פרסומת
דלג

דרורי גניאל: ''אין כל צורך בהקמת ישיבה תיכונית נוספת באילת''

מאת: רותם ג'קסון ● צילום: מערכת ערב ערב ● 3/10/2018 17:18 ● ערב ערב 2883
שמונה שנים מבקשת עמותת מאור החיים להקים באילת ישיבה תורנית ונדחית שוב ושוב בתואנות שונות ● על אותו השטח ממש התמודדה בעבר גם עמותת חב''ד שביקשה לפתוח במקום מעון יום ● בחודש יוני השנה נדחתה בקשה נוספת שהגישה מאור החיים להקצאת מבנה ללא תמורה, לאחר שחוות דעת של ראש מינהל שח''ק ד''ר דרורי גניאל פסקה כי אין מקום להקמתה של ישיבה תיכונית נוספת באילת בשל העדר מספר מספיק של תלמידים ● יום לאחר הדחיה תיקנה העמותה את הבקשה ''בשל טעות'' למתנ''ס קהילתי לנוער בסיכון והוועדה אישרה את בקשתה לפרסום להתנגדויות
דרורי גניאל: ''אין כל צורך בהקמת ישיבה תיכונית נוספת באילת''
סתם את הגולל על הקמתה של ישיבה תיכונית נוספת באילת. ד

וועדת הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה (או בתמורה סמלית) שנערכה בחודש יוני השנה דחתה בקשה המתנהלת מולה כבר שנים ארוכות, להכרה בצורך בישיבה תורנית נוספת באילת.  יום לאחר דחיית הבקשה בת העשור, תיקנה עמותת מאור החיים מאילת, המתמודדת על השטח מול חב"ד, את בקשתה להקמת מתנ"ס קהילתי לנוער דתי בסיכון והחלטת הוועדה התהפכה. "לאור כך שאין המדובר במוסד חינוכי אלא במתנ"ס קהילתי, אין מניעה לאשר פרסום ראשון (להתנגדויות ר.נ) ל-60 יום", פסקה הוועדה והותירה לחב"ד פתח צר להמשיך ולהילחם על השטח הצמוד למוסדותיהם הפועלים כבר בשכונת הדקל.

 

לא הוגש אישור משרד החינוך על הכרה בצורך


עוד בשנת 2010 הוגשה בקשה להקצאת קרקע לבניית גן ומעון יום בשכונת הדקל על ידי צעירי אגודת חב"ד על שטח של 1900 מ"ר בשכונת הדקל בעיר. בעקבות בקשה זו הגישה גם עמותת מאור החיים מאילת בקשה לקבל את השטח האמור לצורך הקמתה של ישיבה תיכונית תורנית, אלא שאז עצרה את התכנית של שתי העמותות המתחרות על הקרקע, העובדה כי השכונה יועדה לתכנית "פינוי בינוי" עתידית, והוחלט כי יש לקיים דיון לגבי מדיניות העירייה בכל הנוגע להקצאת קרקע במתחם, כן נקבע כי יש להעביר את בקשתה של חב"ד ואת ההתנגדות שהגישה מאור החיים לחוות דעתו של המהנדס העירוני. לאחר שבפני הוועדה הוצגו עוד ב-2010 שלוש יוזמות של פינוי בינוי לצד חוות דעתו של מהנדס העיר, הוכרע כי השטח מתאפיין במחסור של כ040 דונם לטובת שטחים ציבוריים, לפיכך קבעה הוועדה כי: "על מנת שיוזמת ההתחדשות העירונית בשכונת הדקל תעמוד בקריטריונים המוכתבים כפי שאושרו במועצת העיר לצורכי מבני ציבור, לא ניתן בשלב הזה להקצות את הקרקע לאף אחד מהגורמים המבקשים". עוד קבעה הוועדה כי: "עם גיבושה ואישורה של תוכנית המספקת מענה ציבורי, הן לתוכנית הפינוי בינוי והן לאישור יעודי קרקע לצורכי ציבור, ניתן יהיה לשקול מחדש את הבקשות". ואכן שנה לאחר מכן, ב-2011 הובאה שוב הבקשה לאישור, זאת לאור התקדמות העבודה מול חברת גאוקרטוגרפיה לפיה מסתמן כי ישנן פתרונות לצורך מתן מענה לצרכי ציבור עקב ציפוף הדיור המוצע בשכונת הדקל. טענת העמותה היתה כי היות והמתחם המיועד להקצאה נמצא בסמוך למבני דת קיימים ובשולי השטח הציבורי, ניתן להקצותו לטובת הקמת ישיבה תיכונית. לאחר שלא הוגשו כל התנגדויות לבקשות נדרשו שתי העמותות המתחרות להשלים נתונים בנוגע להיקף הפעילות, מס' הילדים בגני הילדים ומעונות יום וכן רשימת המבנים שהוקצו בעבר לעמותות או נמצאים בתהליכי הקצאה. אלא שבשלב זה התערבה הוועדה המחוזית שאסרה על עיריית אילת להקצות שטחים ציבוריים באזור, זאת משום שהעירייה לא הסדירה את זכויות הבניה ואת תוכנית הבינוי של האזור, לרבות דרכי גישה, חלוקת זכויות וקווי בנין. זה לקח להליך התכנוני שש שנים נוספות ואולם בשנת 2017 הוא סוף סוף הסתיים ובעמותת מאור החיים מיהרו להגיש בקשה נוספת להקצאת הקרקע האמורה, אלא שאז הגיעה חוות דעתו של ראש מינהל שח"ק בעירייה, ד"ר דרורי גניאל וסתמה את הגולל באופן סופי על הבקשה, לאחר שקבעה כי אין מקום להפעלתה של ישיבה תיכונית נוספת בעיר אילת: "וזאת מהסיבה שכבר קיימת באילת ישיבה תורנית תיכונית ארבע שנתית ובה לומדים מכיתה ט' ועד יב', כמאה תלמידים, מחציתם תלמידים מחוץ לאילת (בכל שכבת גיל כ-10-12 תלמידים). התלמידים האילתים הנקלטים בישיבה הם בוגרי ימין הרצוג, ובודדים מחב"ד ואור החיים. מכאן ניתן להבין שאין מספר מספיק של תלמידים כדי לקיים מוסד חינוכי נוסף ומקביל. בנוסף, לא הוצג לוועדה אישור ממשרד החינוך על הכרה בצורך. בנסיבות אלא הוועדה אינה ממליצה להקצות את הקרקע. כאמור, יום לאחר דחיית הבקשה הוגשה בקשה לתיקונה בשל טעות והיא שונתה להקמתו של מתנ"ס קהילתי דתי ובהתאמה אושרה על ידי הוועדה, כעת נותר לראות האם תבקש גם עמותת חב"ד שהתמודדה בעבר על שטח הצמוד למוסדות דת שלה בשכונה, להתנגד לאישור בקשתה של אור החיים מאילת.

 

הנגלה האחרונה של חלוקת מבנים בחינם לפני הבחירות


עם זאת אישרה הוועדה לפרסום להתנגדויות את הקמתו של מעון יום ברובע 6 עבור רשת מעונות נאות מרגלית, מעון יום נוסף שאושר ללא תמורה הוא מעון ויצו ברח' פומלה ברובע 4 בשחמון שאושר לכ-25 שנה. עמותה אחרת שכתה למבנה ללא תמורה היא עמותת אנוש שקיבלה את המנה לתקופה בת 15 שנה עם אופציה לכ-10 נוספות. שתי עמותות דתיות נוספות שהתחרו ביניהן על הזכות לקבל מעיריית אילת מבנה ללא תמורה היו עמותת אל עמי ועמותת דובדבן, שתיהן ביקשו להקים במקום מעונות יום, אך לבסוף קבעה חוות דעתו של ד"ר גניאל כי מי שתזכה במבנה היא עמותת אל עמי שכן: "רשת דובדבן אינה מוכרת לו (לגניאל ר.נ) ומאידך עמותת אל עמי מוכרת ובעלת רקורד ארוך של עשייה חינוכית בעיר אילת בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי". לשיטתו של גניאל אך טבעי שגם מעונות היום יפעלו באמצעות עמותת אל עמי. בקבלה את חוות דעתו של גניאל הוסיפה הוועדה כי היא לוקחת בחשבון שעמותת דובדבן אינה פעילה באילת. עמותת אל עמי קיבלה את המבנה לתקופה בת כ-25 שנה. גם העמותה החדשה המפעילה את הגן האנתרופוסופי בעיר העבירה לידיה את המבנה מידיה של העמותה הקודמת שפעלה להפעלתו, הפרסום על העברת הזכות במבנה פורסמה להתנגדויות. שני גורמים חינוך נוספים שיבצעו החלפת מבנים הם בי"ס לילדים בסיכון ברנקו וייס שצפוי לעבור למבנה בי"ס אורים הוותיק, שבעצמו יעבור למבנה החדש שנבנה עבורו בשכונת גנים בואכה לב אילת. 
בישיבה נכחו מנכ"ל העירייה פיליפ אזרד, גזבר העירייה אסי בן חמו, מהנדס העיר, היועמ"ש לעירייה ומנהלת מחלקת נכסים והשבחה. 
עוד החליטה הוועדה כי לאור הבחירות המתקרבות היא לא תתכנס עד לאחריהן, מה שהופך את חלוקת מבני הציבור הנוכחית לאחרונה בקדנציה הנוכחית.


חדשות אילת - ערב ערב באילת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש