פרסומת
דלג

חברת הילטון נגד דיירי יחידות הנופש במלון מלכת שבא

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● צילום: מערכת ערב ערב ● 30/11/2018 16:56 ● ערב ערב 2891
לאחר שרוכשי יחידות הנופש במלון דרשו כי חברת הילטון העולמית וחברות הניהול של מלון מלכת שבא יעבירו לבדיקתם את כל החשבונות והמסמכים של ניהול המלון, לאור חשד לאי סדרים בניהול וגביית הכספים על ידן ● טוענת חברת הילטון כי היא כלל אינה צד להליך וכי בינה ובין הדיירים לא נכרת כל הסכם ● חברות הניהול טוענות מצדן: מדובר בניסיון להתל בבית המשפט, על ידי דיירים החבים חובות עתק ומנסים להימנע מלשלמם
חברת הילטון נגד דיירי יחידות הנופש במלון מלכת שבא
לטענת חברות הניהול, הדיירים חתמו בעבר כי ידוע להם שהפרויקט לא ירשם בהכרח כבית משותף. מלון מלכת שבא (לשעבר הילטון)

חברת הילטון ישראל הגישה את כתב תשובתה לדרישתם של בעלי דירות נופש ומגורים במלון מלכת שבא, שפנו באוגוסט שנה שעברה אל בית המשפט המחוזי בתל אביב, בבקשה להורות לחברות המנהלות את המלון וכן לחברת הילטון ישראל, להעביר לידם את כל המסמכים והדו"חות הקשורים לניהול הכספי של אחזקת המלון וזאת בשל חששם כי "לכאורה נעשה שימוש בכספים בניגוד לדין, בניגוד להסכמים ותוך הפרת חובות הנאמנות כלפי המבקשים". מהבקשה עולה כי בקשותיהם לקבל לידם את החשבונות האמורים נתקלו בסירוב.

 

הטענה: "גביית סכומי עתק שלא כדין"


מלון מלכת שבא, אשר נוהל עד לתחילת השנה על ידי חברת הילטון ישראל מאז הקמתו, נבנה בחלקו כדירות נופש וחלקו כמלון לכל דבר. לפחות מחצית מ-500 היחידות שבו מצויות בבעלות פרטית של רוכשים שונים. בעת רכישת היחידות, נדרשו אלה, לטענתם, לחתום על הסכם ניהול על פיו הילטון היא חברת הניהול. בראשית 2017 גילו לטענתם בעלי הדירות כי חברת הילטון תסיים את חוזה ההתקשרות לניהול המקום ובנעליה תכנס חברת ניהול חדשה שתקרא "מלכת שבא אילת". לטענת המבקשים אין בידם כל מידע לגבי זהותה של אותה חברה. "המבקשים רכשו את יחידותיהם דווקא ובהסתמך על כך שהילטון הוא מותג יוקרתי ויתרה מכך, בהסכם הניהול עצמו הצהירו המשיבות כי חתמו על הסכם עם הילטון ל-30 שנה. למרות זאת ומסיבה שאינה מוסברת למבקשים הילטון הפסיקה את פעילותה במלון לאחר 19 שנה", לטענת המבקשים נגבו מהם לאורך השנים מיליוני שקלים בעבור ניהול המקום, תוך שהסכומים מחושבים ונגבים שלא באופן אחיד ובניגוד לדין. לאחרונה, טענו, "בשל מידע שהגיע לידי המבקשים ולאור נסיבות כגון שיפוצים בעשרות מיליוני שקלים שבוצעו במלון, גובר חשדם כי לכאורה נעשה בכספים שימוש בניגוד לדין...עוד התברר למבקשים כי הגורם שביצע אותם שיפוצים הינה לא אחרת מאשר חברת אלעד גרופ מקבוצת תשובה – הבעלים ומנהלי המלון בפועל. הדבר רק מחזק את החשש שנעשה שימוש שלא כדין בכספים שהועברו למשיבות וכי מדובר ב"דלת מסתובבת" של כספים על חשבונם של המבקשים ובעלי הדירות". עוד טוענים המבקשים כי סופחו שטחים ובוצעו שינויים ברכוש המשותף כגון בחניות, בטרקלין, במחסנים באופן שאפשר למשיבות לגרוף רווחים כספיים. המבקשים אף קובלים כי על אף הבטחות חוזרות ונשנות טרם נרשם הבניין כבניין משותף אף שהוא עומד על תילו כבר 20 שנה.
כאמור, דורשים המבקשים כי החברות המנהלות את המקום ימסרו לידם את כל החשבונות המפרטים את אופן ניהול הכספים במקום מיום הקמתו בשנת 1999. 

 

הילטון: "אנו לא צד להליך"


לאחרונה הגישה חברת הילטון ישראל את כתב תשובתה לטענות, ממנו עולה כי לדבריה הסתיימה בסוף 2016 ההתקשרות בין הילטון העולמית לחברות הניהול אור-ים בינוי ופיתו בע"מ ומלכת שבא אילת בע"מ. עוד טוענת החברה כי גם קודם ל-2016 לא היה קשר בין הילטון ישראל למי מהמבקשים. עוד טוענת הילטון כי מאז ינואר 2017 אין בידה כל מסמכים הנוגעים לניהול המלון ואין לה גישה אליהם. "לא הוכח קיומה של מערכת יחסים מיוחדת בין הילטון למבקשים שיש בה להצדיק מתן צו כאמור". לפיכך טוענת הילטון כי היא אינה צד בבקשה. לאור העדרם של מסמכים טוענת הילטון כי לא ניתן לראות בה גם "בעל דין דרוש" בהליך, שכן אין לה איך לתרום לפתרונו. 

 

חברות הניהול: "חוסר תום לב של הדיירים"


גם חברות הניהול של המלון הגישו את תשובתם לבקשה ובה הם דוחים את דרישת בעלי היחידות במלון וטוענים כי כל מטרתה של הבקשה לנסות ולהתמודד עם תביעות שהוגשו כנגדם לתשלום חובות עתק שהצטברו בחשבונותיהם ולא שולמו על ידם לאורך השנים בעבור ניהול נכסיהם וכן בעבור תשלום ארנונה, חשמל ומים ששולמו על ידן. לטענת החברות לו היה מדובר במצב דברים רגיל כבר היו היחידות מנותקות מזמן מחשמל ומים אלא שבקונסטלציה המלונאית שנוצרה ממשיכות חברות הניהול לספק לסרבני התשלום את השירותים אותם הם צורכים על חשבונן: "והנה, חלף הסדרת תשלום חובותיהם... וכחלק מטקטיקה פסולה לפיה ההגנה הטובה ביותר היא המתקפה, חברו המבקשים יחדיו והחלו לפתוח כנגד המשיבות בסדרת הליכי סרק במספר ערכאות משפטיות שונות, תוך כדי זגזוג והיתול בין הערכאות השונות, בתקווה מופרכת שאלה יובילו לכך שהמשיבה 1 תחזור בה מתביעותיה, ולכל הפחות יסייעו להם בדחיית הסדרת חובותיהם עד אין קץ". עוד טוענות החברות כי ההסכם בינן לבין הדיירים לא חייב את הילטון לספק להם שירותים כחברת ניהול והם כלל אינם חתומים מולה. לאורך השנים טוענות החברות, נהנים הדיירים משדרוגים ברכוש המשותף, אף שלא נגבו כספים מתוך קרן חידוש הציוד הקיימת. כן טוענות החברות כי הדיירים חתמו במפורש על כך שהם יודעים כי ישנה אפשרות כי הפרויקט לא ירשם בסופו של יום כבניין משותף. לסיכום טוענות חברות הניהול כי חלק מהמסמכים כבר הועברו לידי המבקשים וחלקם נדרשים על ידם כבר בהליכים אחרים שמתנהלים בין הצדדים. לאור כל אלו כמו גם לאור טענות מקדמיות נוספות דורשות החברות את מחיקת הבקשה על הסף. לאחר שהתדיינות מוקדמת בין הצדדים בניסיון לפתור את המחלוקות כשלה, קבע בית המשפט את הדיון בתיק לחודש מרץ 2019.


חדשות אילת - ערב ערב באילת