פרסומת
דלג

החשודה במעילה בדיסקונט דורשת להחזירה לעבודה

מאת: ● 9/2/2011 15:48 ● ערב ערב 2484
כשלושה שבועות מאז התפוצצה פרשת המעילה לכאורה בסניף בנק דיסקונט באילת, מפתיעים החשודה ועורך דינה, רפי חזן ממשרד 'חכם את חזן', את הנהלת בנק דיסקונט. עורך דין חזן מבקש מבית הדין לעבודה בבאר שבע שיורה להנהלת הבנק, להחזיר את מרשתו לעבודה בבנק. החקירה הועברה ליחידת ההונאה של מחוז דרום. בנק דיסקונט: "על פי הבדיקה שערכנו, יש חשד כי העובדת משכה כספים מחשבון לקוח" = עו"ד רפי חזן: "לא אתן כי יכפישו את שם מרשתי לשווא"
החשודה במעילה בדיסקונט דורשת להחזירה לעבודהלפני כשלושה שבועות, הגיש בנק דיסקונט תלונה במשטרה נגד עובדת הסניף בחשד למשיכת כספים מחשבון לקוח הסניף. החשד התעורר בעקבות תלונת הלקוח, שעשה במקרה בדיקה שגרתית בחשבונו וגילה כי נעלמו משם כספים. מחלקת הביקורת הפנימית טיפלה במקרה מיידית. לדברי הבנק, הבדיקה העלתה שעל פי החשד, העובדת משכה כספים מחשבון הלקוח בסכומים קטנים ובפרקי זמן בין משיכה למשיכה.
למרות שנחקרה במשטרה והודתה בחלק מהמקרים, החשודה במעילה, באמצעות עורך דינה, רפי חזן ממשרד 'חכם את חזן', הגישה השבוע בקשה לבית הדין האזורי בבאר שבע, שמקום שבתו באילת, בדרישה שבית המשפט יוציא צו זמני, ולהורות להנהלה הראשית של בנק דיסקונט על השבתה לעבודה, עד לקיום שימוע בעניינה כדין, ותוך כדי כך להורות כי ההשעיה על ידי בנק דיסקונט בטלה.
עוד ביקש עורך דין חזן בשם מרשתו מבית המשפט, להורות כי יקבע אם יחליטו בבנק דיסקונט לערוך לה שימוע בטרם השעיה כדי שבבנק ימציאו תוך לפחות שבעה ימים טרם השימוע, את מלוא הטענות כנגדה אשר יידונו בשימוע, כולל אסמכתאות מבוססות, והכל על מנת שתוכל למצות את זכות הטיעון כראוי, בעת השימוע.
בנוסף, מתבקש בית הדין לעבודה להורות כי השימוע האמור לעיל לא יתקיים, אלא על פי הוראות הדין ובכלל זה בפני הרכב חוקי על פי הקבוע בתקנון או בכל הסכם קיבוצי עליו חתם בנק דיסקונט לישראל. עוד דרש עו"ד חזן לחייב את הבנק בשכר טרחת עורך דין ובהוצאות למרשתו.

תמונת כתבה


ארבע פעמים עובדת מצטיינת


החשודה (51), סבתא לשלושה נכדים ואם לשלוש בנות, נחשבת לעובדת בכירה בבנק דיסקונט, שבו היא מועסקת משנת 1978, כ- 32 שנה. בתפקידה האחרון מזה 32 שה היא עבדה במחלקת האשראי העסקי.
לטענת עורך דינה, רפי חזן, החשודה, שמפרנסת את ביתה, הוערכה על ידי הנהלת הבנק ארבע פעמים כעובדת מצטיינת וכי לעולם לא התלונן על מרשתו אף לקוח, יתרה מזאת, מרשתו ביצעה את עבודתה ללא רבב ולשביעות רצונו המלא של הבנק וזכתה לשבחים במשך כל שנות עבודתה.
ביום ראשון (23 בינואר), נמסר לעובדת על ידי מחלקת ביקורת פנימית בתל אביב, כי היא חשודה "בהתנהלות בלתי תקינה בחשבון פקיד", ולפיכך היא בחופשה עד להודעה חדשה. כמו כן ביקשו מהעובדת את מפתחות הסניף, אותם החזירה יום למחרת.
לפי הבקשה שהוגשה לבית המשפט, טוענת העובדת כי כעבור יומיים, התקשר אליה נציג הבנק, שלום אברהם ומסר כי היא תוזמן (בעתיד) לשימוע. יום לאחר מכן נעצרה העובדת על ידי משטרת ישראל ונחקרה בחשד לאי סדרים לעניין חשבון לקוח מהבנק, וכן נשאלה רבות בדבר התנהלות בנקאית שלה ובעניין משיכת כספים וחשבונות. היא שוחררה למעצר בית ב- 27 בינואר אשר הסתיים בראשון בפברואר.
"על בית הדין הנכבד להיעתר לבקשה למתן צו ארעי, מאחר ומדובר בעניין מהותי ועיקרי בתובענה, בה הושעתה עובדת בכירה וותיקה ללא עריכת כל שימוע וללא מתן הזדמנות להשמיע את טענותיה", כתב עו"ד חזן בבקשה לבית המשפט. "מתן הצו הזמני הינו הכרחי ומצדיק התערבות בית הדין הנכבד עוד טרם בירור התובענה להשבה לעבודה וביטול השעייתה", הוסיף עו"ד חזן, "אם לא יינתן הצו, תמצא מרשתי כמי שמושעית מעבודתה לתקופה בלתי מוגבלת, מבלי שניתנה לה זכות הטיעון ומבלי שקוים שימוע. מצב זה אינו מתקבל על הדעת, בייחוד כאשר מדובר בעובדת ותיקה אשר מועסקת אצל המשיב מעל 32 שנה!
בית הדין נדרש לעצור את הפגיעה בזכות הטיעון של המבקשת ולתת לה הזדמנות אמת להגיב להאשמות אשר הואשמה בהן".
עו"ד חזן אף אמר כי: "ביטול השעיית מרשתו תביא למצב צדק בו יחויב המשיב לקיים שימוע אמת ולשמוע טענותיה "באוזן קולטת ובנפש חפצה" ולשקול אותן, במלואן, באופן חסר פניות. השעיה תוך אי קיום שימוע מהווה עבירה על דיני העבודה. גם אם ינסה הבנק לתקן טעותו ולערוך שימוע כאשר העובדת מושעית, הרי שגם אז היא תימצא בעמדת נחיתות גדולה, כאשר המעביד כבר "התרגל" להעדרה של העובדת.
"כמו כן, בהיעדר זכות הטיעון המלאה, על בסיס ידיעת כל העובדות, לא תהיה משמעות רבה לשימוע, והוא מהווה הליך סרק, בבחינת עלה תאנה כדי לכסות על ניסיון להשעיה שלא כדין, ולפיכך יתבקש בית הדין הנכבד להורות, כי לא יתקיים שימוע, אלא אם יומצאו לעובדת מלוא הטענות והאסמכתאות המבססות את העילות לשימוע".
"מתן סעד ארעי הינו הכרחי כבר היום, טרם שנשמעה התובענה", הוסיף ואמר עו"ד חזן. כאשר המעסיק מייחס לעובד עבירת משמעת חמורה, או עבירה של גניבה. במקרים כגון אלה, עלולות להיגזר על העובד סנקציות חמורות ביותר, עד כדי שלילת זכותו לפיצויי פיטורים, בנוסף לפגיעה בשמו הטוב ובעתידו התעסוקתי. על כן, לא יכסה המעסיק מפני העובד את החשדות המיוחסים לו, אלא ישטח אותם בפני העובד, באופן שיהא בידיו להפריכן, או לשכנע את מעסיקו, כי אין ממש באותם חשדות, כולם או מקצתם".
עו"ד חזן אמר כי ביד העובדת להוכיח לכאורה את קיום זכותה אשר למענה דורש הוא מתן סעד והגנה.
"זכותו של הבנק לשימוע כדין, מתוך נכונות אמיתית לשמיעת טענותיה ותשובותיה להאשמות. אם יינתן הצו, כמבוקש, לא ייגרם כל נזק לבנק", טוען עו"ד חזן.
כנגד החשודה נטענו טענות על ידי ההנהלה, במועד בו הושעתה, כי נטלה כספים מחשבון בנק של לקוח באמצעות כרטיס כספומט. עורך דינה של החשודה טוען, כי למרשתו טענות טובות כנגד האשמה זו. "אם יש אצל המשטרה כל האשמה מבוססת כנגד המבקשת, עליו להציגה לפניה ולתת למבקשת את ההזדמנות להשיב לטענה זו בטרם ההשעיה", כתב עו"ד חזן בבקשה לסעד זמני. "בנסיבות אלו, בהן מדובר בעובדת ותיקה העובדת מעל 30 שנה בבנק ובטענות העמומות אשר הושמעו כנגדה ללא אסמכתאות או ביסוסים, יש מקום להשיבה לעבודה באופן מיידי, עד אשר ייערך לה שימוע כדין", נכתב בבקשה
"השבת המבקשת לעבודה עד לקיום הליך שימוע להשעיה תחסוך הדיינות עתידית ממושכת בבית הדין לעבודה בעניין חוקיות ההשעיה ונזקיה, תחסוך הוצאות משפטיות מיותרות, ותחסוך עומס מיותר על מערכת בית הדין לעבודה", כתב עו"ד חזן.
"פרט לשיחה במחלקת ביקורת פנימית של הבנק בה נאמר למבקשת כי היא חשודה ב"התנהלות בלתי תקינה בחשבון פקיד" והטחת האשמות לא מבוססות ולא ממוקדות, לא הוצגו בפני העובדת כל האשמות מבוססות. למרשתי יש שם טוב בעיר אילת ובקרב עובדי הסניף. עצם השעייתה כבר עכשיו טרם שימוע פוגעת בשמה הטוב, ולא רק בהלך הרוח אצל המשיב עצמו כאשר יידרש לערוך לה שימוע".

משמעות הפגיעה במשרה


"פגיעה במשרתו של אדם היא אחת התוצאות הקשות היכולות להילוות להליכי החקירה או ההעמדה לדין. תוצאות אלו יכולות להיות לעתים בלתי הפיכות ובעלות השפעות הרסניות עליו יותר מאשר ענישה פלילית. פגיעה במשרה גורמת לאדם לאבד מקור תעסוקה וכן עמדה והשפעה ציבורית וחברתית, אשר נרכשו לעתים בעמל רב. פגיעה במשרה יכולה לפגוע בכבודו ובביטחונו העצמי. יכולה להיות לה השלכה על מצבו הכלכלי, אף עד כדי שבירת מטה לחמו. היא פוגעת בזכות היסוד של אדם לחופש עיסוק. מעבר לכך, הפגיעה במשרתו של אדם על יסוד מעמדו כחשוד או כנאשם יוצרת לגביו, במידה לא מבוטלת, סטיגמה של עבריין בעיני הציבור, בעיקר כאשר מתלווה אליה תהודה תקשורתית (וכשמדובר בעובד ציבור או בנבחר ציבור, הסיכויים לתהודה זו אינם מבוטלים). המסר בדבר חוסר כשירותו, לכאורה, של אדם לשאת בתפקיד ציבורי עלול להמשיך וללוותו גם לאחר סיום ההליך הפלילי ללא הרשעה".
"השעיית עובד מתפקידו מצמיחה שתי מערכות אינטרסים העומדות זו כנגד זו: מחד גיסא, נועד הליך ההשעיה לשרת את האינטרס הציבורי ואת האינטרס של מקום העבודה, לשמור על שמם הטוב, ועל אמון הציבור, 'במערכת בה הועסק העובד ובמערכת השרות הציבורי בכללותה'. מאידך גיסא, ניצב האינטרס הלגיטימי של העובד להסיר מעליו רבב שדבק בו בעקבות ההשעיה, להגן על כבודו, על שמו הטוב, על המוניטין ועל מעמדו במקום העבודה.
ביטול ההשעיה והשבתה של המבקשת לעבודתה בצורה מיידית הינו סעד לגיטימי ורלבנטי בעל השלכות על אירועי העבר ועל מהלכי העתיד, בחיי העבודה של המבקשת. לסעד הארעי עשויה להיות השפעה על תדמיתה של המבקשת, על יחסיה במקום העבודה, ותועלתו בהבאת המשיב לשמוע בנפש חפצה את דבריה של המבקשת במידה ויחליט לערוך שימוע, בהגנה על שמה הטוב ועל המוניטין של המבקשת ובמעמדה כעובדת, ולהסיר בכך רבב שדבק בה כתוצאה מהשעייתה שלא כדין".

"נלחמת על חפותה"


עו"ד רפאל חזן, בא כוח הפקידה הנחשדת במעילה בבנק דיסקונט, מסר ל'ערב ערב': "מרשתי נלחמת על חפותה, על שמה הטוב, ועל העובדה כי לאורך 32 שנות עבודה לא נדבק בה רבב. לא אתן כי יכפישו את שם מרשתי לשווא, אנו מקווים ומאמינים כי כבוד בית הדין האזורי לעבודה יושיע את מרשתי".
מבנק דיסקונט נמסר בתגובה: "בנק דיסקונט הגיש תלונה במשטרה נגד עובדת סניף דיסקונט אילת בחשד למשיכת כספים מחשבון לקוח הסניף. החשד התעורר בעקבות תלונת הלקוח וטיפול מיידי של הביקורת הפנימית. הבדיקה העלתה שעל פי החשד, העובדת משכה כספים מחשבון הלקוח בסכומים קטנים ובפרקי זמן בין משיכה למשיכה. בשלב זה, העובדת אינה מורשית לחזור לעבודתה בסניף. הבנק התנצל בפני הלקוח וזיכה את חשבונו בסכום המשיכות כולל ריבית והצמדה. יחד עם זאת, הבנק ממשיך את בדיקתו על מנת לוודא שאין אירועים נוספים בהקשר זה".

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש