פרסומת
דלג

בית הדין: עיריית אילת לא תושבת עד מתן החלטה אחרת

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● צילום: עומר כרמון ● 31/10/2019 09:38 ● ערב ערב 2939
12 נושאים עומדים בלב סכסוך העבודה שהוכרז בעיריית אילת ● בעוד שבוועד טוענים כי נהגו באורח רוח ואיפוק וכי נמנעו במשך שנים מהסלמת הסכסוך, בעירייה טוענים כי מרבית הנושאים שבמחלוקת מומצאים או שכבר הגיעו בגינם להסכמות ● אף אחד מהנושאים, אגב, אינו עוסק בפיטורים הצפויים בעתיד הקרוב כחלק מתכנית ההתייעלות המתוכננת בעירייה, עניין שעוד צפוי להעסיק את הצדדים בהמשך ● בשבוע שעבר נפגשו הצדדים בבית הדין לאחר שהעירייה פנתה בבקשה למנוע את ההשבתה ● כעת יפגשו הצדדים לפתור חלק מהנושאים במסגרת וועדה פריטטית, ולאחריה יתכנסו להמשך הדיון בפני בית הדין ● עד לקבלת החלטה אחרת ימנע הוועד מלהשבית את העירייה
בית הדין: עיריית אילת לא תושבת עד מתן החלטה אחרת
"בהרמת כוסים אומרים לעובדים שהולכים לפטר, איזו מן ברכה זו לראש השנה". אזולאי

הסתדרות העובדים וועד עובדי עיריית אילת התחייבו בפני בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, במסגרת דיון שנערך בשבוע שעבר בסכסוך העבודה שהכריז וועד העובדים, כי לא ישביתו את עיריית אילת וכי ימנעו מכל צעד ארגוני אחר, עד למתן החלטה בנושא מצד בית הדין. עוד הוכרע כי מתוך 12 הנושאים המצויים בסכסוך, מספר נושאים יועברו להכרעתה של וועדה פריטטית שתדון בטענות הצדדים, בין היתר יועברו לוועדה הסכסוכים הנוגעים לפיצוי לעובדים שהועסקו בשבת, עדכון ערך שעות כוננות לעובדי הרווחה ופינוי אשפה, דרגה אילתית לפסיכולוגים ותשלום רטרואקטיבי לבלתי ייחודיים. כן נקבע כי העירייה תודיע עד ליום 10.11.19 מה עלה במסגרת הישיבה בין חשב השכר והחברה לאוטומציה, בעניין הפרשי שכר ערך שעה וכן תעדכן בעניין שכר הסייעות. על ההסתדרות להודיע עד ליום 1.12.19 כיצד יש בדעתה לקדם את העניין של הנושאים הקשורים לתאגיד הספורט העירוני ופינוי אשפה. 

 

"אין ממש בטענות ההסתדרות"


בחודש פברואר השנה, פנתה עיריית אילת לבית הדין האזורי לעבודה וביקשה כי יוציא צו, הן זמני והן קבוע, הקובע כי הכרזת סכסוך העבודה עליה הכריזו ההסתדרות וארגון העובדים בעיריית אילת, מיום 7.8.19, בטלה ומבוטלת וכי אלה אינם יכולים לנקוט בכל צעד שהוא על פי הכרזת השביתה שהוכרזה, לרבות השבתת המערכת העירונית ו/או צעדים ארגוניים מכל מין או סוג. לגישת העירייה, צו כזה נדרש היות והכרזה על סכסוך עבודה בעיצומם של דיונים ופגישות בין הצדדים מחוסרת תום לב ודינה להתבטל. מנוסח הבקשה עולה כי העירייה מנהלת התדיינות שוטפת מול ארגון העובדים בלפחות 12 נושאים המהווים את העילה בעטיה הוכרז סכסוך העבודה. דיונים אלה מתנהלים מזה תקופה ארוכה, כאשר הצדדים חלוקים לגבי מידת ההתקדמות בהם.

 

"עבודת המוטמנים לא גרעה מכוח האדם הקיים". אזרד


ב-22.10, נערך דיון בבקשת העירייה בבית הדין האזורי בבאר שבע, חזרה העירייה על טענתה כי אין ממש בטענות הוועד וההסתדרות: "יש נושא של פיצוי לעובדים שהועסקו בשבת, מדובר בתשלומים רטרואקטיביים, זה עבר לדיון בוועדה פריטטית" אמר נציג העירייה בדיון, "כנ"ל לגבי עדכון ערך שעות כוננות לעובדי רווחה ופינוי אשפה, כנ"ל לגבי דרגה אילתית לפסיכולוגים. בנושא של תשלום רטרואקטיבי לבלתי ייחודיים גם הנושא הזה הינו חלק מהנושאים שיידונו בוועדה פריטטית. נושא שינויים מבניים במנהל הנדסה ותאגיד הספורט, כרגע הנושאים לא על הפרק, אין כוונה לשינוי מבנים ואחרים או להקמת תאגיד ספורט. תשלום לסייעות לגבי ימי שישי, בוצעו תחשיבים ובשכר של החודש זה (אוקטובר 2019) ישולם וישנו הנושא של מה שדובר בדיון הקודם, אנו צריכים את אישור הממונה על השכר שם הואיל בשל אופי החישוב נדרש לבצע חישוב ידני לגבי כל עובד ועובד, נקבעו ישיבות עבודה לטובת חישובים אלה. הואיל ויש שם תשלומים שנבלעים בערך השעה, צריך לבצע חישובים ידניים...במקביל, מנכ"ל העירייה גם שוחח עם הממונה על השכר והסכמי עבודה, וגם א יתם יש סיכום שברגע שיועברו הנתונים הם יוכלו לשוב ולבחון אם הממונה השכר יכול לחזור בו מאותה הנחיה שניתנה בשעתו לעירייה לא לבצע תשלומי הפרשים". 
מנכ"ל העירייה פיליפ אזרד הוסיף: "כרגע אנו ממתינים לתחשיב של החברה לאוטומציה. החברה לאוטומציה צריכים להוציא תחשיבים בנטרול חריגות השכר. כרגע חשוב לציין שאלו שני תהליכים שלא נמצאים באחריותי, אלה תהליכים באחריות שני גורמים חיצוניים, את התחשיבים הבסיסיים ביצענו והעברנו, את השיחה עם הממונה על השכר קיימנו. הממונה על השכר יראה את התחשיבים ויאשר".
בא כוח ההסתדרות השיב מנגד כי: "יש שיחות אבל אין כלום. כלום לא קרה חוץ מזה שבאו ודברו איתנו ובסוף אמרו שלא רוצים לדבר איתנו. יו"ר הוועד יגיד מה קרה בדיוק. אומרים בינתיים לא מקימים, לא עושים צעדים מה זה בינתיים? שיגידו שלא עושים ולא יהיה. אנחנו יודעים שמקימים והם אומרים בחצי הגינות שבינתיים, שזה בינתיים, אנחנו לא רוצים להיות ב"בינתיים" העירייה עובדת לתמיד, אנו רוצים שהדברים האלה יהיו ברורים. כל הטענות האלה על ועדה פריטטית, קובעים ולא עושים שום דבר...מדובר בסכסוך שמתנהל שנים והעירייה אומרת נכון מגיע להם כסף רק אנו מתקשים לשלם אותו ומישהו אמר לא לשלם, שזה לא בתחום סמכותו. חוק הגנת השכר לא חל בישראל, לא חל על אילת?".
יו"ר וועד העובדים משה אזולאי אמר בדיון: "אנחנו נוכיח שהנהלת העירייה לא רק שלא מכבדת את חוזר מנכ"ל משרד הפנים אלא מפרה אותו ברגל גסה. הניסיון להצטייר שמי שמנהלת הכי נכון והכי טוב, אני דוחה על הסף. העירייה לא עומדת בזה. הניסיון של גרירת רגליים מהדיון ששלחתם אותנו לדיונים, אני חייב להזכיר שלא אנו פנינו לבית הדין, פנינו היו לשיחות, מי שפנה אלה היו הנהלת העירייה, אנו השארנו מקום ורווח מאוד מאוד גדול לדיונים, זו נסיעה ארוכה. את שלום הבית הזה אפשר לעשות באילת, הדברים פתירים רק הנהלת העירייה צריכים להיות יותר גמישים". עוד הוסיף אזולאי: "עושים הרמת כוסית לערב ראש השנה שבו צריך לעמוד ולהגיד לעובדים תודה רבה לעובדים שלכם, שאנו זוכים לפרסים אין סופיים, ומה אומרים להם בהרמת כוסית שהעירייה הולכת להתייעלות והולכים לפטר עובדים, איזו ברכה זו לראש השנה?".

 

יקום או לא תאגיד ספורט עירוני?


בנוגע לחששם של העובדים מפני הקמת תאגיד ספורט חיצוני, שיפגע במצבת עובדי העירייה, אמר יו"ר העובדים אזולאי: "אנחנו נמצאים בבית הדין בעקבות חשש שאולי חלילה וחס תהיה שביתה, זה משהו שאולי יהיה משהו, מתוך חשש שמשהו יקרה בעתיד. הראינו את הצילומים של המקום, את ההודעה שיצאה מלשכת דוברת העירייה לפני שבוע שבועיים, שאומר שיש כוונה לעשות את זה".
מנכ"ל העיריה אזרד השיב לו: "זו הודעת דוברות שאנו מפתחים את הקמת שלושה מגרשי אימונים, דשא ומגרש כדורגל... אמרתי בדיון הקודם בצורה ברורה, אמרתי את זה גם בכתוב בפגישות, נכון להיום אין בכוונתנו להקים תאגיד ספורט. ככל ויהיה בכוונת העירייה להקים תאגיד ספורט היא תפעל בהתאם להוראות הדין, בדיוק כמו שלפני שלוש שנים הוכנה על ידי ד"ר בן מלך תוכנית אב לספורט ואחת ההמלצות הייתה לבחון הקמת רשות לספורט, מרגע שדובר הנושא הזה זומנו גם יו"ר העובדים, יו"ר ההסתדרות המרחב לישיבות גם בלשכת ראש העיר, הוכנה טיוטת הסכם, לצערי הרב בעקבות הדרישות של ההסתדרות וארגון העובדים בוטלה ההחלטה אז על הקמת רשות ספורט. אנו נמצאים היום בנקודה מאוד ברורה, אנו כרגע לא מתכוונים להקים תאגיד ספורט. ככל ונחליט להקים נזמן את ארגון העובדים נגיד ונעשה". וע כך השיב לו אזולאי:  "אנחנו בעד הקמה של הדברים האלה, בעד הפיתוח, הדאגה העיקרית שלנו היא מי יתפעל את הדברים האלה".

 

מי יפנה את האשפה בשכונות החדשות?


אחד הנושאים שעל הפרק עוסק בפינוי אשפה, משה אזולאי אמר: "פינוי האשפה זה נושא מאוד חשוב. אפשר לראות בעיניים את הטענות שלנו, נבנות שכונות חדשות ואנחנו עדיין לא יודעים והעירייה לא משיבה באיזו שיטה יהיה איסוף אשפה בשכונות האלה? מנכ"ל העירייה אזרד השיב לו: "זה בדיוק הפוך, לאורך השנים לא רק שלא היו צמצומים, נוספו קווים ונוספו עובדים, זה במספר כמותי בנושא פינוי אשפה. הנושא נדון בישיבה ב-19.8.2019 ואמרתי את עמדתי בצורה ברורה ואנו לא עומדים לשנות את העמדה. אנו לא עומדים לשנות את העמדה של המוטמנים. אם הייתי לוקח קו פינוי קיים למוטמנים וכתוצאה מכך העובדים היו מקוצצים יש עילה לקיצוץ, אנחנו פה לא עשינו את זה. עבודת המוטמנים לא גרעה מכוח האדם הקיים, ככל בעתיד נבוא על שינוי השיטה, דרך, אופי כמובן שנבוא נשב ונראה איך פותרים את זה". ואזולאי השיב לו: "אנו רואים שוב את הניסיון להגיד אין כוונות ובמידה ויהיו כוונות נעשה ככה וככה, כמו רשות הספורט והמוטמנים. מה אומר המנכ"ל אין לנו כוונה, המוטמנים לא נגע בעובדי העירייה, אבל זו שיטה של הפרטה סמויה. התחילו שכונות חדשות להיבנות ולפני כן פנינו למנכ"ל העירייה פנינו במקביל לבדוק מה קורה במקביל והם אמרו שזה פיילוט כדי לראות אם השיטה מתאימה לאילת או לא. זה הופך להיות כמו מחלה, כמה זמן זה פיילוט? עוד שכונה, עוד רובע, עוד שכונה. שיגיד המנכ"ל אם הפיילוט הזה נגמר, אם הוא הצליח, אם הוא חשוב לעיר, מתאים לעיר?". 


חדשות אילת - ערב ערב באילת    

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש