פרסומת
דלג

כתב האישום כנגד המצפה התת ימי הסתיים בתשלום קנס

מאת: אהובה מאמוס ● צילום: מערכת ערב ערב ● 4/1/2019 13:31 ● ערב ערב 2896
רשות הטבע והגנים והמצפה התת ימי הגיעו להסדר טעון מקל לאחר שכתב אישום הוגש כנגד המצפה על כך שלא הקפיד על סינון מערכות המים שהושבו למפרץ מבריכות הכרישים ● עם זאת האישום המרכזי לפיו סחר המצפה בערכי טבע מוגנים והעבירם לחו"ל בוטל מחוסר אשמה ● על המנהל המדעי של המצפה נגזרו שעות למען הציבור והמצפה ישלם קנס בגובה 110 אלף ₪ ● המצפה: "הכשלים הטכניים שהתגלו בבדיקה לא היו צריכים לקרות ואנו לוקחים את מסקנות הבדיקה ברצינות רבה תוך לקיחת אחריות מלאה. מאז סיום הבדיקה נקבעו נהלים פנימיים מחמירים אשר יבטיחו כי הדבר לא יחזור על עצמו"
כתב האישום כנגד המצפה התת ימי הסתיים בתשלום קנס
"אנו שמחים על ההבנות אליהם הגענו עם אנשי רט"ג". המצפה התת ימי

כתב האישום שהגישה רשות הטבע והגנים נגד המצפה התת ימי באילת והמנהל המדעי שלו, ד"ר אביב לוי, בגין פגיעה בערכי טבע מוגנים ובשמורת טבע, הגיע לסיומו בהסדר טעון מקל. על פי הסדר הטיעון הודתה הנהלת המצפה בכתב האישום שהוגש לבית המשפט על  עבירות הכוללות פגיעה בערכי טבע מוגנים ואיסור פגיעה בשמורה. במסגרת הסדר הטיעון הוטל על המצפה קנס בסך של 60,000 שקל, וכמו כן נדרש המצפה לחתום על התחייבות בסך 150,000 ₪ למשך שלוש שנים להימנע מביצוע עבירות דומות.
המנהל המדעי של הפארק אביב לוי הודה בעובדות כתב האישום והורשע בעבירות: פגיעה בערכי טבע מוגנים  ופגיעה בשמורת טבע והוטל עליו קנס בסך 50 אלף שקלים ובנוסף הוא ירצה 50 שעות שירות למען הקהילה. ההסדר מותנה באישור בית המשפט.

 

לא סיננו את המים כהלכה


עם זאת, חשוב להדגיש כי האישום המרכזי לפיו נחשדו עובדי המצפה כאילו סחרו בערכי טבע מוגנים והעבירום לחו"ל בוטל מחוסר אשמה, וביטולו סלל למעשה את הדרך אל ההסדר המקל, ממנו יצאו מרוצים כל הצדדים. גורם מעורה מסר השבוע ל'ערב ערב' כי רשות הטבע והגנים (רט"ג) נכנסו לעובי הקורה בשיא הרצינות ועצרו לחקירה בשלושה סבבים 15 מעובדי המצפה, ולאחר שנעשתה עבודת חקירה מאומצת מצד רט"ג התברר מעל לכל ספק כי המצפה נהג כשורה ולא העביר לחו"ל ערכי טבע ועל כן בוטל האישום הזה שהיה בעצם עיקר החשד. כמו כן ביקשו להדגיש במצפה כי ד"ר אביב לוי, המוגדר על ידם כ"מר ים", הוא אחד האנשים הבקיאים וזהירים ביותר בכל הנוגע לשמירה על מפרץ אילת וכי לאור כך שהסדר הטעון עוסק בתקלות טכניות שתוקנו, הם מחבקים אותו ומדגישים את פועלו החיובי למען מפרץ אילת והמצפה התת ימי. 
מכתב האישום עולה, כי במהלך שנת 2014, עת הוקמה במצפה בריכת כרישים חדשה לצורך אכלוסה, הוגשו לרט"ג בקשות היתר חריגות בגודלן לאיסוף ערכי טבע במפרץ אילת. הרשות דחתה את הבקשות, אך התירה את אכלוס בריכת הכרישים בערכי טבע מוגנים מיובאים מחו"ל, זאת בתנאי שהמצפה יקים מערכת סינון וחיטוי שתמזער את הסיכון לזיהום ביולוגי במפרץ אילת, בכפוף לקבלת היתרים מתאימים. "לאור העובדה שמערכות המים במצפה מחוברות לים, ולאור החשש שהזרמת המים החוזרים לשמורה, לאחר ששהו בבריכה המאוכלסת בבעלי חיים שאינם ממפרץ אילת, תסכן את המפרץ ובעלי החיים שבו בזיהום ביולוגי, דרשה רט"ג מהמצפה להעמיד מערכות סינון וחיטוי חדשות, כתנאי הכרחי להכנסה של כל ערך טבע מוגן לא מקומי אל תוך בריכת הכרישים. מערכות אלו אכן הותקנו על ידי המצפה, אך בביקורות שערכו נציגי רט"ג התברר כי מאז פתיחת בריכת הכרישים הזרים המצפה לתוך שמורת הטבע המוכרזת, מים שיתכן והמכילים רכיבים, חומרים, או גופים ביולוגים שמקורם מחוץ למפרץ, מבלי שעברו את מלוא הליכי הסינון והחיטוי כפי שהתחייבה בהם כלפי הרשות וכפי שנקבע גם בהיתר מטעם המשרד להגנת הסביבה. היקף הזרמת המים לא נפל מ-15 קוב מים ליום אחד. "מים שיצאו מבריכת הכרישים החדשה בדרכם לשמורה הימית, לא עברו הליך של סינון מלא לפני שהגיעו למערכת החיטוי ולמעשה נוצר מסלול המדלג על פילטר הגרביטציה ("אובר פלו"/overflow) ומשם עברו המים דרך מערכת חיטוי לקויה. עובדת ההזרמה לתעלת האובר פלו הייתה ידועה למנהל המקצועי, כבר ממועד התקנת המערכת אך הוא לא  מנע ליקוי זה", נכתב בכתב האישום המתוקן.  

 

"תהליכי הבקרה שופרו"


עוד עולה מכתב האישום כי: "לבריכת הכרישים הוכנסו, מאז פתיחתה בשנת 2014 ואילך, ערכי טבע מוגנים שמקורם ביבוא או שמקורם לא במפרץ אילת. אלו גם אלו הוחזקו בתחילה בהסגר (קרנטינה), לאחר תקופה מוקדמת בה שהו בקרנטינה של היבואן, אך מימי ההסגר הנ"ל, לרבות  תוצריהם  והפרשותיהם של ערכי הטבע, הוזרמו לשמורה מבלי שעברו תהליך נוסף של סינון דרך מערכת חיטוי. עוד הוחזקו מינים זרים שמקורם ביבוא או מאקווריום אחר שבאחד מאתרי קורל וורלד בפלמה די מיורקה, טרם העברתם לבריכת הכרישים,  באקווריומים או בריכות אחרות שמימיהם הוזרמו ישירות למימי המפרץ ללא סינון וחיטוי מספקים.
בנוסף, בעלי חיים שמתו במצפה, לרבות בבריכת הכרישים החדשה, הוחזקו בקופסאות במקפיא של המצפה. עת התמלאו הקופסאות, הושלכו הללו במישרין למפרץ אילת, למרות שישנם גורמי מחלה העלולים לשרוד במקפיא ועלולים לעבור לדגי הבר וערכי הטבע המוגנים שבמפרץ אילת.
הזרמת מים או חומרים זרים לשמורה ימית מהווה סיכון חמור מאוד למערכת האקולוגית של המפרץ. זאת, לאור החשש להזרמת טפילים ופתוגנים זרים למפרץ שמקורם בבעלי החיים שיובאו, וכן החשש להתפתחות מחלות ולחדירה של תוצרי רביה של בעלי חיים ממקור זר, התבססותם במפרץ והתפתחותם לבעלי חיים בוגרים". 


רט"ג טענו כי המנהל המדעי "פיקח והיה אחראי ישיר לכלל הלקויים הנזכרים לעיל  ואחראי על תפעול מערכות הסינון והחיטוי. במעשיו אלה ביצע פעולות המהוות או עלולות להוות פגיעה בשמורת טבע".
בנוסף נמצא כי עובדי המצפה התת ימי בהנחיית המנהל המדעי איסופי ערכי טבע מוגנים כפופים לקבלת היתר מטעם הרשות. איסוף ערכי טבע מוגנים בתוך השמורה הימית ניתן אך במקרים ייחודיים וחריגים כגון לשם מחקר, מדע או לטובת הסברה ומניעת פגיעה בטבע. במצפה אספו לא פחות מ-147 פרטים של ערכי טבע מוגנים, לרבות פרטים נדירים של גיטרן ועטלפי ים, מחוץ לשמורות ומתוך שמורת הטבע ים האלמוגים. חלק מערכי הטבע הוחזקו ממועד איסופם בבריכת הכרישים. האסופים בוצעו ללא היתר כנדרש על פי החוק. לאיסוף ערכי טבע נדירים עלולה להיות תגובת שרשרת בשל תפקידם במארג המזון. "איסוף ערכי טבע מוגנים בהיקף ניכר עלול להפר את האיזון הקיים של שמורת הטבע ולפגוע ביכולת הרשות לבקר תהליכים אקולוגיים המתרחשים בה", נכתב בכתב האישום. 
במצפה לא הכחישו את הכשלים הללו, אך ביקשו להדגיש כי תקלות טכניות אלו תוקנו מידית ברגע שהותרע עליהן וכי מזה תקופה ארוכה שתהליכי הבקרה במקום שופרו לעין ארוך והם מתבצעים כיום על פי כל המדדים הנדרשים ובזהירות המרבית. "המצפה הוא אחד הגורמים שנלחמים על עתיד המפרץ ואין להמעיט בחשיבות הנושא מבחינתו", אמר לנו השבוע גורם מעורה בפרשה: "הצולננים שלנו בודקים כיום כל צעד וכל מהלך חמש פעמים ומקפידים על קוצו של יוד, ואנחנו שמחים שברט"ג הבינו את הדברים והסתפקו העיצום כספי סביר בלבד".


מהמצפה התת ימי נמסר: "אנו שמחים על ההבנות אליהם הגענו עם אנשי רט"ג. מיומה הראשון של הבדיקה טענו כי לו היו פונים אלינו לפני תחילת החקירה היה מתברר כי אין בחשדות דבר. במשך שנים ארוכות קיימנו דיאלוג מפרה עם אנשי רט"ג למען המפרץ והיה ראוי כי כך יקרה גם הפעם. איסוף הפריטים במפרץ נעשה במשך שנים תחת היתר קפדני ורק עיכובים מצד רט"ג גרמו לאי ההבנות המופיעים בהסדר אליו הגענו. עתירה לבג"צ שהמצפה הגיש בנושא הביאה למתן האישורים אך לאחרונה.
מערכת הטיפול במים המצוינת בכתב האישום אושרה להפעלה מראש וגם הבדיקה שקיימה רט"ג הוכיחה כי היא לא זיהמה את מימי המפרץ. המצפה התת ימי באילת פועל במשך 4 עשורים מתוך מחויבות עמוקה להגנה על ערכי הטבע שבמפרץ אילת. אנו גאים בתרומה האדירה של המצפה לחינוך דורות שלמים המבינים את חשיבות ההגנה על שונית האלמוגים של מפרץ אילת.
הכשלים הטכניים שהתגלו בבדיקה לא היו צריכים לקרות ואנו לוקחים את מסקנות הבדיקה ברצינות רבה תוך לקיחת אחריות מלאה. מאז סיום הבדיקה נקבעו נהלים פנימיים מחמירים אשר יבטיחו כי הדבר לא יחזור על עצמו תוך הדגשה כי הנהלת המצפה תגלה אפס סובלנות כלפי מי שיפר הוראות אלו.
למצפה התת ימי תפקיד מהותי ומרכזי באילת והוא מהווה עוגן תיירותי, חינוכי וסביבתי. אנו מברכים על הודעת רשות הטבע והגנים ומאמינים כי נסללה הדרך לעוד שנים רבות של פעילות מהם ירוויח הציבור הישראלי, התיירים הפוקדים את אילת והסביבה המיוחדת בה פועל המצפה".


חדשות אילת - ערב ערב באילת