פרסומת
דלג

זהירות: המכרז להפעלת מזנון בחוף נפטון אינו כולל זכות להגשת מזון ומשקאות

מאת: אהובה מאמוס ● צילום: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● 15/5/2019 18:29 ● ערב ערב 2915
המכרז להפעלתו של חוף נפטון לא יורד מסדר היום הציבורי לאחר שמסעדנים שקראו בו גילו לתדהמתם כי בניגוד לכותרת המבטיחה ניהול מזנון, כלל לא קיים למקום אישור להפעלת מזנון ● גם ברשות מקרקעי ישראל מזהירים כי הזוכה לא יוכל להפעיל את המזנון עד להקבלת כל האישורים הנדרשים ● יו''ר האופוזיציה יניב חנו: מדובר במבנה על חוף ים והאישורים הנדרשים לשיפוצו יארכו זמן רב אם בכלל יתקבלו, ובכל מקרה למקום טרם הוגשה בקשה לשימוש חורג'' ● מעבר לכך לא מאפשר המכרז הוצאת מזון ומשקאות לרוחצים על החוף באמצעות מלצרים ● ''רק עלות השיפוץ במקום תגיע למיליון ₪'', מסביר מסעדן וותיק, ''בלי מזנון ומלצרים ההכנסה היחידה תהיה גביית שקל בכניסה לשירותים'' ● יצחק הלוי: ''עיריית אילת וחכ''א פועלות על פי דין וברוח החוק והנהלים'' ● חנו: ''לא ראיתי התייחסות עניינית בתשובתך לשאלות כבדות המשקל'' ● עם סגירת הגיליון נודע כי לאחר התערבות מרכז השלטון המקומי החליטה חכ''א להקפיא את המכרז עד לקבלת כל האישורים הנדרשים מרמ''י
זהירות: המכרז להפעלת מזנון בחוף נפטון אינו כולל זכות להגשת מזון ומשקאות
זה רק נראה רווחי. המבנה הנטוש העומד כיום בלבו של המכרז השנוי במחלוקת

תארו מצב בו זכיתם במכרז להפעלת חוף ים, אתם מתכננים את התפריט, את האירועים שתעשו על מנת לבדל את עצמכם מאחרים, מתכננים את הרווח הצפוי, שהרי חוף ים ידוע כמקום כלכלי ומכניס, אלא שהפעלת עסקים בקרבת חוף ים, יכולה להיוותר עבור רבים בגדר חלום, שכן מלבד חוף אחד או שניים הפועלים במסגרת חוזים מול בעלי קרקעות, רוב קרקעות חופי הים שייכות לרשות מנהל מקרקעי ישראל, ובחלקן לעיריית אילת זכויות חכירה. מלבד החופים הקשורים בחוזים ישנם גם חופים המוצעים לבני אילת במסגרת מכרז במטרה לתת לבני אילת הזדמנות עסקית. המכרזים על חופים אלו מוגבלים בגיל, כך שכשהחליטה עיריית אילת באמצעות החברה הכלכלית לפרסם מכרז שאינו תלוי גיל, ולאחר ששינתה את תנאי הסף בעקבות הביקורת הציבורית הרבה, כך שיתאים לרוב בעלי העסקים בתחום המזון ומשקאות בעיר ולא כפי שנטען, לאדם אחד בלבד, הפך המכרז החדש להפעלת חוף נפטון לאוצר גלום עבור בעלי עסקי מזון בעיר שחשקה נפשם להתרחב. אלא שמעיון בתנאי המכרז ובבדיקה מול רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), נראה כי "האוצר" אולי נוצץ,  אך "לא כל הנוצץ זהב" ויש לבדוק גם את האותיות הקטנות. 

 

הכל תלוי בכלל ברמ"י


המכרז פורסם בחודש מרץ  2019  תחת הכותרת "מכרז פומבי לביצוע עבודות שיפוצים ולמתן זיכיון להפעלת מזנון חוף בחוף נפטון באילת" והוא כולל מתן זיכיון להפעלת מזנון בחוף נפטון באילת, אלא שמיד לאחר מכן מודגש שחור על גבי לבן, כי לא בטוח שהזוכה באמת יוכל להפעיל במקום מזנון וכי הפעלת המזנון תלויה באישור רמ"י (בעלת הזכות בקרקע). כלומר שאישור כזה לא קיים נכון לפרסום המכרז. \עוד מובהר במכרז כי חתימתה של חכ"א על ההסכם מול הזוכה תהה כפופה לקבלת אישור רמ"י וכן מובא בזה לידיעת משתתפי המכרז כי הזכות אשר תוענק לזוכה במכרז אינה כוללת זכות להגשת מזון ומשקאות לבאי החוף". בנוסף, מודגש במסמכי המכרז כי: "במהלך תקופת ההפעלה, הזוכה יהא אחראי לתשלום כל ההוצאות הכרוכות בקבלת האישורים הנדרשים  (למעט אלה שנקבע לגביהם מפורשות אחרת) לצורך הפעלת המזנון, לביצוע כל המטלות והפעולות הנחוצות למתן השירותים נשוא חוזה זה".

 

מדוע ולמה לא שאלת את השאלות הללו כאשר שימשת כדירקטור בחכ"א? הלוי


המבנה בכלל צפוי להיהרס בקרוב


עוד נכתב בתנאי המכרז כי תקופת ההתקשרות עם הזוכה  היא ל-36 חודשים, כאשר לחכ"א ניתנת האופציה לפי שיקול דעתה המוחלט ובהתאם לצרכי העירייה, להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד שתי תקופות  נוספות בנות שנים עשר חודשים כל אחת, ובסך הכל  חמש שנים. אלא שבאותה נשימה כותבת חכ"א במכרז כי בכוונת העירייה להקים במקום מרכז חדש וכי העבודות צפויות להתחיל תוך 3-5 שנים מרגע הזכייה: "החברה מביאה בזה לידיעת המשתתפים במכרז כי היא מקדמת, עבור העירייה, פרויקט רחב היקף אשר כולל את המבנה נשוא מכרז זה במסגרתו תקים החברה במקום מרכז מידע חדשני ומתקדם, פרויקט אשר יצריך את הריסתו של המבנה נשוא המכרז ובניית מתחם חדש תחתיו. החברה צופה כי תחילת ביצוע הפרויקט הנ"ל תיעשה תוך שלוש עד חמש שנים" נכתב. כלומר שאם מישהו סומך על תקופות ההארכה המצוינות במרכז כדאי שייקח בחשבון שהוא לוקח הימור. בחכ"א ערים לבעייתיות שבמכרז ולאפשרות כי הוא יגרור הפסד כספי לזוכה: "נוכח האמור, מובהר מפורשות כי התקשרות זו בין החברה ובין הזוכה תוגבל בהתאם ועל המציעים להביא בחשבון שיקוליהם, נתונים אלה כבר במסגרת הצעתם. ולא תישמע לאחר הכרזה על הזוכה כל טענה בדבר אי ידיעה, חוסר כדאיות כלכלית, הסתמכות, אובדן רווח וכיו"ב. עוד מובהר, כי כל שינוי, שיפור, תוספת, התאמה וכיו"ב במבנה, ככל שידרשו, ייעשו באחריותו ועל חשבונו הבלעדי של הזוכה במכרז וזאת רק לאחר קבלת הסכמתה של החברה, מראש ובכתב, לביצוע כל עבודה". 


רק השיפוץ יעלה כמיליון ₪ 


בעל עסק בעיר שהבחין בתנאי המכרז בטרם הגיש הצעה אמר לערב ערב': "זה אבסורד, העירייה רוצה שנשפץ את המקום על חשבוננו, שנביא את המזנון למצב שיעבוד, המזנון הרוס לגמרי וגם אינו גדול דיו. על פי הכתוב במכרז: "המזנון משתרע על 90 מטר המחולקים למטבח, עמדת מכירה, מחסן, חדר קירור ועמדת שטיפת כלים". לדבריו, "מדובר בהשקעה כספית גדולה מאד, יש בעיה במבנה עצמו ומי שירצה לערוך שינויים חייב גם אישור על כל שינוי ולו הקטן ביותר מהעירייה. בנוסף, המציע צריך גם לשלם שכירות ויזכה מי שיציע  לשלם את דמי  השכירות הגבוהים ביותר, אבל גם אם יאפשרו להפעיל שם מזנון בשימוש חורג, הרי שאין אישור להוציא מלצרים לחוף הים והמשמעות היא גזר דין מוות לעסק כזה שיכול לשרוד כלכלית רק אם הוא מוציא מזון ומשקאות לרוחצים על החוף. אבל הבעיה הכי גדולה זה הסעיף בו מצוין מפורשות כי באחריות הזוכה להסדיר את שינוי התב"ע (תכנית בניין עיר) במקום וכי כל ההסדרה מול רמ"י, כולל תשלום ההוצאות לקבלת האישורים, יהיו באחריות הזוכה במכרז. ידוע כי כדי להרוס ולשפץ מבנה הממוקם על חוף ים, צריך לעמוד בתנאי תמ"א 13 העוסקת בהסדרת בנייה על חופי ים בנוסף נדרש אישור הוולחו"ף (הוועדה לשמירת הסביבה החופית), אלו אישורים שלוקח המון זמן להוציא ותקופת המכרז יכולה להסתיים עוד לפני שאלו הושגו". עוד הוסיף אותו מסעדן כי: "העירייה למעשה מצפה שהזוכה יתפרנס משקל שיגבה בכניסה לשירותים". לדבריו: "אם העירייה לא תתחייב להפעלת המזנון, וכי הזוכה יפעיל את החוף מינימום חמש שנים ויאפשרו לו להוציא מלצרים לחוף, אני מציע לכל מי שניגש למכרז לסגת ממנו לפני שיכנס לפשיטת רגל...אם נדבר במספרים, על מנת להביא את המקום למצב סביר ההשקעה הראשונית הנדרשת נעה בין 800 אלף למיליון שקל, ובנוסף יש לשלם דמי שכירות גבוהים". 

 

המכרז פורסם לפני הגשת בקשה לאישור חורג


כזכור, אין זו הפעם הראשונה בה עולים תהיות בהקשר למכרז זה. לפני כחודש פנו ראש האופוזיציה וחבר מועצת העיר יניב חנו וכן תושב העיר אודי חמו במכתבים לראש עיריית אילת בקריאה לבטל את המכרז היות שלטענתם מדובר במכרז "תפור המתאים לאדם אחד בלבד", וזאת בשל תנאי הסף שפורסמו ובהם דרישה כי: "למציע ניסיון מוכח בניהול והפעלת בית עסק להכנת הגשת וצריכת מזון ומשקאות בחוף ציבורי במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשות הצעות במכרז זה" וכן כי על המציע להיות תושב אילת בעשר השנים האחרונות. לאחר הפניה החליטו בחכ"א לשנות את תנאי המכרז והשמיטו את המשפט המייחס ניהול חוף בשנתיים האחרונות, כך שכל מי שהפעיל בשנתיים האחרונות בית עסק להכנת הגשת וצריכת מזון ומשקאות, יוכל להשתתף במכרז. 
אלא שחנו, המשמש כיו"ר האופוזיציה, העלה כבר במכתבו תהיות לגבי היתכנותו של המכרז והיכולת של העירייה להתחייב כי הזוכה יוכל להפעיל במקום מזנון: "מבדיקה שערכתי, לעירייה יש זכות חכירה במבנה ובשטח לשירותים ולא ניתן להפעיל מזנון, כך שבנוסף נדרש אישור בעל הקרקע - רשות מקרקעי ישראל, יש כזה? שואל חנו במכתב ומוסיף: "מציע שתבדוק גם אם ניתן להרוס ולבנות מחדש משום שמדובר בחוף ים ולאור הוראות תמ"א 13", עוד הקשה: "האם נתבקש שימוש חורג לפני שמיהרו לפרסם מכרז? לא זכור לי שראיתי החלטה כזו מהמשנה או המליאה". בעירייה לא השיבו לשאלות 'ערב ערב' בנוגע לסימני השאלה שהציב חנו במכתבו.

 

"חוזה של עירייה למתן זיכיון טעון אישור מועצה ושר". חנו


גם ברמ"י מזהירים את הניגשים למכרז


בבדיקה מול רמ"י בהקשר להשאלות שהעלה חנו במכתבו מסרו: "רשות מקרקעי ישראל אישרה לעיריית אילת לצאת למכרז לשיפוץ והפעלה של מבנה השירות ים בחוף נפטון, לגביו העירייה הינה בעלת זכויות חכירה. אישור זה ניתן בתנאי שטרם הפעלת המזנון בפועל, יסתיים הליך הסדרת עסקה מול רמ"י  לרבות הסדרה תכנונית וכספית". כלומר שגם ברמ"י מודעים לבעייתיות ומזהירים את הזוכה כי הזמן שיידרש לו לשם קבלת ההיתר להפעלת המזנון באישור חורג - אם בכלל יינתן, שהרי אין כל ערובה כי יינתן - יגרע מתקופת ההפעלה.
לשאלה שהפנה 'ערב ערב' לרמ"י וכן לעיריית אילת, האם ישנה התחייבות כלשהי של העירייה או של רמ"י כך שבמועד הפעלת הזיכיון תתקיים גם הפעלת המזנון נמסר מרמ"י: "הזכויות בקרקע הינן של עיריית אילת, ובהתאמה גם המכרז הינו של עירית אילת, כאשר רמ"י אינה צד לו. יחד עם זאת הפעלת המזנון מותנית בסיום העסקה בין העיריה ובין רמ"י".
עם זאת ושלא לייחוס, ביקש גורם ברמ"י עמו שוחחנו השבוע להרגיע ואמר כי להערכתו רמ"י יאשרו לזוכה במכרז אישור חורג להפעלת המזנון, עד להסדרת שינוי התב"ע ושינוי חורג. אך כאמור אין המדובר בהתחייבות ומבחינת הניגשים למכרז המדובר בלא פחות מהימור. 

 

יצחק הלוי מגיב לחנו


השבוע התקבלה תשובתו של מאיר יצחק הלוי למכתבו של חבר המועצה יניב חנו וכך כותב יצחק הלוי: "...עיריית אילת וחכ"א פועלות על פי דין וברוח החוק והנהלים. חכ"א משמשת מזה שנים ארוכות כזרוע ביצוע של העירייה ובתוקף זאת פועלת לקידום והשבחת נכסים חדשים (קרולינות, מרכז אמנויות, מרכז להתפתחות הילד ועוד). הדברים נכונים גם למבנה מלתחות ושירותים בנפטון. לא זכור לי שבתקופת היותר חבר דירקטוריון התנגדת או הערת על ביצוע משימות חכ"א. אין צורך באישור משרד הפנים משום שמדובר בהתקשרות קצרת מועד. אני נרגש מדאגתך להתנהלות חכ"א. היה רגוע, הנושא מתואם ומוסכם מול ר.מ.י. על מנת למנוע לזות שפתיים (מיותרת יש לומר), חכ"א פרסמה תיקון בנוסח המכרז. ולסיכום, לא ניתן לסכם מכתב זה מבלי לשאול אותך, כמי שהיה חבר פעיל בדירקטוריון חכ"א בחמש השנים האחרונות, מדוע ולמה לא שאלת את השאלות הללו כאשר שימשת כדירקטור בחכ"א? בחנת ובדקתי את הפרוטוקולים בהם השתתפת בחמש השנים האחרונות וראיתי להפתעתי שבכולם אישרת נושאים הזהים לחלוטין לנושא עליו אתה מלין במכתבך". יצחק הלוי אף הוסיף וטען כי שאלותיו של חנו בנוגע לבניה והריסה במתחם כמו גם השאלה האם הוגשה בקשה לשימוש חורג במקום, "אינן רלוונטיות".

 

חנו משיב ליצחק הלוי


כבר למחרת השיב חנו במכתב תגובה ליצחק הלוי ובו הוא דורש מענה ענייני לשאלותיו: "לא ראיתי התייחסות עניינית בתשובתך לשאלות כבדות המשקל ואף איני מבין מה הקשר בין התפקיד שמילאתי בעבר כדירקטור בחכ"א לגבי השאלות הלגיטימיות לגבי מכרז שפורסם ממש בימים אלה. כמו כן, אדגיש כי דווקא בהיכרותי את סוג המכרזים שחכ"א מבצעת לא נתקלתי במכרז להפעלת חוף בחמש השנים האחרונות. לדוגמה, חוף המגדלור שלאחרונה (לפני הבחירות) פורסם על ידי העירייה בדרך של הגרלה לבני אילת". חנו שב ומבקש מיצק הלוי מענה ענייני לשאלותיו: "אין בעצם היות חכ"א זרוע ביצועית של העירייה כדי לפתור את הצורך למתן הרשאה לכל פרויקט שחכ"א מבצעת עבור העירייה כפי שנעשה בדוגמאות שנתת. אבקש לקבל את ההרשאה שניתנה במקרה זה (ולא בדיעבד)", חנו מפנה את יצחק הלוי לסעיף במכרז בו כתוב במפורש כי חכ"א הוסמכה על ידי העירייה לבצע את העבודה. "בעניין תקופת ההתקשרות", ממשיך חנו, "אפנה אותך לסעיף 4 של המכרז שעל פיו ברור שמדובר על תקופה העולה על חמש שנים (כולל הגרייס) בנוסף אציין כי לפי פקודת העיריות "חוזה של עירייה למתן זיכיון טעון אישור מועצה ושר". באם ישנו אישור אבקש לקבלו וזאת בלי קשר למשך ההתקשרות. מבין ממכתבך שיש אישור רמ"י, אבקש לקבלו. אציין כי אין הדבר נובע מ"דאגה" לחכ"א אלא להתנהלות ועמידה בהתחייבויותיה של העירייה. למרות שאתה סבור ששאלותיי בנוגע לבנייה והריסה וכן לשימוש חורג אינם רלוונטיות, אני מפנה את תשומת לבך לסעיפים 2.1 ו-2.3 במכרז מהם עולה כי הנושא מאוד רלוונטי, וסעיפי המכר מדברים על הריסה, בנייה מחדש ושיפוץ החוף באופן מידי. לסיכום, מכיוון שעל פי תנאי המכרז כל מציע לוקח על עצמו אחריות מלאה על המצב התכנוני וההנדסי והמשפטי (סעיף 8 במכרז) מוטלת עלינו אחריות והחובה הציבורית לוודא שהמצב התכנוני, הנדסי ומשפטי מאפשר את ההתקשרות. חוזר ומבקש התייחסות עניינית לשאלותיי". 

 

עם סגירת הגיליון נודע כי המכרז הוקפא

 

אתמול בבוקר (ד') נודע כי לאור התערבותו של מרכז השלטון המקומי במכרז, החליטה חכ"א להקפיאו עד לסיום קבלת כל ההיתרים הנדרשים בעבור הפעלת המזנון מרשות מקרקעי ישראל
בהמשך לפנייתו של חבר המועצה יניב חנו למרכז השלטון המקומי ובקשתו כי יתערב בנושא, פנתה לאה אלקיים מרכזת תמך שלטון מקומי ליועמ"ש לעירייה עו"ד דפנה ישראלי וביקשה את התייחסותה של עיריית אילת לשאלות שהעלה חנו במכתבו לראש העירייה. בתשובתה כותבת ישראלי: "בעקבות פנייתך, פניתי למנכ"ל העירייה לשם קבלת התייחסות. במקביל בדקתי את המצב המשפטי, אכן נדרשת הסדרה תכנונית לצורך הפעלת מזנון כפי שפורסם במכרז וכן אישורים סטטוטוריים נוספים. אתמול הועבר לעיוני אישור מנהל מרחב דרום ברמ"י, אשר נתן אישור לפרסום מכרז לשיפוץ מבנה השירותים כאמור בהסכם החכירה. מנכ"ל העירייה הודיעני כי בהתאם להוראתו הליך המכרז הוקפא וכי וועדת המכרזים של החברה הכלכלית לא תכונס לצורך פתיחת תיבת המכרזים עד לאישורו". 

 

ללמוד מהניסיון המר של חוף מאי - יאמי 

 

דני להב, איש עסקים מקומי, זכה בעבר בזיכיון להפעלת מזנון בחוף ים הממוקם בחוף הצפוני בין מלון הרודס לדן, זכיה שעלתה לו לטענתו, בהפסד כספי בגובה של ששה מיליון שקל. בשנת 2017 הגיש להב, הבעלים של "חברות לומדעת ומאי יאמי בע"מ, אשר הפעילו את מסעדת החוף לאחר שזכו במכרז להפעלתה, תביעה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כנגד עיריית אילת, רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) החברה לפיתוח חוף אילת (חפח"א) ואחרים. ולאחר שהנתבעות ביקשו כי בית המשפט ימחק את התביעה על הסף, דחה בית המשפט את הבקשה והשאיר על כנה את התביעה שעדיין מתנהלת. בתביעה בגובה 2.6 מיליון שקל, טען להב: "תביעה זו מהווה דוגמה מאלפת לדרך הקלוקלת (שלא לומר מושחתת) שבה מתנהלים הדברים בעיר אילת ולהתעמרות חסרת תקנה של עיריית אילת ומלון 'הרודס". להב מספר כי: "בתמימותי כי רבה, השתתפנו במכרז להפעלתו של מזנון על חוף הים של אילת, מתוך הבנה והסתמכות על כך שזכייה במכרז תאפשר להפעיל את המזנון ולשרת את באי החוף בסמוך למזנון (כפי שנעשה בכל חופי העיר וכפי שנעשה על ידי המפעיל הקודם של המזנון). אלא שהזוכות במכרז נאלצו עד מהרה לגלות כי כוחות גדולים ועצומים החלו לדרוס אותן, להפוך את 'זכייתן' במכרז לאות מתה ולא לאפשר להן בשום אופן ובשום מקרה לשרת את באי החוף. עיריית אילת עשתה כל שלאל ידה על מנת למנוע מהמזנון לפעול בחוף, על מנת לצמצם ככל הניתן את פעילותו ועל מנת לדחוק את רגלי בעליו מחוץ למזנון. על מנת לשרת מטרה זו, עיריית אילת עשתה שימוש שלא כדין בסמכויות הפיקוח הנתונות לה, וברמה יומיומית כמעט, שלחה את פקחיה כדי לרשום דו"חות לתובעות, לבעליהן ולעובדיהן". בעירייה מכחישים את הטענות טוענים לשיהוי בהגשת התביעה ובכל מקרה דוחים את הטענה לאכיפה בררנית. לדביר העירייה גובלת התביעה בהוצאת דיבתה.


חדשות אילת - ערב ערב באילת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש