פרסומת
דלג

משרד הבריאות לראש העירייה: אכוף החוק למניעת עישון

מאת: עומר כרמון ● 27/10/2010 17:31 ● ערב ערב 2469
מנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר רוני גמזו, שלח מכתב לראש העירייה, מאיר יצחק הלוי, בדרישה מיידית להעביר למשרד הבריאות את הדיווח השנתי כנדרש בחוק בגין פעולות פיקוח ואכיפה של החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים. "מהנתונים הנמצאים בידינו עולה, כי עדיין לא העברתם לידינו את הדיווח השנתי כנדרש בחוק, למרות שהתאריך האחרון לדיווח היה בסוף חודש ינואר". עיריית אילת לא ענתה לשאלותינו בנושאמנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר רוני גמזו, שלח מכתב לראש עיריית אילת, מאיר יצחק הלוי ול-38 ראשי רשויות נוספים, בדרישה מיידית להעביר למשרד הבריאות את הדיווח השנתי כנדרש בחוק בגין פעולות פיקוח ואכיפה של החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון.

במכתב שהגיע לידי 'ערב ערב' מציין ד"ר גמזו, כי "בהתאם להוראות החוק, מחויב ראש רשות מקומית להסמיך עובדים ברשות המקומית כמפקחים לעניין חוק מניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, וכן על הרשות המקומית לדווח לשר הבריאות במהלך חודש ינואר בכל שנה על פעולות הפיקוח שנקטה בשנה שקדמה לה, לרבות מספר המפקחים שהוסמכו, לצורך דיווח שר הבריאות המוגש לכנסת, בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק" .

תמונת כתבה


"מהנתונים הנמצאים בידינו עולה, כי עדיין לא העברתם לידינו את הדיווח השנתי כנדרש בחוק, למרות שהתאריך האחרון לדיווח היה בסוף חודש ינואר 2010", כתב מנכ"ל משרד הבריאות. "כמנכ"ל המשרד והממונה על ביצוע חוק זה, הריני פונה אליכם בבקשה לקבל דיווח על פעילות האכיפה והפיקוח שביצעתם במהלך שנת 2009, וכן את מספר הטלפון של המוקד הטלפוני שלכם, אליו יכולים בעלי עסקים והציבור הרחב לפנות על מנת להתלונן על עישון בניגוד לחוק". ד"ר גמזו הזכיר לראש העירייה, כי הדו"ח לשנת 2009 התפרסם לציבור כבר לפני מספר חודשים, אולם בכוונתו לפרסם דו"ח מעודכן בתוך מספר שבועות, הכולל גם את הדיווחים החסרים".

ראוי לציין, כי אין זו הפעם הראשונה בה מתברר כי עיריית אילת אינה פועלת לאכיפת החוק למניעת עישון. לפני שלוש שנים, הזכיר רותם נועם במדורו 'אנטיפתי', כי גם בשנת 2006 לא עדכנה עיריית אילת את משרד הבריאות בנושא זה. מעיריית אילת לא התקבלה תשובה לשאלותינו בנושא.

'ערב ערב' יוסיף לעקוב ולדווח.