פרסומת
דלג

האם סוף סוף יחלו עבודות פינוי הקרקע המזוהמת ברובע 11 בשחמון?

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● צילום: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● 9/3/2018 16:40 ● ערב ערב 2853
לאחר שהמדינה הקלה משמעותית בדרישות הניסיון שדרשה מהמציעות במכרז פינוי הקרקע המזוהמת ברובע 11 ● ולאחר שנדחתה עתירתה השנייה של חברת אולניק כנגד הזוכה חברת ערן י.ד. ● נסללת הדרך להתחלת העבודות לפינוי השטח ● בכפוף לכך שלא יוגש על החלטת המחוזי ערעור לעליון
האם סוף סוף יחלו עבודות פינוי הקרקע המזוהמת ברובע 11 בשחמון?
ממתין לפינוי הקרקע המזוהמת כבר שנים ארוכות. רובע 11 בשחמון

הגיעה לסיומה סאגת הערעורים של החברות המתמודדות במכרז לפינוי קרקע מזוהמת מרובע 11 בשחמון. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את עתירתה של חברת אולניק כנגד ועדת המכרזים שפסלה את הצעתה בשל אי עמידה בתנאי המכרז.
בחודש אוגוסט 2016 פרסמה המדינה מכרז להכשרת קרקע לבנייתן של 600 יחידות דיור ברובע 11 בשחמון באילת. סמוך לאחר פרסומו עתרה חברת אולניק חברה להובלה בע"מ כנגד תנאי הסף שנקבעו במכרז. למכרז זה הוגשו חמש הצעות אלא שלאחר פתיחת המעטפות התברר כי אף אחת מהמציעות אינן עומדות בתנאי המכרז והוא בוטל, בעקבות כך מחקה אולניק את עתירתה. בנובמבר 2016 פרסמה המדינה מכרז נוסף לאותה עבודה ובו הקלה משמעותית את תנאי הסף בכל הנוגע לרמת הניסיון שנדרשת מהזוכה בפינוי הקרקע המזוהמת. גם למכרז זה ניגשו חמש מציעות מהן נפסלה אחת. בדצמבר אותה שנה הכריעה וועדת המכרזים כי הזוכה היא חברת זלמן בראשי. על החלטה זו הגישה אולניק עתירה חדשה שהתקבלה בספטמבר 2017 בה נקבע כי בראשי לא עמדה בדרישות הסף של המכרז. לאור פסילתה של בראשי הושב הנושא לוועדת המכרזים שבחרה במקומה את חברת אולניק. כנגד החלטה זו עתרה לביהמ"ש חברת ערן י.ד, ומציעות נוספות הגישו בנושא השגות לוועדת המכרזים. לאחר בחינת הטענות החליטה וועדת המכרזים כי החלטתה הקודמת היתה מוטעית ולפיכך היא הודיעה על ביטול זכייתה של אולניק והעברת העבודה לידיה של חברת ערן י.ד. החלטה זו הובילה למחיקת העתירה.אלא שגם על החלטה זו הוגשה עתירה חדשה, שוב על ידי אולניק. 
בעתירתה שכאמור נדחתה לפני כשבועיים על ידי בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים נפסק כי דין טענותיה של אולניק להדחות הן כנגד הזוכה והן לגבי עמידתה היא בתנאי הסף של המכרז האמור. בית המשפט פסק כי אולניק לא הוכיחה כי עמדה בעצמה בתנאי הסף שדרשו ניסיון מוכח בפינוי קרקעות מזוהמות וכי הניסיון שהציגה בפינוי אסבסט אינו יכול להיחשב רלבנטי שכן אסבסט לא הופיע ברשימת החומרים המסוכנים שהתלוותה למכרז. גם טענותיה לפיהן ערן י.ד. אף היא חסרה את הניסיון הנדרש נדחתה לאחר שבית המשפט קבע כי אין כל צורך שהחברה תשלים את הפרויקט שהיא מציגה כניסיון לצרכי המכרז: "מהמקובץ עולה כי בעת הרלוונטית ביצעה הזוכה (ערן י.ד - ר.נ)  עבודות טיפול בקרקע מזוהמת בכמות העולה על הכמות שנקבעה בתנאי הסף האמור, בערך כספי העולה על הערך הכספי המינימלי הנדרש בו וכי הפעולה לוותה באישורי מנהל של המשרד לאיכות הסביבה. אין לראות קושי בכך שבסופו של דבר הקרקע המזוהמת נותרה באתר...גם טיפול בקרקע, טיהורה והותרתה במקום עונה על הדרישה ולאו דווקא שינועה לאתר אחר. זאת ועוד במקרה שלפנינו עולה כי הגורם המוסמך הוא שהורה להותיר את הקרקע המזוהמת באתר, זאת בתנאים שונים מאלה שקדמו לעבודתה של הזוכה", לאור כך פסק בית המשפט לעניינים מינהליים כי העובדה תוכל להתבצע כבר בקרוב על ידי הזוכה חברת ערן י.ד.
על אולניק הוטלו הוצאות בגובה 70 אלף ₪, שיחולקו בחלקים שווים בין המדינה לבין ערן י.ד.


חדשות אילת

שתפו את הכתבה בפייסבוק

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש