פרסומת
דלג

העירייה לא תיקנה את מרבית הליקויים בגני המשחקים לילדים

מאת: עומר כרמון ● 2/3/2011 15:38 ● ערב ערב 2487
לפני שישה שבועות, חשף 'ערב ערב' הזנחה של עיריית אילת בתחזוקת גני המשחקים לילדים. תמונה דומה הצטיירה מדו"ח ביקורת של מבקר העירייה שהונח לפני כשנה על שולחנו של מאיר יצחק הלוי ולא הובא עד היום לדיון במועצת העיר. בבדיקה שערכנו השבוע, מצאנו כי בניגוד לטענת העירייה: מרבית המפגעים לא תוקנו. משרד התמ"ת: "פנינו לראש העירייה כדי שימסור לנו דיווח"
העירייה לא תיקנה את מרבית הליקויים בגני המשחקים לילדים
תמונת כתבה


לפני שישה שבועות, חשף 'ערב ערב' הזנחה של עיריית אילת בתחזוקת גני המשחקים לילדים. תמונה דומה הצטיירה מדו"ח ביקורת של מבקר העירייה שהונח לפני כשנה על שולחנו של מאיר יצחק הלוי ולא הובא עד היום לדיון במועצת העיר. עיריית אילת טענה בתשובתה למבקר ול'ערב ערב', כי תוקנו כל הליקויים. אולם מבדיקה שערכנו השבוע, מצאנו כי מרבית הליקויים לא תוקנו. בשניים מגני המשחקים בחרה העירייה בדרך הקלה: במקום לתקן את הברזייה או את הספסלים, הם הוצאו מהגן ולא הוחזרו.

תמונת כתבה


תוצאות מאכזבות


תוצאות הבדיקה שערכנו בימים האחרונים במספר גני משחקים בעיר היו מאכזבות: מדרכת רחבת הישיבה בגן המשחקים 'מאפיית ים סוף', נותרה שבורה ומסוכנת, בדיוק כפי שהייתה לפני שישה שבועות.

גן המשחקים ליד בניין 250 נותר מוזנח ומלוכלך. במגרש נפערו בורות ליד מתקני המשחקים.

תמונת כתבה


בגן הסמוך לבניין 884 בשכונה ג', בחרה העירייה בפתרון הקל: הברזייה שנסתמה בחול, הוצאה מהמקום. שני מתקני המשחקים הוצאו מהמקום, ובגן נותרו ארבעה מוטות מתכת: עדות אילמת לנדנדות שהיו בו בעבר.

בגן המשחקים הסמוך לבניינים 5105 ו- 5106 בשכונת מערב 2 מצאנו, כי בדיוק כמו בבדיקת מבקר העירייה לפני למעלה משנה, ובבדיקת 'ערב ערב' לפני שישה שבועות, הפרש הגובה בין מתקן הקרוסלה למשטח החול אינו תקני - כתוצאה מחוסר במצע חול לבלימה. שני ספסלי ישיבה שהיו בגן בעבר - נעלמו, ובמקום נותרו רק סככות. מתקן הקפיץ בגן, נותר שבור ומסוכן.

תמונת כתבה


גם בגן המשחקים 'הכיפה האקולוגית', מצאנו כי לא תוקן דבר: מדרגות הגישה לגן נותרו שבורות. ספסלי הישיבה בגן שנמצאו בידי מבקר העירייה כשבורים, כיום אינם קיימים כלל, ובמקום אין כל אפשרות לשבת. הגן עצמו נותר מטונף וכמעט ללא מצע חול.

לאורך כל השבוע האחרון, הייתה הנדנדה בגן המשחקים ברחבת 'פורטונה' בשכונה א', שבורה. בראשית השבוע, פנינו לעירייה ודיווחנו לה על כך.

בשלושה גנים מצאנו שיפור לעומת בדיקת 'ערב ערב' לפני שישה שבועות: בגן המשחקים ליד בניין 564 בשכונה א' – נסתם הבור שנחפר במקום בידי תאגיד המים והביוב 'עין נטפים'. מתקני המשחקים שלא היו מקובעים לאדמה בשל העבודות המבצעות במקום, נלקחו. המתקנים שנותרו, קובעו כנדרש. אולם הברזייה במקום אינה תקינה. הגן ליד בניין 323 בשכונה א', נותר מטונף בגללים. אולם תוקן הסולם המשמש את אחד ממתקני המשחקים . ב'גן רודד' סודרו הנדנדות.

התמ"ת: הנושא ייבדק בשנת 2011


ממשרד התמ"ת, הממונה על הפיקוח בגני המשחקים, נמסר לערב ערב': "הממונה על התקינה פנה לאחרונה לראש עיריית אילת על מנת לקבל דיווח עם פרטי התחזוקה של המתקנים על פי הנדרש בתקן. בשלב זה, התקבלה תשובה ראשונית, לפיה מכינה הרשות דיווח כנדרש. אנו נחליט על אופן הפעולה בהתאם לפרטי הדיווח. בכל מקרה, עירית אילת נכללת בתוכנית האכיפה השוטפת של מינהל התקינה לשנת 2011".

בשיחת 'ערב ערב' עם מנכ"ל העירייה, פיליפ אזרד, הבטיח האחרון, כי נושא גני המשחקים יטופל בשנה הקרובה. נמשיך לעקוב ולדווח.


בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש