פרסומת
דלג

הרב יואב חנו: ''מסע הנקמה נגדי נמשך''

מאת: מערכת ערב ערב ● צילום: חיים דוד ● 6/11/2019 18:03 ● ערב ערב 2940
שבוע לאחר הפרסום אודות שלל הקצאות קרקע שהקצתה מועצת העירייה למבני ציבור, ביניהם ברנקו וייס, אנו''ש, ויצ''ו ואפילו הגן האנטרופוסופי, מתברר כי היו גם מי שבקשתם סורבה ● ולא סתם, אלא לאחר שכבר אושרה במועצה שלפני הבחירות ● הנפגעת: מעיין החינוך התורני המפעילה את מוסדות אור החיים בראשות הרב יואב חנו, שטוען השבוע: ''ברגע שהבעתי את תמיכתי בדובי כהן החל מסע הנקמה נגדי''
הרב יואב חנו: ''מסע הנקמה נגדי נמשך''

שבועיים לאחר שבית המשפט המחוזי דחה את עתירתו של הרב יואב חנו, העומד בראש מוסדות אור החיים באילת, לחייב את עיריית אילת להקצות לו קרקע לבניית תיכון חרדי חדש באילת, עתירה בה נטען כי עיריית אילת מתנקמת בחנו על תמיכתו הפומבית בדובי כהן במערכת הבחירות האחרונה, מעלה חנו טענה נוספת המוכיחה לגישתו כי המדובר במסע נקמה פוליטי. בקשה להקצאת קרקע שהגיש לפני הבחירות להקמתו של מתנ"ס קהילתי לנוער חרדי, שכבר אושרה לפרסום ראשון, נדחתה לאחר הבחירות, לאחר שמאיר יצחק הלוי וד"ר דרורי גניאל ביקשו ממועצת העיר לבטל את אישורה ולהמירה בהקצאה לבנייתם של גני ילדים.

 

עתירת העמותה נדחתה


כזכור, עתר חנו בשם עמותת מעיין החינוך התורני, המפעילה את מוסדות אור החיים באילת, לבית המשפט המחוזי, שדחה את טענת המרכז לפיה החלטת העירייה כפי שאושרה על ידי מועצת העיר בנוגע לפרסום החוזר של הליך ההקצאה לבית ספר "איילת השחר", נתקבלה מחמת שיקולים פוליטיים זרים' ופסק, כי מרכז מעיין החינוך התורני פעל בחוסר ניקיון כפיים מהותי.  עם זאת נמנע בית המשפט מלהשית על העותרת הוצאות וזאת בשל כך שמצא כי טיעוני העירייה לגופו של עניין אינם מקובלים עליו וזאת בשל כך ש: "ראוי כי בעתיד, בכפוף לכך שהעותרת (מעיין החינוך התורני) תבוא לפני העירייה בניקיון כפיים, תשקול זו שוב את הצרכים, כפי שיבוססו כראוי על ידי העותרת ואת העלויות כפי שאולי ימותנו על ידי העותרת".

 

חנו: "העדיפו על נפי גני ילדים לאריתראים"


השבוע טוען חנו כי מסע הנקמה של עיריית אילת לא עצר בתיכון החרדי וכי הוא נמשך גם לגבי בקשה אחרת שלו להקמת מתנ"ס קהילתי עבור נוער חרדי: "ברגע שהבעתי את תמיכתי בדובי כהן החל מסע הנקמה נגדי, מסע הנקמה לא נגמר בניסיון לסכל את הקמת  התיכון החרדי שביקשנו ואמרתי את זה גם לשופט בדיון, זה המשיך גם בשטח שהקצו לי לבניית מתנ"ס קהילתי, ולמה קוראים לזה עכשיו מתנ"ס קהילתי, הרי אני ביקשתי בהתחלה הקצאת קרקע לישיבה, אבל אז דרורי גניאל אמר שאין מקום לעוד ישיבה באילת ושיהיה ברור, לא מדובר בישיבה תיכונית, אלא בישיבה תורנית לבוגרי צבא, יש לי שיעורים שאני מעביר ליוצאי צבא שמגיעים אליהם 150 איש, 200 איש בשיעור, ומאחר וצפוף מאוד בבית הכנסת חשבנו להקים אולם, אז הם העבירו את זה לוועדה מקצועית, בא אלי נציג מטעם ראש העיר, משה אלמקייס, שהיה מחזיק תיק ההנדסה ואמר לי שראש העיר מבקש שלא נתערב בבחירות ולא ננקוט עמדה. אמרתי לו ראש העיר רודף אותי מאז שנולד, תגיד לו שיתעשת על עצמו, אני בסך הכל רוצה להקים ישיבה, הלך לראש העיר וחזר אלי עם תשובה, אמר לי תכתוב מייל למנכ"ל שנפלה טעות סופר וזה לא ישיבה אלא אתה רוצה מתנ"ס קהילתי, עשיתי כדבריו, תוך מספר ימים הקימו וועדה מקצועית שאישרה את זה. בישיבה האחרונה שיכולה היתה להתכנס במועצת העיר, שלושה חודשים לפני הבחירות (בשלושת החודשים שלפני הבחירות אסור לכנס מועצת עירייה – ר.נ) הם מצביעים בעד ומאשרים את המתנ"ס ונותנים לי לצאת לפרסום ראשון להתנגדויות, נגמרות הבחירות, אני כבר לפני פרסום שני, לקבל את השטח, ולפתע דרורי גניאל כותב מכתב למועצת העיר שיש התרבות של אריתראים בשכונה והם זקוקים לשטח הנ"ל לצורך בניית גני ילדים לאריתראים. מועצת העיר מתכנסת, מאיר יצחק הלוי מציג את זה בפני הקואליציה ונערכת הצבעה שדוחה את הקמת המתנ"ס הקהילתי שלי ומעדיפים בנית גני ילדים לאריתראים, והכל בגלל תמיכתי בדובי כהן. לא שיש לי משהו נגד אריתראים, אני לא נגד אף אחד, כל אדם יש לו זכות לחיות בעולם הזה, כל זמן שהוא מתנהג כמו שצריך, זה לא בא מגזענות. עכשיו כשאני בדקתי בהנדסה מצאתי שיש שטחי ציבור לבניית מוסדות ציבוריים בשטח השכונה, אם אתה הולך שם מעל מקורות יש שם שטח לבניית ארבעה גני ילדים, אז למה בחרתם דווקא שטח שלי, שהוא בסמוך לבית הכנסת ושכבר אושר בוועדת ההקצאות? האם זה לא נקמה פוליטית?".

ואכן, בישיבה שנערכת ב-26.6 בלשכת מנכ"ל העירייה, מועלית בקשתה המחודשת של עמותת מאור החיים אילת לאשר לה הקמת מתנ"ס קהילתי, וועדת ההקצאות קובעת כי: "לאור העובדה כי אין מדובר במוסד חינוכי אלא מתנ"ס קהילתי, אין מניעה לאשר פרסום ראשון (להתנגדויות – ר.נ) ל-60 יום". אלא שהחלטה זו לא שרדה ימים רבים וכבר ב-21.8.19 הודיעה הוועדה לעמותה כי: "לאור הצורך העירוני בהקמת צמד גני ילדים בשכונת יעלים והדקל, לא ניתן יהיה להשמיך בהליך ההקצאה, ולפיכך, החלטת הוועדה מיום 26.6.18 מבוטלת". המלצה זו אושרה כאמור בישיבת מועצת העיר מיום 3.4.19. 

 

יצחק הלוי: "רבנים ואדמורים התערבו"


בעוד שחנו טוען כי הבקשה להחליף את המוסד החינוכי במתנ"ס באה מיצחק הלוי באמצעות משה אלמקייס, טוען יצחק הלוי את ההיפך הגמור. בישיבת מועצת העיר שעסקה בביטול ההקצאה לעמותה, בה הציג יצחק הלוי את הבקשה לביטול בפני חברי המועצה, הוא הדגיש את היסוד התחמני, של מבקשי הבקשה שביקשו, לגישתו, לבנות ישיבה תיכונית בכסות של מתנ"ס קהילתי: "אני מבין שהנושא עורר הדים, רבנים ואדמו"רים התערבו בנושאים הללו. אז אני מציע שנשאיר את ניהול העירייה להנהלת העירייה, ולא לכל מיני גורמים אחרים... עמותת "מאור החיים" פנתה וביקשה להקים ישיבה תיכונית נוספת. אמרתי, לא יקום ולא יהיה. החינוך הדתי שהוא יקר לי, צריך להיות חינוך איכותי ואנחנו לא נקים פה לכל זרם ולכל תנועה עם 12 או 18 ילדים. אז החליטו, איך נעשה ישיבה תיכונית? נבקש הקצאה למתנ"ס ונעשה מזה. לימים, עשינו הערכת מצב מחודשת וראינו את המחסור הקשה שיש לנו בגני ילדים, דרך אגב, מוסדות אור החיים יושבים בשני צמדי גנים, שהם צריכים להחזיר אותם לעירייה, כרגע לא החזירו, מכל מיני סיבות. והוחלט שאנחנו חייבים להקים בשטח צמד גנים, כדי לתת מענה לילדים", יצחק הלוי המשיך והסביר את החלטתו, המגובה בדעתו של ראש מינהל שח"ק בעירייה, ד"ר דרורי גניאל, לפיה מעניקה היחידה לקידום נוער, מענה מספק מבחינת נוער בסיכון, כזה שאינו מצדיק הקמתו של מתנ"ס ייעודי לנוער חרדי בסיכון. "אני מכיר את הלחצים", הוסיף יצחק הלוי: "הנה אני אומר פה – לא תקום ישיבה תיכונית נוספת, לאף אחד. אנחנו צריכים לחזק את הישיבה התיכונית הקיימת, אנחנו מכירים את הבעיה שיש זרמים מסוימים שלא יודעים לקבל כאן מענים. מאז ומעולם זה היה ולכן הקמנו את הישיבה התיכונית ואז נאמר בפירוש לכל הזרמים האחרים – או שאתם זורמים, משתלבים שם, או שתצטרכו להסתדר. זה נאמר. כרגע צריך לקבל החלטה שמאפשרים לבנות בשטח חום (הכוונה לשטח המיועד למבני ציבור – ר.נ) מה שהעיר צריכה, גני ילדים, לא מה שמכובדנו האחרים חושבים שצריך. יש לנו פה דרישה, כמו שכותב דרורי גניאל, יש גידול משמעותי בגני ילדים בשכונת היעלים והדקל, אנו נדרשים לתת מענה דחוף לבניית צמד גני הילדים בשטח זה. 
כשמשה אלמקייס ניסה לטעון בדיון כי הבקשה נדחתה והוגשה בשנית בשל טעות סופר, קטע אותו יצחק הלוי:, "משה, את האמת אנחנו יודעים. יאמר לזכותם, הם גם לא מסתירים את זה, הם אמרו, אנחנו נעשה תהליך עוקף, הם אמרו לי את זה. אפילו יש סרטון כזה, שאומר שם ירום הודו, הרב חנו, את הדברים. אמרו את זה בריש גלי, אנחנו נעשה הפוך על הפוך...לא תהיה פה ישיבה כל זמן ואני ראש עיריית אילת ואין כאן 80% של אוכלוסייה דתית, אז לא תהיה פה ישיבה נוספת ואני אומר את זה כאיש מסורת...הישיבה העכשווית נלחמת על חייה, יצירה של עוד זרם ומחר יבוא זרם נוסף, זה אומר לגמור את כל המערכת הדתית התיכונית ולזה אנהי לא אתן את ידי, כמי שעבד קשה מאוד למען החינוך הדתי". 
בסופו של דיון הצביעו חברי המועצה בעד ההצעה לבטל את ההקצאה לעמותה, כמעט ברוב קולות, תשעת חברי המועצה שהיו נוכחים הצביעו בעד ביטול ההחלטה, רק דובי כהן הסתייג והתנגד לסעיף 2 בהצעה.  


חדשות אילת - ערב ערב באילת    

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש