פרסומת
דלג

נדחה בעליון ערעורו של תושב אילת ששפך קפה חם על אשתו

מאת: ● 9/2/2011 15:19 ● ערב ערב 2484
תושב אילת, שערער בבית המשפט המחוזי על ההחלטה לא לבטל את פסק דינו, לאחר ששפך קפה חם במסעדה על פניה של אשתו, ערער לעליון וטען, כי הרשעתו תפגע בסיכויי התקדמותו בצבא קבע, אך גם שם הפסיד. השופט, אלייקים רובינשטיין, השאיר את גזר הדין על כנו. עונש של שמונה חודשי מאסר על תנאי, קנס וצו מבחן לשנה

שימו לב איך במעשה שטות ובפזיזות של שנייה אחת, יכולים להשתנות חייו של בן אדם. עניינה של הפרשה תקיפת בת זוג. הנאשם הורשע בכתב אישום מתוקן, בתקיפה הגורמת חבלה של ממש ובהדחה בחקירה, כעולה מפסק דינו של בית המשפט המחוזי. בעקבות ויכוח שהתעורר בין תושב אילת לבין בת זוגו ובני משפחתה, הורה לה הנאשם לעזוב עמו את המקום, ומשסירבה, שפך על פניה את תכולתה של כוס קפה חם. כתוצאה, נגרמו למתלוננת כוויות, והיא נזקקה לטיפול רפואי. לאחר שנעצר, ניסה הנאשם להניא את אשתו מהגשת תלונה נגדו.
בחודש מאי האחרון, נגזר דינו של הנאשם. בית משפט השלום דחה את המלצת שירות המבחן שלא להרשיע אותו ולהעמידו בצו מבחן לתקופה של 25 חודשים. נקבע, כי אין מתקיימות במקרה הזה, הנסיבות המיוחדות, המצדיקות הימנעות מהרשעה, והחשש מפני פגיעה במקומות תעסוקה עתידיים אף הוא אינו מצדיק זאת. בית המשפט הדגיש את חומרת העבירות וציין, כי במעשיו ניסה המבקש לנהוג באשתו מנהג בעלים, כאילו היתה חפץ השייך לו. עם זאת נקבע, כי נוכח החרטה שהביע המבקש ורצונו להשתלב בהליך טיפולי, אין להטיל עליו עונש מאסר לריצוי מאחורי סורג ובריח. לפיכך, נגזרו עליו שמונה חודשי מאסר על תנאי, והתנאי הוא שלא יעבור איזו מן העבירות בהן הורשע או עבירות של תקיפה ואיומים, וכן קנס כספי בסך 1,500 ₪. עוד נקבע, כי הנאשם יועמד בצו מבחן לתקופה של שנה וישתלב בהליך טיפול הממוקד באלימות במשפחה.
הערעור הראשון שהגיש הנאשם נדחה על ידי בית המשפט המחוזי בדצמבר האחרון על ידי השופטים צלקובניק ושפסר, מול דעת המיעוט של השופטת אבידע. השופטת אבידע, בדעת מיעוט, סברה שיש לבטל את הרשעת הנאשם, כך שיימצא אשם בביצוע העבירות שיוחסו לו ללא הרשעה. השופטת אבידע הזכירה, כי לאחר שהודה במיוחס לו, הדגיש הנאשם שלא ידע שיש בכוס שתיה חמה, ויש בכך כדי להפחית מחומרת מעשיו. עוד הזכירה השופטת, כי לאחר שחל ניתוק בינו לבין משפחתו, עמל עתה הנאשם על שיקום חיי משפחתו, ואף אשתו, המתלוננת, סיפרה שהיא מעוניינת להמשיך עמו בחייהם משותפים. לבסוף צוין, כי הרשעת המבקש עלולה לפגוע בעתידו המקצועי, דבר שיביא בהכרח לפגיעה במשפחתו שעמה, כאמור הוא משקם את יחסיו.
בדעת הרוב (השופטים צלקובניק ושפסר) נקבע, כי אף אם נכונה טענת הנאשם, לפיה לא ידע שהכוס מכילה נוזל חם, בכל זאת, הוא נהג בפזיזות כלפי גרימת חבלה לבת זוגו, דבר מעשה חמור כשלעצמו. הוזכר גם, כי בית משפט השלום הלך כברת דרך כלפי המבקש בכך שלא גזר עליו מאסר מאחורי סורג ובריח, ודי בכך כדי לתת ביטוי להליך השיקומי בעניינו ולעמדת בת זוגו. לבסוף נקבע, כי לבתי המשפט חובה להילחם בנגע האלימות ובפרט באלימות במשפחה, ולכן יש להעדיף במקרה זה את האינטרס הציבורי על פני שיקולי השיקום.
בבית המשפט העליון, שב הנאשם וטוען, כי לא ידע שהכוס מכילה משקה חם, וכי הביע צער וחרטה על הכאב שנגרם למתלוננת בעקבות מעשיו. צוין גם, כי חזר לאחרונה לשירות קבע בצה"ל, והרשעתו תפגע בסיכויי התקדמותו. הנאשם הזכיר גם, כי יחסיו עם בת זוגו באו על תיקונם. לבסוף נטען, כי נוכח חלוף הזמן מאז ביצוע המעשים ונסיבותיהם, יש מקום לבטל את הרשעתו.
"אין בידי להיעתר לבקשה", אמר השופט, רובינשטיין, "אין היא עומדת כל עיקר באמות המידה לרשות ערעור. אכן ניתן להבין ללבו של הנאשם, לאחר שבבית המשפט המחוזי נחלקו הדעות, ודעת המיעוט סברה, כי יש לבטל את הרשעתו. ואולם, דבר זה כשלעצמו אינו מהוה עילה לערעור בגלגול נוסף.
שנית, גם אם מכבד אני את הכרעתה של השופטת אבידע, ראש ההרכב שהציעה לבטל את ההכרעה, אין למצוא דופי בגישת דעת הרוב שסבר אחרת. אמנם נקבע בבית משפט זה, כי אף שעצם ההרשעה בפלילים חיונית לקיומו של ההליך הפלילי, לעיתים ישנן נסיבות המצדיקות את סיום ההליך ללא הרשעה".

ואולם, במקרה הזה לא השתכנעו שופטי הערכאות הקודמות, כי הפגיעה האפשרית בחיי משפחתו של הנאשם או במקומות עבודה עתידיים אפשריים היא חריגה באופייה ובעוצמתה בהשוואה לנאשמים אחרים, ולכן, כנאמר, "אינה מצדיקה את סיום ההליך בעניינו ללא הרשעה. עוד סברו הערכאות הקודמות, שהאינטרס הציבורי מצדיק את הרשעתו של מי שנהג בבת זוגו באופן בו נהג המבקש - אף אם זו מחלה לו על מעשיו ושבה לקיים עמו חיי משפחה. בקביעות אלה לא נפל כל פגם, ואין בכך כדי להצדיק מתן רשות ערעור בגלגול שלישי. יש לקוות כי המבקש למד את לקחו ולא ישוב לעשות זאת עוד, וכי אם כך יהיה, לא תעמוד לו הפרשה לרועץ בהמשך דרכו המשפחתית והמקצועית", סיכם רובינשטיין ודחה את הערעור.