פרסומת
דלג

מבקר המדינה: העסקת בנו של הרב הדאיה במועצה הדתית מהווה חשש לניגוד עניינים

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● צילום: מערכת ערב ערב ● 9/5/2018 19:54 ● ערב ערב 2862
דוח מבקר המדינה קובע: חשש לניגוד עניינים בהעסקתו של בנו של הרב הדאיה בתחום הנישואין עליו מופקד אביו ● המבקר: "היה מצופה (מרבני הערים), שלא יאפשרו את העסקת בני משפחותיהם בכפיפות ישירה אליהם במועצה הדתית בעיר כהונתם... אין זה לכבודם של הרבנות ושל רבני הערים, המשמשים מרא דאתרא ומגדלור לתושבי עירם" ● חיים עמר: "בכל מקום שיכולנו הפרדנו בין קרובי משפחה שלא תהא כפיפות ביניהם, לא תמיד זה אפשרי, מדובר בעובדים של 15 ו-20 שנה, אנו ממתינים לדו"ח המשרד לשירותי דת שינחה אותנו כיצד לנהוג"
מבקר המדינה: העסקת בנו של הרב הדאיה במועצה הדתית מהווה חשש לניגוד עניינים
"אין זה לכבודו". הרב הראשי הספרדי של אילת, הרב משה הדאיה

מבקר המדינה , השופט בדימוס יוסף שפירא, פרסם השבוע דוח ובו הוא קובע כי במועצה הדתית באילת מתקיים חשש לניגוד עניינים בשל העסקת קרובי משפחה. מדוח הביקורת עולה כי בחמש ערים בישראל מתקיים לגבי חמישה רבני עיר חשש כזה, וביניהם רבה הראשי של אילת, הרב משה הדאיה, המכהן בתפקידו משנת-1957 - יותר מ-60 שנה. הרב הדאיה אחראי על תחומי הכשרות והנישואין.
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי בנו של הרב הדאיה מועסק במועצה הדתית אילת מ-2004. בן הרב מועסק במחלקת נישואין, ועיקר עבודתו הוא הכנת תיקי נישואין המוגשים לחתימת רב העיר - אביו.
"עלה כי במשך כל שנות העסקתו של בן רב העיר לא הסדירה המועצה הדתית אילת את ההעסקה כך שיימנע מצב של ניגוד עניינים. נכון לאוקטובר 2017 שמו לא נכלל ברשימת עובדי המועצות הדתיות של המשרד. עם זאת, זה יותר מעשר שנים שיש במשרד מידע על העסקתו". בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 2017 מסר הרב הדאיה כי ב-2004 פנה לרבנים הראשיים דאז בשל היעדרות ארוכה מעבודתו בעקבות פציעה, ואלה יעצו לראש המועצה הדתית דאז לקבל לעבודה את בנו בתפקיד רושם נישואין. המשרד מסר בתשובתו כי עניין העסקת בנו של הרב הדאיה הועבר אליו באופן רשמי רק לאחרונה וכי המשרד יבחן את העניין ויטפל בו בהתאם לכללים ולחוזרי מנכ"ל. משרד מבקר המדינה מהעיר לפיכך למועצה הדתית אילת ולמשרד לשירותי דת על שידעו על ניגוד עניינים המתקיים שנים רבות אצל רבה הספרדי של אילת ובנו ולא מנעו זאת. 
"משרד מבקר המדינה מעיר לרב העיר אילת הרב משה הדאיה, לרב העיר רמלה הרב יחיאל אבוחצירא, לרב העיר קריית אתא הרב אליהו מימון, לרב העיר יוקנעם הרב מיכאל ועקנין ולרב המועצה המקומית אזור הרב רוזנטל, כי היה מצופה מהם, שלא יאפשרו את העסקת בני משפחותיהם בכפיפות ישירה אליהם במועצה הדתית בעיר כהונתם, בניגוד להנחיות נוהל כשרות. אין זה לכבודם של הרבנות ושל רבני הערים, המשמשים מרא דאתרא ומגדלור לתושבי עירם, שיהיו נגועים בחשש לניגוד עניינים בשל העסקת קרובי משפחה.
המועצות הדתיות שבהן הועסקו קרובי המשפחה לא דאגו לנטרל את ניגוד העניינים, על מנת למנוע מצב שבעת מילוי תפקידו הציבורי יושפע רב העיר מאינטרסים זרים, שלו או של גורם הקשור אליו, המנוגדים לאינטרסים שהוא מופקד על שמירתם מתוקף תפקידו הציבורי.
על המועצות הדתיות בכלל והמוזכרות לעיל בפרט, לפעול בהתאם לכללי ניגוד עניינים, להנחיות נוהל כשרות, ולמכתב המנכ"לים מספטמבר 2017 בנושא העסקת משגיחי כשרות, האוסרים על העסקת בני משפחה של רב עיר. על המשרד לשירותי דת לשוב ולרענן כללים אלו ולעקוב אחר יישומם.
המשרד מסר בתשובתו כי בינואר 2018 יבצע ריענון ויוציא הנחיה בדבר האיסור על העסקת קרובי משפחה והצורך במניעת ניגוד עניינים בהעסקת עובדים בהתאם לנוהל כשרות ולחוזר המנכ"ל
כאמור, כבר בספטמבר 2017, ושוב לאחר שמשרד מבקר המדינה הסב את תשומת הלב להעסקת קרובי משפחתם של עובדי מועצות דתיות במערך הכשרות, פנו מנכ"לי המשרד והרבנות הראשית לרבני הערים ולראשי המועצות הדתיות כדי שיפסיקו את התופעה. על המשרד ליזום מהלכים לאיתור מקרים של העסקת קרובי משפחה ולפעול בנחישות להפסקתה".
בתגובה לדברים הסביר חיים עמר, יו"ר המועצה הדתית באילת: נושא העסקת קרובי משפחה במועצה הדתית באילת אינו חדש, הוא קיים כבר עשרות שנים, הרבה לפני כניסתי לתפקיד. כשנכנסתי לתפקיד והתחלתי לטפל בבעיית התקנים החסרים, עלה גם הנושא של העסקת בני משפחה במועצה. יש לנו כמה וכמה כאלו, יש שלושה אחים לבית אסולין, ויש עוד שני אחים שאחד הוא משגיח ואחד בלן, יש שני גיסים שאחד הוא מ"מ אחראי מחלקת הכשרות והשני עובד בבית העלמין, כך שהפרדנו את זה,  ויש את בנו של הרב הדאיה, גם אשתו של הרב הכט היא מדריכת כלות, אבל צריך להבין שמדובר בשברי משרה ובעובדים שעובדים במועצה 14, 15 ואפילו 20 שנה. בדקתי כל מקרה לגופו ובכל מקום שבו היתה כפיפות של מי מבני המשפחה לבן משפחה אחר החלפתי תפקידים כך שיימנע ניגוד העניינים. בחלק מהמקרים הצלחתי אבל לא בכולם, במקרה של הבן של הרב הדאיה שאלתי את משרד לשירותי דת מה עלי לעשות. צריך להבין שאילת זה לא תל אביב או בני רק ויש לנו מצוקה של איוש תפקידים מסוימים, כעת הנושא הועבר למשרד לשירותי דת שוועדה שלו ישבה על הנושא ב-26 לאפריל והוא אמור להנחות אותנו ממש בשבועות הקרובים כיצד לנהוג בנוגע לכל אחד מהתקנים החסרים, אלו מהעובדים הם כן מכשירים ואילו לא ואנו ממתינים להחלטתו. כמובן שנמלא אחר כל החלטה שתתקבל וננהג על פי חוק". עם זאת הודה עמר כי במקרה של בנו של הרב הדאיה קיימת גם כיום כפיפות בין תחומי העיסוק של השניים. 


חדשות אילת

שתפו את הכתבה בפייסבוק