פרסומת
דלג

מבקר המדינה: ליקויים בהתנהלותו של יאיר חזן

מאת: עומר כרמון ● 25/5/2011 17:23 ● ערב ערב 2499
מיכה לינדנשטראוס: "יו"ר דירקטוריון חברת נמל אילת מינה את אחד ממקורביו כעוזר, מבלי שפורסם מכרז לתפקיד". "העוזר זכה בשנים האחרונות לתנאי שכר משופרים". "דירקטוריון החברה אישר את מינויו של מיכאל אילון לתפקיד סמנכ"ל משאבים, למרות שהתנהלו נגדו הליכים פליליים". ועדת שפניץ עדיין לא אישרה את המלצת שרי האוצר והתחבורה, למנות את יאיר חזן, לתקופת כהונה שלישית
מבקר המדינה: ליקויים בהתנהלותו של יאיר חזן

מבקר המדינה, השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס, מתח השבוע ביקורת על יו"ר דירקטוריון חברת נמל אילת, יאיר חזן, שמינה את אחד ממקורביו כעוזר מבלי שפורסם מכרז לתפקיד, אותו עוזר אף זכה בשנים האחרונות לתנאי שכר משופרים.
המבקר ציין, כי חזן הכיר את העוזר מעבודתם המשותפת בעיריית אופקים. חודשים אחדים לאחר המינוי בשנת 2005, נחתם הסכם עבודה אישי בין חברת נמל אילת לבין העובד, שלפיו תשלם לו החברה רטרואקטיבית שכר של 7,500 ש"ח לחודש. בסוף נובמבר 2008, החליט הדירקטוריון להכפיל את שכרו של העובד, ובשנת 2010, הוכפל השכר שוב.
מחברת נמל אילת נמסר בתגובה לדו"ח המבקר: "אנו לומדים בעיון רב את דו"ח מבקר המדינה. נסיק את המסקנות ונפעל ליישום ההמלצות".
בתוך כך נודע ל'ערב ערב', כי ועדת שפניץ (המאשרת מינויים בשירות המדינה), עדיין לא אישרה את המלצת שרי האוצר והתחבורה, לאשר כהונה שלישית ליאיר חזן. הדיון בנושא בוועדה, אורך כבר כחמישה חודשים.
מבקר המדינה מתח ביקורת על דירקטוריון חברת נמל אילת, גם בכל הנוגע למינויו של מיכאל אילון לתפקיד סמנכ"ל משאבים: "בחודש אפריל 2009, אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר מיכאל אילון", מציין המבקר. "המינוי אושר אף על פי שהחברה לא שאלה במהלך הריאיון עם מר אילון אם תלויים ועומדים כנגדו הליכים פליליים, זאת למרות מועמדותו לשאת בתפקיד בכיר ומשפיע בחברה. מר אילון מצדו לא דיווח על חקירה פלילית אשר התנהלה נגדו בשנת 2005, ואשר בעקבותיה הוגש בסופו של דבר כתב אישום בשנת 2010".
מחברת נמל אילת נמסר בתגובה: "אנו לומדים בעיון רב את דו"ח מבקר המדינה. נסיק את המסקנות ונפעל ליישום ההמלצות".

מי רוצה את הנמל?


ברשות החברות הממשלתיות נפתחה ביום ראשון תיבת ההצעות לרכישת מניות חברת נמל אילת. בסך הכל נספרו 17 גופים שהביעו עניין בנמל. מועמדותן של שלוש חברות בולטת במיוחד: קבוצת 'ממן' בבעלות משפחת לבנת, שבאמצעות חברת 'תעבורה' שבבעלותה אחראית להובלת מרבית המכוניות המגיעות לאילת. 'כימיקלים לישראל' של סמי ועידן עופר, המפעילה בנמל אילת את מסוף הדשנים וחברת 'גולדבונד', הנשלטת בידי שלמה שמלצר, המחזיק ב-20 אחוזים מחברת 'מספנות ישראל' ובקבוצת הרכב 'שלמה SIXT'.
כעת יתבצע השלב המקדמי להליך ההפרטה: המתמודדים יתבקשו להוכיח איתנות פיננסית והיעדר ניגוד עניינים מול המדינה וחברת נמל אילת. רק לאחר מכן, תקבע רשות החברות את מתווה ההפרטה המדויק.