פרסומת
דלג

תחקיר 'ערב ערב': עיריית אילת מזניחה את גני המשחקים לילדים

מאת: עומר כרמון ● 12/1/2011 17:07 ● ערב ערב 2480
בור עמוק ולא מגודר במרכז גן משחקים. ספסלים, מדרגות ומדרכות שבורים. ביוב זורם בין מתקני משחקים מסוכנים, כמויות אינסופיות של גללים – כך נראו השבוע גני משחקים באילת שנבדקו בידי 'ערב ערב'. משרד התמ"ת: נדרוש תשובות ממאיר יצחק הלוי. מבקר העירייה התריע לפני שנה על ליקויי בטיחות ותברואה בגני משחקים בעיר, אולם בניגוד להוראות משרד הפנים, הדו"ח לא הובא עד היום לדיון במועצת העיר. ממצאי התחקיר הועברו לעירייה, והיא טענה שעובדיה עברו בעירייה ותיקנו את הליקויים. בדיקה חוזרת שלנו מצאה, כי תשובת העירייה אינה נכונה ומרבית הליקויים לא תוקנו
תחקיר 'ערב ערב': עיריית אילת מזניחה את גני המשחקים לילדיםגני משחקים מסוכנים ולא מתוחזקים העלולים לסכן את בטיחותם של ילדינו. כך מצא תחקיר 'ערב ערב' שבדק השבוע את מצבם של גני המשחקים ברחבי העיר. ממצאי תחקיר 'ערב ערב' הועברו לעירייה, והיא טענה שעובדיה עברו בגנים ותיקנו את הליקויים. אולם בדיקה חוזרת שלנו מצאה, כי מרבית הליקויים לא תוקנו, ותגובת העירייה אינה נכונה.

ממשרד התמ"ת, הממונה על הפיקוח בגני המשחקים, נמסר ל'ערב ערב', כי בשנים 2008 ו-2009, פנה הממונה על התקינה במכתב אישי לראש העירייה, מאיר יצחק הלוי והבהיר לו את הוראות התקן והחוק בעניין מתקני המשחקים. גם מבקר העירייה שבדק את נושא הבטיחות בגני משחקים ברחבי העיר מצא ליקויי בטיחות ותברואה: "אי ביצוע בדיקות הבטיחות כנדרש חושף את המשתמשים במתקנים לסכנת פגיעה ממשית. יש לפעול בהתאם", כתב המבקר בדו"ח שהניח לפני כשנה על שולחנו של מאיר יצחק הלוי. אולם בניגוד להוראות משרד הפנים, דו"ח זה, כמו דו"ח מבקר העירייה לשנת 2008, לא הובא עד היום לדיון במועצת העיר.

מתקני משחקים על שפת הבור


הבדיקה שהתקיימה השבוע ב-15 גני משחקים בעיר מצאה, כי רובם הגדול סובל מהזנחה. בשבעה גנים מצאנו ליקויי בטיחות ותברואה משמעותיים. להלן פירוט המפגעים העיקריים:

בגן המשחקים ליד בניין 564 בשכונה א' - כל מתקני המשחקים נעקרו ממקומם במסגרת עבודות שעורך במקום תאגיד המים והביוב, 'עין נטפים'. למרות שמתקני המשחקים הונחו בשטח הגן בצורה מסוכנת ללא כל קיבוע, שטח הגן נותר פרוץ לחלוטין. במרכז גן המשחקים נחפר בור בעומק של כשני מטרים. סביב הבור הונחה גדר רשת דקיקה, אותה הילדים קרעו ללא כל בעיה. חלק ממתקני המשחקים הונחו בצמוד לשפת הבור. ילדים שיחקו במתקנים המסוכנים ואף נכנסו מדי פעם לבור כדי לחלץ כדורים שנבעטו לעברו ממגרש כדורגל המרוחק מהבור כמה מטרים בודדים.

הגן הסמוך לבניין 884 בשכונה ג', נמצא מוזנח במיוחד. מתקן הנדנדה בגן נעקר ממקומו. דיירי השכונה סיפרו לנו, כי הנדנדה מונחת כך כבר תקופה ארוכה. גם מתקן עץ נוסף נמצא שבור והושלך כפסולת בשטח הגן. ברזיית המים בגן סתומה בחול ואינה פועלת.

הגן ליד בניין 323 בשכונה א', מטונף באינספור גללים. הסולם המשמש את אחד ממתקני המשחקים – שבור ומסוכן. גם גן המשחקים ליד בניין 250 מטונף בגללים. גן 'מאפיית ים סוף' מזוהם גם הוא. המדרכה של פינת הישיבה, שבורה ומסוכנת.

בגן המשחקים ליד בניין 484 מצאנו שתי נדנדות קשורות אחת בשנייה. הספסלים בגן המוזנח שבורים. אחד מהם שקע וכמעט בגובה הקרקע. מי הביוב של הבניין זורמים בתוך הגן.

בגן המשחקים הסמוך לבניינים 5105 ו-5106 בשכונת מערב 2, מצאנו כי בדיוק כמו בבדיקת מבקר העירייה לפני למעלה משנה, הפרשי הגובה בין מתקן קרוסלה לבין משטח החול אינו תקני, כתוצאה מחוסר במצע חול לבלימה. עוד מצאנו כי בגן ישנו רק ספסל שבור אחד. שני ספסלים אחרים שהיו במקום נעלמו ובמקום נותרו רק הסככות. מתקן הקפיץ שבמקום, היה שבור.

גם בגן המשחקים 'הכיפה האקולוגית', מצאנו כי לא תוקנו הערות המבקר. מדרגות הגישה לגן נותרו שבורות כשהיו. ספסלי הישיבה בגן שנמצאו בידי מבקר העירייה כשבורים, כיום אינם קיימים כלל ובגן אין כל אפשרות לשבת. הגן עצמו היה מטונף וכמעט ללא מצע חול.

"לכל גן יש תיק מסודר"


בדו"ח מבקר העירייה, עו"ד אלי הרציג, שהונח לפני כשנה על שולחנו של ראש העירייה, מאיר יצחק הלוי, ציין המבקר, כי לפי התקן, עיריית אילת צריכה לערוך מדי חודש בדיקת תפקוד חודשית של גני המשחקים. במחלקת גני משחקים בעירייה מועסקים חמישה עובדים (כולל מנהל המחלקה). לדברי מנהל המחלקה, רק שניים (המנהל ועובד נוסף) עברו השתלמות המכשירה אותם לביצוע בדיקות כאלה.

המבקר הדגיש, כי מדי שנה יש לערוך למתקני המשחקים בדיקה של מהנדס מורשה. אחת לשלוש שנים, יש לערוך בדיקה תקופתית של מעבדה מאושרת. בפועל, לא בוצעו בדיקות אלו בשל בעיות תקציביות.
מנהל מחלקת גני משחקים בעירייה ציין בתגובתו למבקר העירייה, כי "לכל גן קיים תיק מסודר. אחת לחודש מתבצעת בדיקת תקינות המתקנים. דו"ח מפורט מוכנס לתיק. בתום הבדיקה מודבקת מדבקה על כל מתקן בה מפורט שם הבודק, תאריך וחתימה". לדבריו, "בדיקות ותיקונים בגנים מתבצעים גם עם קבלת פניות מתושבים. ללא קשר לבדיקה החודשית, בבדיקות השגרתיות בחלקים הנעים, משמנים ומחזקים את כל הברגים. אחת לשלושה חודשים מוסיפים חול כמצע בלימה לגנים בהם נמצא מחסור בחול בכמות שעל פי התקן, מלבד הגנים בשחמון, בהם יש מצע בלימה מגומי, דבר יעיל ומומלץ מאד מבחינה בטיחותית והן מבחינה כספית, כמובן גם מהבחינה האסטטית (תוספת חול)".

מנהל המחלקה הוסיף, כי "כל הגנים אשר לגביהם נתגלו מפגעים, טופלו. כמו כן, כל המתקנים החדשים עוברים בדיקה של מכון התקנים על פי התקן הישראלי בטרם מוצבים בגנים ומקבלים אישור. ניקיון הגנים ופינוי האשפה באשפתונים באחריות מחלקת פינוי אשפה. צביעת מתקנים וטיפל גינון - באחריות קבלן הגינון לבצע גיזום וטיפול בצמחיה. כמו כן צביעת המתקנים אחת לשנה".

בסיום דו"ח הביקורת, כותב מבקר העירייה: "מומלץ לנקוט ללא שהות בכל האמצעים הנדרשים לסילוק ותיקון המפגעים הבטיחותיים והתברואתיים".

"נדרוש לקבל דיווח מראש עיריית אילת"


ממשרד התמ"ת, הממונה על הפיקוח בגני המשחקים לילדים, נמסר בתגובה ל'ערב ערב': "תקן ישראלי רשמי ת"י 1498 – /מתקני משחקים/ מטיל את האחריות על תחזוקת מתקנים למשחקי ילדים על בעלי המתקן, דהיינו, רשויות מקומיות. ברצוננו להדגיש, כי לפחות עשרה אחוזים מהתקציב של הממונה על התקינה המיועד לאכיפת כ- 200 תקנים רשמיים, מוקצב מדי שנה לבדיקות מתקנים.

אחת הדרכים, בהן פועל הממונה, היא הגברת מודעות הרשויות בנוגע למתקני משחקים ותחזוקתם. במסגרת זו, בשנת 2008 ו-2009 פנה הממונה על התקינה במכתבים אישיים לראשי הרשויות (וביניהם לראש עיריית אילת) והבהיר את הוראות התקן והחוק בעניין המתקנים. כמו כן, הדגיש הממונה את חובתן של הרשויות לתחזק את המתקנים בהתאם לדרישות התקן ובפיקוח מכון התקנים במסגרת חובת תו-תקן.

לגבי בדיקות אכיפת תקן ת"י 1498 במתקני משחקים באילת: הממונה על התקינה בדק מדגם מתקנים בעיר בשנים האחרונות. גם השנה מתכנן הממונה לבדוק נושא תחזוקת המתקנים בעיר. אנו מתייחסים לפנייתכם כתלונה. כשלב הראשון בטיפול בתלונה זו נפנה אל ראש הרשות עם בקשה להתייחסות ובדרישה לדווח לממונה בדבר קיומו של הליך תחזוקת מתקני משחקים בהתאם לכל דרישות התקן".

'עין נטפים': סגרנו את הבור


בנוגע לבור שנחפר במרכז גן המשחקים ליד בניין 564, נמסר בתגובה מתאגיד המים והביוב, 'עין נטפים': "במסגרת עבודות פיתוח קווי המים והביוב בשכונה, אכן נחפר בור להנחת שוחה, הבור האמור היה מגודר לפי הדרישות והתקנים. בכל מקרה, הבור לא קיים יותר. הונחה שוחה עם מכסה והוסדר השטח מסביב.


עיריית אילת: תיקנו את כל הליקויים


מעיריית אילת נמסר בתגובה: "אנו רואים חשיבות רבה בשמירה על תקינות מתקני המשחקים בגנים הציבוריים, על כן מבצעים כדרך קבע ביקורות בטיחות במתקנים אלה. במסגרת הביקורות, הוסרו, לא אחת, מתקני משחקים שלא נמצאו תקניים, וזאת על מנת להבטיח את שלום וביטחון הילדים המשתמשים במתקנים אלה. זאת ועוד, על כל מתקן שנבדק מודבקת מדבקה המעידה על בדיקה בהתאם למכון התקנים עפ"י תקן 1498.

לשאלתך בעניין הסמכה יצוין, כי ארבעה עובדי עירייה עברו קורס מתקני בטיחות בהתאם לתו התקן. מנהל מחלקת גני השעשועים אשר הוסמך בהתאם לתו זה מבצע את הבדיקות התקופתיות. לצד הביקורות השוטפות הבאות להבטיח את תקינות המתקנים, מייעדת עיריית אילת בשנת התקציב 2011 כמיליון שקלים לטובת הכשרת גני שעשועים והצבת מתקנים חדשים. עוד במהלך שנת 2011, תפעל העירייה להכשיר את מתקני המשחקים בהתאם לתקן ישראלי 1498 כפי שעשתה בכל גני הילדים ברחבי העיר.

באשר לגני השעשועים שהצגת יצוין, כי הליקויים תוקנו. באשר לגן 564, מדובר בעבודה של תאגיד 'עין נטפים'. באשר להשלמת מתקנים יצוין, כי לאחרונה ביטלה העירייה הזמנת מתקנים מול ספק, מאחר שלא עמד בתנאי ההתקשרות ובימים אלה, נערכת העירייה להתקשרות עם ספק מקומי".

העירייה לא תיקנה את מרבית הליקויים


יצאנו לבדוק האם נכונה תגובת העירייה ובעקבות פנייתנו עובדיה תיקנו את הליקויים. עברנו בשישה גני משחקים ומצאנו שמרבית הליקויים לא תוקנו.

הגן הסמוך לבניין 884 בשכונה ג' נותר מוזנח כשהיה. מתקני המשחקים בגן נותרו עקורים ומושלכים בשטח. בניגוד לטענת העירייה, הברזייה נותרה סתומה בחול ולא מתפקדת.

בגן המשחקים הסמוך לבניינים 5105 ו-5106 בשכונת מערב 2, מצאנו כי בדיוק כמו בבדיקת מבקר העירייה לפני למעלה משנה וגם בבדיקת 'ערב ערב' השבוע, הפרש הגובה בין מתקן קרוסלה לבין משטח החול אינו תקני, כתוצאה מחוסר במצע חול לבלימה. עוד מצאנו כי בגן ישנו רק ספסל שבור אחד. שני ספסלים אחרים נותרו עקורים. מתקן הקפיץ שבמקום, נותר שבור כשהיה.

הגן ליד בניין 323 בשכונה א', היה מטונף בכמויות פחותות של גללים. אולם הסולם המשמש את אחד ממתקני המשחקים נותר שבור ומסוכן

בגן המשחקים ליד בניין 564 בשכונה א' – תאגיד 'עין נטפים' אומנם סגר את השוחה. אולם מתקני המשחקים נותרו מושלכים בשטח בצורה מסוכנת, ללא כל קיבוע.

גם בגן המשחקים 'הכיפה האקולוגית', מצאנו כי לא תוקנו הערות המבקר וממצאי 'ערב ערב': מדרגות הגישה לגן נותרו שבורות כשהיו. ספסלי הישיבה בגן שנמצאו בידי מבקר העירייה כשבורים, כיום אינם קיימים כלל ובגן אין כל אפשרות לשבת. הגן עצמו נותר מטונף וכמעט ללא מצע חול.

הגן היחיד בו ניכר שיפור, הוא גן המשחקים ליד בניין 484. כשהגענו למקום ביום רביעי בשעות הצהרים, עבדו במקום מסתננים המועסקים על ידי העירייה באמצעות קבלן משנה. הם ניקו את הגן ושיחררו את הנדנדות התקועות. אולם אחת הנדנדות הייתה שבורה.