פרסומת
דלג

למי מיועד השוק העירוני החדש?

מאת: עומר כרמון ● 28/3/2012 20:26 ● ערב ערב 2543
עיריית אילת פרסמה מכרז לשכירת מגרש והפעלה של שוק עירוני. תמורת הפעלת השוק, מתחייבת העירייה לשלם לזוכה תמורה חודשית קבועה, והוא יוכל לשמור לעצמו את כל הכספים שיקבל ממפעילי הדוכנים. למרות שהשוק מיועד לאוכלוסיה חלשה, נגישותו של המגרש לקהל הרחב מהווה חלק קטן מאוד בשיקולים לבחירת הזוכה
למי מיועד השוק העירוני החדש?


לצפייה בסרטון לחצו על כפתור ||

עיריית אילת יצאה במכרז להקמת והפעלת שוק עירוני, שאמור להחליף את השוק הפועל ברחבת 'סיטי סנטר' בשדרות התמרים. העירייה פירסמה בשנים האחרונות שתי בקשות לקבלת הצעות מבעלי מגרשים המעוניינים להפעיל את השוק בשטחם. עתה מקווים סוחרי השוק ופרנסי העיר, כי יימצא פיתרון למיקום הנוכחי - המהווה מפגע אסתטי, תופס מקומות חנייה יקרים ומוגדר כנקודת תורפה ביטחונית.

עיון בדפי המכרז מעלה, כי הזכייה עשויה להניב כסף רב לבעל המגרש: תמורת הפעלת השוק, מתחייבת העירייה לשלם לו תמורה חודשית קבועה, והוא לא יחויב להפריש לעירייה אפילו שקל מהכספים שישולמו לו בידי מפעילי הדוכנים. העירייה לא קבעה תעריף מרבי לגבייה ממפעילי הדוכנים, ולא הגבילה את מספרם המירבי של הדוכנים ואת הסחורה שתימכר בהם.

הזוכה במכרז יפעיל את השוק במשך שלוש שנים (עם אפשרות להארכה של שנתיים), על מגרש הנמצא בבעלותו או בחזקתו שגודלו 2,000 מ"ר לפחות. הוא יחויב להקים בשוק העירוני החדש, לפחות 30 דוכנים אחידים, שגודלם לא יפחת מ-2X2 מטרים. עד 10 אחוזים מהדוכנים בשוק יוקצו לטובת נזקקים תושבי אילת, שייבחרו בידי העירייה. עלות הפעלת דוכן לנזקק תהיה מחצית מעלות הפעלת דוכן בשוק. השוק יהיה פתוח לפחות ארבעה ימים בשבוע, בין השעות: 09:00-21:00. הוא יהיה מוקף בגדר היקפית בגובה שני מטרים לפחות, ויזכה לקירוי או הצללה. בעל המגרש יחויב לדאוג לחנייה בקרבת השוק ולהסדרת מעמדו התכנוני של המגרש. קרוב לוודאי שבעל המגרש הזוכה יבקש היתר לשימוש חורג להפעלת השוק, מכיוון שברחבי העיר קשה מאוד למצוא מגרשים בבעלות פרטית המתירים הפעלה של שוק עירוני.

הזוכה במכרז ייבחר באמצעות שיטת ניקוד שנקבעה בידי העירייה: מחצית מהנקודות (50) יינתנו על פי המחיר (ככל שהמחיר שיוצע לעירייה להקמת והפעלת השוק יהיה זול יותר, כך הניקוד יהיה גבוה יותר). 35 נקודות יוענקו עבור מידת התאמת הנכס לדרישות העירייה. 15 נקודות בלבד יינתנו משיקולי מיקום המגרש (נגישות לציבור הרחב ולהובלה ואספקה של ציוד ופריקתו).

בדפי המכרז הדגישה העירייה, כי יוכל להשתתף רק מי "שבבעלותו או בחזקתו מגרש, הממוקם באזור התעשייה הישן או באזורים אחרים בתחום העיר אילת". לא ברור מדוע בחרה להדגיש העירייה דווקא את אזור התעשייה הישן, שאכן יש בו מגרשים ריקים רבים. אך מצד שני, נחשב כמקום בעייתי לריכוזי קהל בשל חומרים מסוכנים המצויים בו.

שאלנו את עיריית אילת:
מדוע העירייה אינה מבקשת חלק מהכנסות השוק (העירייה משלמת עבור השכרת המגרש, אבטחת המקום ועוד, ובעל המגרש רשאי לשמור את כל הרווחים לעצמו)?

מדוע מחויב הזוכה במכרז להעניק במחיר מוזל לנזקקים "עד ל-10 אחוזים" מהדוכנים בשוק ? (מדוע רק 10 אחוזים? ומדוע לא "10 אחוזים לפחות"?)

כיצד תבחר העירייה את הנזקקים הזכאים לדוכן במחיר מוזל?

מדוע במכרז לשוק עירוני - המיועד לאוכלוסיה חלשה שאינה מחזיקה בדרך כלל במכונית, מיקום המגרש ונגישותו לקהל הרחב, מהווה רק 15 אחוזים משקלול הבחירה בזוכה?

מדוע לא עושה העירייה שימוש באחד מהמגרשים המיועדים לצרכי ציבור ומפעילה בעצמה את השוק העירוני (כך רווחי השוק יגיעו לקופה הציבורית)?

מהעירייה נמסר בתגובה: "בהתאם לתנאי המכרז, עלויות ההקמה חלות על היזם. העירייה תשלם בעד שכירות מתחם השוק בלבד. אין תשלום נוסף. כמצוין במכרז, הנזקקים יהיו בהתאם להמלצות האגף לשירותים החברתיים והם יהיו זכאים להנחה. מיקום המגרש ונגישותו מקבל ציון גבוה של 15 אחוזים מתוך 50 אחוזים היות ומרכיב הצעת המחיר מהווה 50 אחוזים מהציון הסופי. לשאלתך, לא ניתן לקיים שוק מסחרי על קרקע בייעוד ציבורי".

ראוי לציין כי טענת העירייה בתגובתה - כי הניקוד למיקום המגרש מהווה 15 אחוזים מתוך 50, ולא 15 אחוזים מתוך 100, פשוט אינה נכונה. עיון בדפי המכרז מלמד זאת בבירור.