שקוצרה תקופת ההסגר של בעלי החיים בקרנטינה מ- 30 ימים ל- 8 ימים, אין כמעט בעיות של ריח מהקרנטינה ולכן המשרד להגנת הסביבה שינה את עמדתו".

 

עיריית אילת: "נאלץ לפנות להליכים משפטיים"


השבוע עשתה כאמור עיריית אילת סיבוב פרסה כאשר הוציאה הודעה לפיה: "על רקע המפגעים הסביבתיים הקשים הנגרמים מתחנת ההסגר לבעלי חיים (קרנטינה) הממוקמת בקיבוץ אילות, ביניהם מטרדי ריח וזבובים ברחבי העיר, הגישה עיריית אילת לוועדה המקומית לתכנון ובנייה חבל אילות, התנגדות לבקשה להיתר לשימוש חורג. התנגדות זו הינה לאחר שדרשה עיריית אילת לסגור לאלתר את תחנת ההסגר. כידוע, בתחום המועצה האזורית חבל אילות, בשטחים המצויים בשטח קיבוץ אילות ובסמיכות לעיר אילת, פועלת מזה שנים, שלא על פי תכנית, ללא היתרי בנייה כדין, וללא רישיון עסק, תחנת הסגר לבעלי חיים, המכונה "קרנטינה". תחנת ההסגר מאכלסת בעלי חיים, בעיקר צאן ובקר המובלים אליה מנמל אילת, לאחר שיובאו מחו"ל ומשכך גורמת למפגעים סביבתיים קשים מאוד, וביניהם מטרדי ריח וזבובים, בעיר אילת. למותר לציין, כי מעבר לאי החוקיות שבעצם קיומה ולמטרדים הסביבתיים הנוצרים ממנה, מהווה הקרנטינה חסם משמעותי לפיתוח בעיר אילת בנסיבות אלה, פנתה כאמור, עיריית אילת והוועדה המקומית לתכנון ובנייה לרשות מקרקעי ישראל המחזיקה בקרקע, למועצה האזורית חבל אילות, למשרד להגנת הסביבה, למחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה ולוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, בדרישה לסגור לאלתר את תחנת ההסגר תוך הפעלת מלוא סמכויות האכיפה ובכללן: נקיטת הליכי אכיפה על ידי המחלקה לאכיפת דיני המקרקעין בפרקליטות המדינה בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 וחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 ,נקיטת כל האמצעים לצורך הפסקת המפגע הנגרם מתחנת ההסגר, על ידי רשות מקרקעי ישראל כבעלת הקרקע, נקיטת הליכי אכיפה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, הפעלת מלוא סמכויות האכיפה של המשרד להגנת הסביבה, נקיטת כל האמצעים על ידי קיבוץ אילות לצורך הפסקת המפגע הנגרם מתחנת ההסגר, בהיותה חוכר ו/או מחזיק. עוד הובהר כי עיריית אילת והוועדה המקומית לתכנון ובנייה, לא יסכימו להמשך פעילותה של תחנת ההסגר, ובהיעדר פעולה ממשית להפסקתה, לרבות הוצאת צווי הפסקה לאלתר, היא תיאלץ לפנות להליכים משפטיים לצורך אכיפת הדין. כאמור, הגישה העירייה התנגדות לבקשה להיתר לשימוש חורג לתחנת ההסגר, שפורסמה ביום 17.12.21. את ההתנגדות הגישה העירייה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה חבל אילות מאותן סיבות לפיהן דרשה העירייה מהגורמים הרלוונטיים לפעול לסגור את תחנת ההסגר". לשון הודעת העירייה.

 

הדו"ח לא חיובי? כותבים חדש


בחודש יוני 2016 קבעה הוועדה המחוזית כי לא ניתן יהיה להקים את פארק המים המיועד להבנות מצפון לבריכות המלח, כל עוד פועלת בסמוך תחנת ההסגר לבקר של הקיבוץ  וזאת בשל ממצאים למפגעי ריח קשים שעלו מדו"ח חישוב פיזור ריחות שערך המשרד. מהדו"ח עלה כי בנוסף על מפגעי הריח העולים מהקרנטינה עלול השטח האמור לסבול גם מקרבתו למתקן טהור השפכים של תאגיד 'עין נטפים' וכן מתחנת מעבר מתוכננת לפסולת. עם זאת מצאה עורכת הדו"ח, ד"ר רבקה קולטון, כי אם יבוצעו המלצותיה, מתקן טיהור השפכים לא יהווה בעיה. את שטח האטרקציות היא המליצה לצמצם בכ-200 מ"ר, כדי שיוכל להתקיים ללא מפגעי ריח מול תחנת המעבר לפסולת. בכל הנוגע לתחנת ההסגר לבקר, מצאה ד"ר קולטון כי היא אינה יכולה להישאר במקומה ויש להעתיקה צפונה. ד"ר קולטון אינה מסתירה כבר תקופה ארוכה את התנגדותה לתחנת הבקר של קיבוץ אילות: "הקרנטינה היא לא ברת טיפול. מדובר בסככות פתוחות שעגלים מגיעים אליהן מהאוניה אחרי שהם איקס שבועות בדרך בים. הם רבותיי, מסריחים", היא אמרה. "עמדתי ליד האוניה כדי לראות אותם יורדים. החיות חיו בתוך ההפרשות של עצמן במשך כמה שבועות, ועגל שעבר 'סטרס' בגלל המסע שהוא עשה דרך הים, מסריח יותר מעגל שעומד בביתו ובסביבה המוכרת לו".
אלא שבחודש מאי 2017 חל מהפך של 180 מעלות בעמדת המשרד לאיכות הסביבה לאחר שמדו"ח עדכני שבוצע על ידו ב-29 במרץ השנה, נמצא כי הקרנטינה אינה מהווה עוד מפגע ריח. בעקבות הדו"ח החדש הסירה הועדה המחוזית את הסעיף ובכך סללה את הדרך להפקדת התכנית להתנגדויות בדרך לאישורה. אז גם שינתה עיריית אילת את עמדתה בנוגע לקרנטינה וקבעה כי היא אינה מהווה עוד מטרד.

 

עדיין פועלת ללא היתר


סוגיית הקרנטינה בקיבוץ אילות נמצאת על סדר היום מזה תקופה ארוכה לאחר שלפני למעלה משנתיים פקע היתר ההפעלה שלה שלא חודש, ומאז פעלה בשימוש חורג. קיבוץ אילות הגיש בקשה לשינוי תב"ע במקום על מנת להסדיר את הנושא. כאשר מהמשרד לאיכות הסביבה טרם העבירו את הקריטריונים הנדרשים לביצוע סקר סביבתי הנדרש על מנת לקדם את הבקשה.
יש לציין כי בעבר נבחנו מספר חלופות להעתקת הקרנטינה לשטח אחר, בין היתר נפסלה תכנית להעתקתה בסמוך לשדה התעופה רמון וזאת לאחר שרשות שדות התעופה התנגדה לכך בטענה כי הדבר יגרור מפגע בטיחותי עקב להקות יונים הנמשכות אל הפרשות העגלים בקרנטינה. מיקום אחר שהועלה כאפשרות היה בק"מ ה-90 מאילת, אך מבחינת קיבוץ אילות החלופה המועדפת היא אישורה של הקרנטינה במיקומה הנוכחי.

 

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בזמנו לערב ערב':


ראשית, נציין כי באחרונה לא התקבלו תלונות ציבור במשרד להגנת הסביבה בדבר מטרדי ריח באזור זה.
לפי הדוחות שהתקבלו במשרדנו, מקורות הריח באזור הם מט"ש אילת והקרנטינה.
חוות הדעת העדכנית של משרדנו בעקבות  דוח פיזור  מחודש מרץ 2017, התבססה על נתונים עדכניים שהועברו מקיבוץ איילות, וסיורים שהתבצעו במקום על ידי אנשי המקצוע של המשרד להגנת הסביבה. העדכונים כללו בין היתר נתונים מדויקים יותר כגון מרחקים ומספר ימי פעילות בשנה של הקרנטינה.
יודגש, כי אין מדובר בהקלה בפרמטרים, אלא בעדכונם בהתאם לנתונים המדויקים שהועברו למשרדנו. 
לגבי הטענה לפיה עכבנו את בקשת הקיבוץ בדרך לאישור שינוי תב"ע שיכשיר את הקרנטינה: יש לציין כי הכנת סקר סביבתי היא חלק בלתי נפרד מהליכי תכנון של שינוי תב"ע, בהתאם לחוק התכנון והבניה. עד כה, לא ניתנה הוראה מצד הוועדה המחוזית בדבר קידום  שינוי לתכנית שמטרתה הכשרת הקרנטינה. לכשתתקבל, המשרד להגנת הסביבה יעביר את הנחיותיו בהתאם

 

תגובת עיריית אילת


"הקרנטינה בקיבוץ אילות פועלת מזה שנים ארוכות ללא תכנית מתאר, ללא היתר בנייה, ללא רישיון עסק וללא אישורים נוספים הדרושים לה, ובנוסף גורמת למטרדים שונים באילת ואף מהווה חסם משמעותי לפיתוח בעיר אילת. לכן, כמו כל עבירת בנייה ושימוש, לא כל שכן עבירה בהיקף משמעותי ביותר אשר גורמת למפגעים הן לסביבתה הקרובה, והן לעיר השכנה אילת, יש לטפל בה ולסלק אותה. על רקע האמור פנתה העירייה כבר לפני שנה, לרשות מקרקעי ישראל המחזיקה בקרקע, למועצה האזורית חבל אילות, למשרד להגנת הסביבה, לפרקליטות המדינה ולוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, בדרישה לסגור לאלתר את תחנת ההסגר או להעתיקה צפונית מאילת. בעניין זה יצוין, כי היה סיכום לגבי העתקת הקרטינה צפונה ובהתאם לכך יש לפעול, על מנת שאיכות חייהם של תושבי אילת לא תיפגע.
 
הניסיון להתהדר בסקר סביבתי המתייחס לשימוש בלתי חוקי לחלוטין, הוא ניסיון ברור להסיט את הדיון מהעיקר אל הטפל, ולחפות על פעילותה הבלתי חוקית של הקרנטינה. קיצור התקופה לשהיית העגלים בקרנטינה אינו מרפא את פעילותה הבלתי חוקית של הקרנטינה, ואין בכוחו למנוע את המפגעים הסביבתיים החמורים הנגרמים עקב פעילותה, ובנוסף, ברור כי לא ניתן לסמוך על מפעילי הקרנטינה ועל קיבוץ אילות, שהם בבחינת "שור מועד" שהוכיח את נכונותו להפעיל תחנת הסגר לבעלי חיים באופן בלתי חוקי לחלוטין, כי יקפידו על נוהל כלשהו שהם עצמם קבעו, ללא גורם רגולטורי מפקח".


חדשות אילת