פרסומת
דלג

לראשונה באילת: מרכז שילובי לבוגרים בעלי מוגבלות

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● 31/10/2019 09:59 ● ערב ערב 2939
בישיבתה מחודש ספטמבר, אישרה מועצת העירייה שורה של הקצאות קרקע ומבנים עבור עמותות וארגונים ציבוריים, לצורך הקמתם של גני ילדים, בתי ספר ומרכזים קהילתיים חדשים, עם דגש על אוכלוסיות מיוחדות ● חלק מהעמותות קיבלו היתר להמשיך ולשהות במבנים קיימים, ולחלקן הוקצו שטחים ומבנים חדשים ● בין הנהנים: אנו"ש, ויצ"ו, ברנקו וייס ועמותת שירת מדבר ● בכך מקווים בעירייה להקל מעט את מצוקת הצפיפות בגני הילדים בעיר
לראשונה באילת: מרכז שילובי לבוגרים בעלי מוגבלות
יוכלו להשתמש במבנה לעוד 25 שנה. סניף אנוש באילת

מועצת עיריית אילת אישרה בישיבתה מחודש ספטמבר, שורה של הקצאות מבנים וקרקעות עבור הקמתם של גני ילדים, מוסדות חינוך ומרכזים קהילתיים עבור בעלי צרכים מיוחדים. בין היתר אושר מבנה להפעלת סניף אנו"ש המטפל בבעלי מוגבלות נפשית, הוקצתה קרקע עבור בי"ס ברנקו וייס, הוקצתה קרקע להפעלת גן ילדים עבור עמותת שירת מדבר לחינוך אנטרופוסופי וכן הוקצו מבנים עבור ויצ"ו לשם הקמת מעון יום וכן קרקע לצורך הקמת מרכז שילובי קהילתי עבור בעלי צרכים מיוחדים מעל גיל 21, להם כרגע מענה רק במסגרת בי"ס אורים.

 

בית לבעלי מוגבלות מעל גיל 21


מדברי ההסבר לבקשת ההקצאה עולה כי באילת קיים כיום בית ספר מיוחד בשם אורים, בו לומדת אוכלוסייה של בני 6-21 בעלת צרכים מיוחדים. התכנית הנוכחית באה להציע מסגרת תכנונית בסמוך לאתר בית הספר המיוחד, שתאפשר מקום שיהווה בית חם לאוכלוסייה זו מגיל 21 ומעלה, ובה ילמדו קישורי חיים והשתלבות בסביבה ועבודה בקהל. התכנית מציעה להפוך חלק מהשטח הציבורי הפתוח הקיים לצורך מוסדות ציבור במסגרת שינוי ייעוד, תוספת זכויות בניה וקביעת הוראות תכנון, כאשר על מנת לשמור על האופי הקיים, הבינוי יהיה על פי תקן בנייה ירוקה. השימושים שיותרו במבנה, שימוקם בסמוך לבית הספר אורים החדש שב'לב אילת', יכללו מבנים לצורך מוסדות קהילתיים, חינוך, דת, תרבות, פנאי וספורט, סדנאות וקיוסקים להכשרה מקצועית וכן גינון ושטחי חנייה. גודלו של המבנה כ-5,600 מ"ר. תכנית זו הובאה לאישור כבר בנובמבר 2016 בפני הוועד המחוזית מחוז דרום ואולם הוועדה קבעה בזמנו כי "על אף שהתכנון חיובי נפלו פגמים מהותיים בתהליך הפקדת התכנית ובהוראותיה באופן שנדרשים תיקונה והפקדתה מחדש". התכנית הוגשה מחדש ללשכת התכנון באפריל 2017 וכאמור הגיעה כעת אל הישורת האחרונה, כאשר התקבלו אישורים מרשות התעופה האזרחית, פקיד היערות, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, כעת נותר לקבל את אישורו של היועץ הסיסמי מטעם לשכת התכנון ולתכנית הוספה כאמור תכלית שימושים חדשה של סדנאות וקיוסק להכשרה מקצועית. ההחלטה אושרה פה אחד בלשכת התכנון מחוז דרום בחודש אוגוסט השנה. 
אנו"ש קיבלו הארכה ל-25 שנה
עמותת אנו"ש, המטפלת באנשים עם מוגבלות נפשית, והפועלת ממבנה ברחוב חורב 274 באילת, תזכה להארכת זכות השימוש שלה במבנה שגודלו 1,606 מ"ר, לתקופה של 15 שנה, עם אופציה לכעשר שנים נוספות, כאשר כל הוצאות המבנה יחולו על העמותה.

 

ברנקו וייס מתקדם למבנה חדש


גם בית הספר לטיפול בתלמידים אתגריים – ברנקו וייס, זכה להקצאתו של מבנה שבעברו שימש לבית ספר אורים, שעבר כידוע למבנה חדש. הקצאת המבנה, שגודלו 4,678 מ"ר, אושרה כבר בחודש אוגוסט השנה וכעת כאמור נחתם ההסכם שיאפשר את מעבר בית הספר לשטחו החדש. תקופת ההסכם הינה לעשר שנים מיום חתימתו וכן אופציה להארכה לחמש שנים נוספות. גם כאן יחולו כל הוצאות המבנה, הפעלתו וכן ביטוחים שונים שידרשו, על בית הספר. 

 

גן ברוח שיטת ולדורף


מבנה נוסף שהוקצה בישיבת המועצה, היה בעבור הפעלת גן ילדים על ידי עמותת שירת מדבר לחינוך. העמותה הוקמה ב-2017 ומטרתה להפעיל גן רב גילאי ברוח חינוך ולדורף (גן אנטרופוסופי), לגילאים 3-6 באילת. בעמותה חברים, 24 חברים נכון ל-2018, ומחזורה הכספי עמד אותה שנה על 405,559 ₪. העמותה פועלת כיום מכתובתה ברחוב הצפצפה 4 באילת. המבנה שהוקצה לעמותה ממוקם אף הוא ברחוב חורב 225 בשכונה א'. תקופת השימוש שניתנה עומדת על חמש שנים, עם אופציה לחמש שנים נוספות.   

 

גם ויצ"ו מתחדשת במעון יום


גם בויצ"ו אילת מתחדשים במעון יום חדש, כשגם כאן מדובר באישור שאושר כבר בחודש אוגוסט השנה במועצת העירייה. מחוזה השימוש שנחתם מול ויצ"ו עולה כי הזכות הנה להשתמש במבנה הממוקם ברחוב הפומלה שברובע 4 בשחמון. תקופת השימוש הוענקה לכ-25 שנה, גם כאן נקבע כי השימוש במבנה יהיה למטרות מעון יום בלבד, אסורה כל פעילות פוליטית או מפלגתית במבנה וכל ההוצאות סביב הפעלתו, לרבות ביטוחים, יחולו על ויצ"ו. שטחו של המבנה 1,606 מ'. 

 

בעיית צפיפות בגני אילת


באילת קיימת מזה שנים ארוכות בעיית צפיפות משמעותית בגני הילדים בעיר, ומנתוני שנות הלימוד שפרסם משרד החינוך ב-2017 עולה כי אף שבכיתות הלימוד מצבה של אילת טוב מהממוצע הארצי, הרי שבגנים המצב טוב הרבה פחות. בשנת תשע"ד היו באילת 80 גנים בהם למדו בממוצע 28.8 ילדים. הממוצע הארצי עמד אז על 26.1 ילדים בגן. בשנת תשע"ה נוספו שני גנים ומספרם בעיר עלה ל-82 והממוצע אף שירד ל27.3, עדיין היה גבוה מהממוצע הארצי שעמד גם אז על 26.1. בשנת תשע"ו זינק מספר הגנים בעיר ל-90 והצפיפות בכל אחד מהם עמדה על 26.4 ילדים בגן.  הממוצע הארצי בשנה זו עמד על 25.9 ילדים בגן. לשם השוואה, ממוצע מדינות ה-OECD  עומד על 20 ילדים בגן בלבד. עבור הילדים הקטנים, הכניסה לכיתה עם 30 ילדים (או יותר - תקן משרד החינוך מתיר 35 ילדים בכיתת גן) כרוכה בהתמודדות לא קלה. מסקר שערך ה-OECD בשנת 2018 עולה כי ישראל מדורגת אחרונה בכמות הצוות החינוכי שהיא מציבה על כל עשרה ילדי גן באותו הזמן, אם במדינות ה-OECD מדבור על 7 נשות חינוך על ממוצע של כ-20 ילדים בגן, בישראל מדובר על 5 נשות חינוך על כ-26 ילדים.


חדשות אילת - ערב ערב באילת    

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש