פרסומת
דלג

הקבלן מרואן נופי: "לכאורה תופרים מכרזים כמו בשנות ה-70"

מאת: איה פלשקס ● צילום: מערכת ערב ערב ● 16/9/2017 14:15 ● ערב ערב 2828
לקבלן מרואן נופי בטן מלאה על מכרז שהוציאו חכ"א ועין נטפים במשותף ● במכתב זועם לראש העירייה, רשות מקרקעי ישראל ומשרד הביטחון הוא מתריע: אף קבלן אילתי לא יוכל לגשת למכרז, שכן אף קבלן אילתי אינו עומד בתנאי הסף של המכרז ● חכ"א ועין נטפים בתגובה: "...האם ישנה בקשה או דרישה שחכ"א או עין נטפים "יתפרו מכרז" ( כלשון מר נופי) דווקא לטובת קבלנים אילתיים ספציפיים? חכ"א ועין נטפים, ימשיכו לפעול אך על פי הדין
הקבלן מרואן נופי: ''לכאורה  תופרים מכרזים כמו בשנות ה-70''
"אני לא מאשים אף אחד בשלב זה". מרואן נופי

למרואן נופי, מקבלניה הוותיקים והמוכרים באילת, טענות קשות בעניין  מכרז שהוציאו חכ"א ועין נטפים במשותף. המדובר במכרז העוסק בעבודות תשתית ופיתוח ברובע 2 והכולל עבודות עפר, פריצת כבישים וסלילה, הקמת מערכות תת קרקעיות, חדרי שנאים ועבודות תשתית מים וביוב.  במכתב שהוציא לראש העירייה מאיר יצחק הלוי, אבי כהן מנכ"ל חכ"א וחן סלטי מנכ"לית עין נטפים, אליו מכותבים גם רשות מקרקעי ישראל, משרד הביטחון ומבקר המדינה, הוא טוען כי תנאי הסף שנקבעו במכרז אינם מאפשרים לאף קבלן אילתי לגשת אליו, אף שלדבריו מדובר בעבודה שאין כל מניעה כי תעשה על ידי קבלן מקומי בעל ניסיון. "אני לא מאשים אף אחד בשלב זה", הוא כותב, "אבל מבקש לפקוח את עיניכם על מנת שתפעלו לעצירת המכרז ותפתחו בחקירה מידית על מנת לפטר את כל מי שהיה מעורב".

 

עבודה של פעם ב 10-15 שנה


"תנאי הסף בלתי ניתנים למילוי על ידי קבלנים אילתים", כותב מרואן נופי, "לא משום שאין קבלנים מוכשרים בעיר, אלא משום שלא יצאו עבודות בתחומי העיר אילת בהיקף עבודות הנדרשות במכרז...נדרש כי המציע יהיה בעל היסטורית עבודות של שלוש עבודות לפחות, שהסתיימו בשלוש השנים האחרונות בהיקף של 30 מיליון ₪ כל אחת. ברור לכם מכותביי המכובדים, כי לא יצאו עבודות בהיקפים אלו בתקופה הזו בעיר אילת, ועל כן, נסגרו הדלתות בפני הקבלנים האילתים". 
טענה אחרת של מרואן נוגעת לדרישת המכרז כי היקף המחזור השנתי של הקבלן יהיה לפחות 50 מיליון ₪ בכל אחת משלוש השנים האחרונות. "אני לא רוצה להתערב בתנאי מקשה זה, שכמובן יקשה על קבלנים אילתים", כותב מרואן, "וגם אם נסכים לצורך העניין כי תנאי זה לגיטימי, מדוע מבקש עורך המכרז שתי ערבויות מזעריות על סך 300 אלף ₪, כל אחת, ממציעים בעלי מחזורי עבודה כה גדולים! זאת ועוד שחוק חובת מכרזים מחייב כי ערבות בנקאית לעבודות מסוג זה יהיה בסך של 5-10% לפחות מהיקף העבודה."
עוד קובל מרואן על כי ההשתתפות במפגש המציעים במכרז בסדר גודל שכזה, אינה חובה. 
טענה אחרת נוגעת לכך שהמכרז, המאפשר לדבריו העסקת קבלני משנה מקומיים על ידי הזוכה, אינו מציב דרישות כלשהן בנוגע לקבלני המשנה. "מן הראוי שחכ"א תפצל את המכרז לארבעה מכרזים, ותיתן הזדמנות שווה, במיוחד לקבלנים תושבי העיר, להתפרנס בכבוד. הרי שקבלנים אילתים מעסיקים עובדים תושבי העיר, והינם בעלי הציוד הדרוש לביצוע עבודות אלו, ובמיוחד לאור העובדה שבכל 10-15 שנים יוצאת עבודה בסדר גודל שכזה, וראוי היה לתת הזדמנות שווה לתחרות גם לקבלנים האילתים." 

 

"מדוע לא פוצל מכרז עין נטפים"?


כאמור מהווה המכרז מכרז משותף לחכ"א ועין נטפים, אלא שלטענת מרואן נופי: "עבודות המים והביוב הינם השלב האחרון בביצוע העבודות, והרי שמדובר על חלק זעום יחסית מבחינה כספית העומד על חמישה מיליון ₪. מדוע בחרה עין נטפים להשתתף במכרז, ולא להשתמש בצוות המקצועי המנוסה והאמין שלה להוצאת מכרז עצמאית? הרי שלעין נטפים יש את כל הידע, הניסיון והאפשרויות להוציא מכרז לעבודות אלו באופן עצמאי, ובכך לפתוח את התחרות לקבלנים אחרים. לסיכום מבקש נופי כי תכונס ישיבה דחופה של כל המעורבים בהוצאת המכרז, על מנת לבדוק ולאמת את טענותיו, ומדגיש: "אני כקבלן ויזם אילתי מעוניין מאוד כי עבודה זו תצא לפועל, שכן הדבר יביא לי ולקבלני העיר האחרים פרנסה בעתיד בבניית השכונה". 
מחכ"א ועין נטפים נמסרה התגובה הבאה: "תנאי המכרז המשותף של חכ"א ועין נטפים, לגביו מעלה מר מרואן  נופי טענותיו, נקבעו ביחס ישיר להיקף העבודות ואופי העבודות אותן יידרש הזוכה במכרז לבצע ועל פי הוראות הדין.  טענות כגון אלה של מר נופי מועלות על ידו לא בפעם הראשונה, ומעלות תמיהה: האם ישנה בקשה או דרישה שחכ"א או עין נטפים "יתפרו מכרז" ( כלשון מר נופי) דווקא לטובת קבלנים אילתיים ספציפיים? חכ"א ועין נטפים, על כל פנים, ימשיכו לפעול אך על פי הדין."

'ערב ערב' מבקש להדגיש כי לא בדק בעצמו את המכרז האמור ולפיכך מובאות טענותיו של נופי כלשונן, ומבלי שפרסומן יהווה אישור או תיקוף לטענות המופיעות בו מטעם העיתון.


חדשות אילת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש