פרסומת
דלג

צעירי חב''ד יקימו מעון יום במערב 7

מאת: איה פלשקס ● צילום: עומר כרמון ● 17/11/2017 09:32 ● ערב ערב 2837
מועצת העירייה אישרה בישיבתה האחרונה מספר תקציבים מיוחדים לסדרת פרויקטים ● בין היתר יקבל תכנונה של רצועת החוף מאילת לעקבה תקציב בגובה שני מיליון ₪ שימומנו במשותף על ידי משרד התיירות ועיריית אילת ● משרד החינוך יוסיף למעלה מארבעה מיליון ₪ לבנייתה של ישיבה תיכונית בעיר
צעירי חב''ד יקימו מעון יום במערב 7
שכונת מערב 7 אילת

מועצת העירייה בישיבתה מחודש אוקטובר אישרה תוספת של תקציבים מיוחדים למספר פרויקטים המצויים בבנייה. בין היתר אושרה תוספת של 1,862,697 ₪ בעבור הקמת מעון יום במערב 7 שתמומן על ידי אגודת צעירי חב"ד. סך עלותו הכוללת של המעון תעמוד לאחר השינוי על 4,774,697 ₪. סכום נוסף של 4,089,400 ₪ יתקבל ממשרד החינוך ויתווסף לתקציב קיים בגובה 3,851,534 ₪ להקמת ישיבה תיכונית באילת שסך עלותה יעמוד על 7,940,934 ש"ח. תקציב בלתי רגיל (תב"ר) חדש בגובה שני מיליון ₪ נקבע בעבור תכנון רצועת החוף מעקבה לטאבה. את מרבית הסכום  יממן משרד התיירות כשקרן עבודות פיתוח של העירייה תשתתף בסכום של 400,000 ₪. לצורך הנגשתו של אולם ספורט בגין אושר תב"ר בגובה 300,000 ₪ שימומן על ידי מפעל הפיס. משרד האנרגיה מצדו אישר 100,000 ₪ נוספים לתקציב בגובה 1,181,900 ₪ בעבור שדרוג מיזוג אוויר בהס יעלים. מפעל הפיס ומשרד התשתיות יוסיפו 698,400 ₪ לחצי מיליון ₪ שכבר אושרו, למטרת שיפוצים במבני פיס אלון, ומשרד החינוך יוסיף 183,126 ₪ לתקציב מאושר בגובה 1,194,000 ₪ בעבור תקשוב ותכנות בבתי הספר בעיר. עוד אושרו 50,000 ₪ נוספים לשיפוץ והצטיידות מתחם העצמה מקרן עבודות פיתוח של העירייה ועוד 150,000 ₪ בעבור שיפוצי קיץ וליקויי בטיחות במוסדות החינוך בעיר שאף הם ימומנו מקרן עבודות פיתוח. 


חדשות אילת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש