פרסומת
דלג

בעל אטרקציה אינו חב אישית כלפי אדם שנפצע בעסקו

מאת: מערכת ערב ערב ● צילום: מערכת ערב ערב ● 18/1/2019 17:01 ● ערב ערב 2898
בית המשפט השלום בתל אביב מחק מתביעת פיצויים שהגישה אישה שנפגעה באחת האטרקציות בעיר אילת את בעל האטרקציה ● לאחר שקבע כי לא הוכחה כל עילה המצדיקה "הרמת מסך", או כי בעל האטרקציה היה מעורב ופעיל בעסק ושותף להחלטות בטיחותיות בו
בעל אטרקציה אינו חב אישית כלפי אדם שנפצע בעסקו

בחודש אוגוסט 2015, בעת בילוי באחת מאטרקציות האקסטרים הפועלות באילת, נפגעה התובעת, אז בת 25 באופן שהותירה סובלת מנכויות רבות, לרבות פלסטיות, נוירולוגיות ופסיכיאטריות. ההליך המשפטי בנושא מתנהל מאז וטרם הגיע אל סיומו ועם זאת, פסק בית המשפט השבוע כי מכתב התביעה ימחק שמו של בעל האטרקציה. 
התובעת שכללה את בעל האטרקציה כחלק מהנתבעים טענה כי הוא התרשל וכי הוא חב כלפיה כבעלים של האתר וכמי שמחזיק במקרקעין ואחראי באופן אישי על ביטחון המשתמשים באתר. בעל האטרקציה טען מצדו כי לא נטענו כלפיו טענות ספציפיות וכי "הרמת מסך" הינה עניין חריג שכן התאגיד הינו ישות משפטית נפרדת. בקבלו את בקשת בעל האטרקציה פסק בית המשפט: " אישיותה המשפטית העצמאית של החברה מבוססת על חציצה בינה לבין בעלי מניותיה. מסך זה מפריד בין זכויות וחובות החברה לבין אלה של בעלי המניות. זהו עקרון יסוד בדיני התאגידים, המאפשר מסחר בעולם המודרני, בכך שהוא מאפשר לבעלי מניות לקחת סיכונים מסחריים סבירים. לפי לשון החוק הוקנה לבית המשפט שיקול דעת נרחב בבואו להחליט אם להרים את המסך אך הפעלת שיקול דעת זה יעשה בהתאם לקווים שנקבעו בפסיקה - היינו שהרמת המסך תעשה רק במקרים חריגים כאשר הוכחו עובדות המצדיקות הרמת המסך. ב"כ התובעת המלומד לא הצליח להצביע על כל עילה קונקרטית המצדיקה להרים מסך, הוא גם לא הראה כי נתבע 3 היה מעורב ופעיל בעסק והיה שותף להחלטות בטיחותיות בדבר הפעלת המקום ולא הראה מעורבת או רשלנות מצד נתבע 3 אלא טען באמירה כללית כי נתבע 3 התרשל במספר פרמטרים טריוויאליים. משלא הוכחש הכיסוי הביטוחי וממילא קיים "כיס עמוק" לגביית סכום הפיצוי, באם זה ייקבע על ידי בית המשפט, נראה בעיניי שהכללת נושא משרה כנתבע נוסף מהווה הכבדה מיותרת ולא מוצדקת. משכך אני מורה כי נתבע 3 ימחק מהתביעה". 


חדשות אילת - ערב ערב באילת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש