פרסומת
דלג

רעידת אדמה פוליטית: יהודה פרץ הודיע על התפטרותו מהקואליציה

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● צילום: עומר כרמון ● 6/11/2019 18:15 ● ערב ערב 2940
חבר הקואליציה יהודה פרץ הצליח להפתיע את כולם כשהודיע השבוע על פרישתו מהקואליציה ועל אפשרות להתפצלות של סיעת ''חוק אילת ביתנו'' מהעומד בראשה, סגן ראש העיר סטס דינקין, על רקע קרע פנים סיעתי ● הסיבה: התעלמותה של הנהלת העירייה מההסכמים הקואליציוניים עליהם חתמה מול הסיעה ● כיצד ישפיע מהלך כזה על שלמות הקואליציה אם בכלל ● כל העובדות והפרשנויות
רעידת אדמה פוליטית: יהודה פרץ הודיע על התפטרותו מהקואליציה
קרע פנים סיעתי שמוביל לאיום על משרתו של סטס דינקין כסגן ראש עיר בשכר. דינקין

לצעד הזה לא ציפה מאיר יצחק הלוי, אם כבר, סביר היה להניח שיהיו אלה הצעירים שיפרשו ראשונים מהקואליציה על רקע חוסר שביעות רצונם המתמשך מהסמכויות והתקציבים שהועברו לידם במסגרת חברותם בקואליציה, והנה, דווקא מכיוונה של הסיעה הכי "ביתית", מבחינת יצחק הלוי, סיעת "חוק אילת ביתנו", בראשותו של סטס דינקין, דווקא משם נפתחה הרעה שמאיימת כעת על שלמות הקואליציה. צעדו זה של פרץ מגיע חודשיים וחצי בלבד לאחר שגם אלי דהן מסיעת ים, בראשותו של יהודה מורדי, הודיע על פרישתו מתפקיד מחזיק תיק הספורט, לאור כך שבעירייה מתעלמים מקיומו ופועלים מעליו כאילו הוא אוויר. עד היום טרם מונה לדהן מחליף (ראו ידיעה נפרדת). 

 

"מאיר מתעלם מההסכמים הקואליציונים"


"הריני להודיעך שבשל אי קיום ההסכם הקואליציוני מיום 8.11.18 שנחתם על ידך בין סיעת 'כיוון חדש' לבין סיעת 'חוק אילת ביתנו', אני מודיע על התפטרותי מהטעמים הבאים", כתב במכתב שמוען ליצחק הלוי, ביום ג' השבוע, חבר המועצה יהודה פרץ, ופירט את הסיבות: "אי מתן סמכויות מלאות בתיק השירותים העירוניים ותיק הדת", בכך מתייחס פרץ, בין היתר, לתקציב בגובה 300 אלף ₪ שאמור היה מועבר לידיו כמחזיק תיק הדת, תקציב שעד היום טרם הועבר.  נושא נוסף שהעלה פרץ: "עיכוב במינוי מ"מ יו"ר תאגיד המים והביוב ב'עין נטפים. כחלק מההסכם הוחלט שלסיעת "חוק אילת ביתנו" תהיה נציגות בוועדות ובתאגידים העירוניים על פי מפתח סיעתי – דירקטור במתנ"ס, דירקטור בחכ"א, וועדת הרוכלים, וועדת רישיונות, וועדת שילוט, וועדת הקצאות קרקע וכו' – תנאי זה לא קוים". עוד הוסף פרץ במכתבו: "בעמוד 2 של ההסכם, הצדדים הסכימו לפעול לקידום העניינים העירוניים שלמען ההגינות לא עלו על סדר היום על ידי הצדדים, אלו הם הנושאים המהותיים החשובים בהסכם בעיניי, אך לדאבוני נושאים אלו לא הועלו על ידנו מאחר ושאר הסעיפים המוזכרים לעיל לא קוימו. חשוב לציין כי על אף פניות חוזרות ונשנות של הח"מ אליך בנושא, לא ניתנה התייחסות רצינית והולמת לקיום ההסכם. אשר על כן, אני מודיע על התפטרותי מהקואליציה ומכלל תפקידי כולל מתיק הדת, יו"ר וועדת הדת ומיו"ר וועדת התחבורה". בסעיף האחרון מתייחס פרץ לשורת נושאים שהועלו בנספחים להסכם הקואליציוני שנחתם בין "כיוון חדש" ל"חוק אילת ביתנו", ובו הועלו מספר נושאים כגון: קידום הצעת חוק אילת ביתנו, קידום שיקום השכונות הוותיקות, הגדלה ומילוי התקנים בחינוך וברפואה בעיר, קידום תכנית דיור בר השגה ועוד ועוד.

 

"סטס הסתדר בחיים"


את מכתבו חתם פרץ במשפט שהוא לא פחות מהטלת פצצת אטום בלב סיעתו: "הבהרה חשובה – במידה ומר סטס דינקין, חברי לסיעה, יחליט שלא לפרוש מהקואליציה, אני מצהיר בזאת על פיצול הסיעה והקמת סיעה חדשה במועצת העיר". לסיכום מבהיר פרץ: "אין במכתב התפטרות זה עניין אישי כלל". מי שעוד הופתע מאוד מהמכתב, לדבריו, הוא ראש סיעת "חוק אילת ביתנו", סטס דינקין, המשמש בתפקיד סגן ראש עיר בשכר, ששהה נכון ליום ג' (מועד הוצאת המכתב) בחו"ל. "אני בחו"ל לא יודע מה קורה, זה חדש בשבילי, אגיב כשאחזור ואבין על מה מדובר". אלא שדינקין יודע בדיוק במה מדובר ולעיתוי שליחת המכתב ככל הנראה משמעות, שכן הוא מבטא ביתר שאת את הקרע שנוצר בחודשים האחרונים בתוך הסיעה. מחד גיסא, קובלים חברי הסיעה, כאמור במכתבו של פרץ, על התעלמות מוחלטת מהסיכומים הקואליציוניים אליהם הגיעו עמם טרום גיבוש הקואליציה, טענות אגב, שגם לצעירים בראשות מתן בארי, יש ובשפע אל הנהלת העירייה, ומאידך גיסא, הם צופים בעיניים כלות כיצד הולך דינקין ומבסס את מעמדו כחביב הציבור, מלווה בשפע פעולות יח"צניות שמועלות חדשות לפרקים לרשתות החברתיות. "סטס הסתדר בחיים", אמרו לנו השבוע שלא לייחוס, "קיבל ג'וב חלומות, שכר בשמיים, הטבות, כבוד וייקר, כל היום הוא מעלה פוסטים לרשתות על כל פיפס שהוא עושה, ברור לכולם שהוא מצוי כבר בתוך קמפיין בחירות לראשות העיר, אבל הוא שכח מאיפה הוא בא ומי הביא אותו עד הלום, הוא שכח שהוא לא לבד, שיש גם סיעה מאחוריו, שאי אפשר להפקיר את החברים ולדאוג רק לעצמך", הקרע בסיעה העמיק כאמור בחודשים האחרונים ולפרץ, שלדברי מקורביו אין צורך לא בטייטל ולא בכבוד שכרוך בחברות במועצה (פרץ משמש גם כיו"ר וועד עובדי רשות שדות התעופה באילת), אין שום רצון או צורך להחזיק בתפקיד שאין לו בו כל יכולת השפעה. 

 

האיום על דינקין – יוחלף במתן בארי


למעשה, אם בוחנים בקפידה את נוסח מכתבו של פרץ מבינים מבין השורות כי האיום על דינקין הוא כי הסיעה כולה תיפרד ממנו כמקשה אחת ולמעשה תותיר את דינקין כסיעת יחיד, כלומר לא פרץ יתבדל לסיעת יחיד, אלא פרץ וכל הסיעה ינטשו את דינקין שיוותר לבדו. האיום כאן ברור וחד כסכין, שכן גם דינקין יודע שבלעדי הרוסים והברסלבים שהביאו לו את התוצאה המרשימה בבחירות האחרונות אין לו שום כוח אלקטורלי להגיע עמו למערכת הבחירות הבאה, אלא שבכך לא מתמצה האיום ששולח פרץ לדינקין, שכן האיום בפיצול הסיעה טומן בחובו סכנה הרבה יותר גדולה עבור דינקין – אבדן תפקידו כסגן בשכר לטובתו של מתן בארי. אמנם בהסכם הקואליציוני שבין "צעירי אילת" ל"כיוון חדש" אין התייחסות מפורשת למצב שבו סיעת "חוק אילת ביתנו" מתפצלת, ואולם בהחלט כתוב שם שבמידה ויחול שינוי כלשהו במצב הסיעתי, תבחן חלוקת התפקידים, בה הסכים בארי, על אף היותו הסיעה הגדולה במועצה, להסתפק בתפקיד סגן ראש עיר ללא שכר. כעת, אומרים מקורביו, "ברור לחלוטין שלא יתאפשר מצב שבו סיעת יחיד של דינקין תקבל לידה את תפקיד סגן ראש העיר בשכר, כך שבמידה וסטס נותר לבדו הצעירים ידרשו את פיטוריו והחלפתו במתן בארי לאלתר. פרץ מבין את משמעות האיום שלו על דינקין שמצוי כעת כשגבו לקיר.


מה יעשה יצחק הלוי?


אלא שכל מי שמכיר את יצחק הלוי יודע שהוא לא יאפשר למצב דברים כזה להתרחש ויהיה מה. לפיכך, הוא נדרש כעת להתערב בכל הכוח ולהפעיל את כל התותחים הכבדים שסביבו על מנת להרגיע את פרץ בכל מחיר. הוא כבר הוכיח שהוא יכול לעשות כן כשהוא רוצה, כך למשל כשהצליח להרגיע את מתן בארי שהתקומם על כי תקציב החורף התיירותי של אילת לא עבר את אישורו, כמי שמחזיק בתיק התיירות, ואושר מעל לראשו על ידי סגן ראש העיר אלי לנקרי. זה נגמר במכתב חריף לאחריו פעלה העירייה להרגעת הרוחות, לפחות עד העונג הבא. פרץ, פוליטיקאי משופשף יותר, ידע להימנע מלהגדיר יריקות בפנים כגשם, ובחר קודם כל לזרוק את האבן לאגם ועכשיו הוא יושב וצופה בהנאה מהצד כיצד 70 "חכמים" מטקסים עצה כיצד להוציאה משם. זה אגב לא הופך אותו לטיפש ואותם לחכמים, ייתכן אפילו שבדיוק ההפך מכך.  
אלא שגם פרץ יודע כי פרישתו מהקואליציה לא ממוטטת אותה, לפחות לא כרגע, היא אולי בגדר האבן הראשונה שניגפת מהסכר ושעלולה לנבא את הבאות, אבל לא יותר מכך בשלב הזה, שכן גם אם הצעירים יחליטו להצטרף אליו ולצאת מהקואליציה, עדיין יוותר בה רוב ליצחק הלוי ו"כיוון חדש", עם תשעה מושבים מתוך 17 והסיכוי שמומו ביטון יצטרף לפורשים נמוך במיוחד, אם לוקחים בחשבון שהמבנה החדש שלו בצומת רזין עומד כעת בישורת האחרונה של קבלת אישורים. לא סביר שהוא ירצה לעצבן כרגע את יצחק הלוי. אז מה אמור כעת יצחק הלוי לעשות? בראש ובראשונה לנסות ולהוריד את פרץ מהעץ באמצעות העברת התקציבים המעוכבים ומינוי מ"מ ליו"ר תאגיד 'עין נטפים' ואולם האם יהיה בכך די על מנת לאחות את הקרע הסיעתי שמלווה את סיעת "חוק אילת ביתנו" עוד מתחילת הקדנציה, אז ערערה אביבה רולינגר על כשירותו של פרץ לשמש בתפקיד חבר מועצת העיר באילת לרגל מגוריו בבאר אורה. ספק. 

 

מאוהב לאויב לאוהב?


במידה ואופציה זו לא תסתייע בידו, ועל מנת לרסן את הצעירים, סביר שיצחק הלוי ינסה לחזר אחר צ'ילבה אחרת שלו – משה אלמקייס מש"ס שיושב כיום באופוזיציה ביחד עם יניב חנו (סיעת "אחדות לאילת"), בכך ישיג יצחק הלוי רווח כפול, גם נקמה ביניב חנו, שנוא נפשו, המשמש כיו"ר האופוזיציה, שמצליח להטריף את המערכת, וגם יסרס את רצונם של הצעירים לצאת מהקואליציה גם כן. אלא שגם כאן עלול יצחק הלוי להיתקל בקושי, שכן על אלמקייס יהיה להחליט האם הוא מתפצל למעשה מש"ס למען מינוי או תפקיד, שכן הרב ראובן אלבז, העומד בראש מוסדות 'אור החיים' של חנו, מקורב כיום מאוד להנהגת ש"ס. אם יצחק הלוי חכם, הוא ימצא את הדרך לאשר למוסדות החיים של חנו את הישיבה התיכונית שהם כה רוצים להקים בעיר, לה מתנגדת הנהלת העירייה בכל תוקף (ראו ידיעה נפרדת), וביחד עם תפקיד ראוי לאלמקייס, יכניס את השניים לקואליציה כמקשה אחת שתשמור על יציבותה גם במקרה שסיעת "חוק אילת ביתנו" תתפצל ותפרוש בחציה מהקואליציה. מהלך כזה גם ירחיק גם את מתן מתפקיד סגן ראש עיר בשכר, גם ירגיע לאלתר את יו"ר האופוזיציה הפעלתני וגם ישמש חרב מעל ראשם של הברסלבים ושאר מורדים מקרב סיעות הקואליציה, ומבחינת יצחק הלוי, זה מה שחשוב.  

'ערב ערב' פנה למאיר יצחק הלוי, סטס דינקין ויהודה פרץ וביקש את תגובתם לדברים. דינקין ופרץ לא חזרו אלינו עד למועד סגירת הגיליון ויצחק הלוי שהבטיח כי תגובה מסודרת בנושא תועבר, לא העבירה עד למועד סגירת הגיליון.


חדשות אילת - ערב ערב באילת    

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש