פרסומת
דלג

ייצוגית נגד העירייה: לא משלמת ריבית על גבייה ביתר

מאת: מערכת ערב ערב ● צילום: מערכת ערב ערב ● 8/3/2019 14:43 ● ערב ערב 2905
חברת קסטרו מודל מבקשת מבית המשפט להכיר בה כתובעת ייצוגית כנגד עיריית אילת אשר לטענתה אינה משלמת ריבית והצמדה על סכומים שהיא משיבה בגין גבייה ביתר מארנונה ● סך הנזק לנישום: 19.85 ₪ ● סך הנזק הנטען לכלל הקבוצה 2,133,360 ₪
ייצוגית נגד העירייה: לא משלמת ריבית על גבייה ביתר

חברת קסטרו מודל, המחזיקה בחנות בקניון מלכת שבא באילת, הגישה השבוע בקשה לאישור כתובענה ייצוגית כנגד עיריית אילת, בטענה כי זו עוברת על חוק הרשויות המקומיות ריבית והצמדה, כאשר היא אינה מחשבת ריבית והצמדה כחוק, שעה שהיא משלמת לנישומים החזרי ארנונה שנגבו על ידה שלא כדין, באחור של למעלה מ-30 יום. 
בכתב הבקשה מתארת קסטרו מודל כיצד חויבה בארנונה על שטח של כ-37 מ"ר יותר משהיתה צריכה להיות מחויבת, ולאחר מדידה נוספת אכן הורדה שומת הארנונה שלה מ-387 מ"ר ל-350.5 מ"ר, ואולם משהושב לה פער הסכום שנגבה ממנה ביתר, הוא הושב לה ללא ריבית והצמדה כנדרש בחוק הרשויות המקומיות, זאת מאחר והושב לה לאחר שעברו 30 יום ממועד יצירת החוב. בחוות דעת שהגישה לבית המשפט נכתב כי סך הנזק שנגרם לחברה לשנים 2016-2017 היה בגובה של 19.85 ₪. לפיכך העמידה החברה את תביעתה על סך של 2,133,360 ₪, בעבור כלל הנישומים בתחומי העיר אילת, אשר זוכו בהשבת כספים אשר נגבו ביתר - מעל 30 יום לאחר הודעתם על גביית היתר - בשנתיים האחרונות. קסטרו מודל מדגישה כי אין המדובר בטעות נקודתית, אלא עניין ה"משקף את דרך התנהלותה של המשיבה". אז מתאר בא כוחה של קסטרו מודלס, המשמש גם כבא כוחה של חברת "קולנוע חדש", אירוע דומה, בו חויבה ביתר בארנונה, שהושבה לה לבסוף באחור של למעלה מ-30 יום והושבה לה ללא חישוב של ריבית והצמדה. כבר אז התריע עוה"ד עופר ורד, כי הישנות המקרה תביא להגשת בקשה לתביעה ייצוגית, אלא שאז טענה עיריית אילת בפניו כי המדובר היה בטעות ואף חלקה על הסכום שחישב כריבית שלא שולמה.  "בית המשפט הביע חשש כי פנייה מוקדמת תשמש בידי הרשויות אמצעי לסיכול הגשת תובענות ייצוגיות על דרך הענות סלקטיבית לבעייתו האישית של התובע הייצוגי", נכתב בבקשה, "ואולם היה נכון להניח כי רשות ציבורית המחויבת לפעול בשוויון, תחיל את הפתרון על כלל חברי הקבוצה הפוטנציאלית...דומה כי החשש שהביע בית המשפט העליון מתממש בעניינה של המשיבה", נטען בבקשה. אם מחלקים את סכום התביעה בסכום הכסף שנטען כי לא שולם בממוצע לנישום, מגיעים לסך של 107,474 נישומים שלטענת המבקשים נפגעו באופן זה על ידי עיריית אילת, בשנתיים האחרונות. 


'ערב ערב' פנה לקבל את תגובת עיריית אילת, אך זו לא הגיעה עד למועד סגירת הגיליון.


חדשות אילת - ערב ערב באילת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש