פרסומת
דלג

משרד התמ"ת חייב את העירייה לתקן את גני המשחקים

מאת: עומר כרמון ● 1/9/2011 19:12 ● ערב ערב 2513
בעקבות דו"ח מבקר העירייה ותחקיר 'ערב ערב', שמצאו כי גני המשחקים בעיר מוזנחים ומסוכנים, דרש הממונה על התקינה במשרד התמ"ת, מראש העירייה, מאיר יצחק הלוי, לתקן את הליקויים. העירייה חתמה על הסכם עם חברה שתשפץ ותתאים את כלל מתקני המשחקים בעיר לכל דרישות התקן. משרד התמ"ת: "נמשיך לעקוב אחר ביצוע ההסכם ונפעל בהתאם לסמכויות המוקנות בחוק, ככל שיידרש"
משרד התמ''ת חייב את העירייה לתקן את גני המשחקיםהממונה על התקינה במשרד התמ"ת מסר ל'ערב ערב', כי בעקבות דרישתו, חתמה עיריית אילת על הסכם עם חברה בעלת תו תקן לייצור ותחזוקת מתקני המשחקים. ההסכם הינו לשיפוץ והתאמת כלל מתקני המשחקים בעיר לכל דרישות התקן ותחזוקתם במשך שלוש שנים.

דרישת משרד התמ"ת מהעירייה לתקן את גני המשחקים בעיר באה לאחר שדו"ח מבקר העירייה ותחקיר 'ערב ערב' מצאו, כי מתקני המשחקים בעיר מוזנחים ומסוכנים. בחודש ינואר השנה, הועברו ממצאי תחקיר 'ערב ערב' לממונה על התקינה במשרד התמ"ת, והוא ענה לנו: "אנו מתייחסים לפנייתכם כתלונה. כשלב הראשון בטיפול בתלונה, נפנה אל ראש הרשות עם בקשה להתייחסות ובדרישה לדווח לממונה בדבר קיומו של הליך תחזוקת מתקני משחקים בהתאם לכל דרישות התקן".

השבוע מסר לנו הממונה על התקינה במשרד התמ"ת: "ביום ה- 13.02.2011, פנה הממונה על התקינה במשרד התמ"ת אל ראש עיריית אילת. בעקבות הפנייה, נתקבל דיווח מהעירייה, כי היא פנתה לחברה למשק וכלכלה בבקשה לערוך סקר מתקני משחקים בעיר, וזאת לשם עמידת כלל מתקני המשחקים בדרישות התקן. ביום 14.08.2011, בהמשך לפנייתו של הממונה על התקינה, הודיעה העירייה, כי חתמה על הסכם עם חברה, בעלת תו תקן לייצור ותחזוקת מתקני המשחקים. ההסכם הינו לשיפוץ והתאמת כלל מתקני המשחקים בעיר לכל דרישות התקן ותחזוקתם במשך שלוש שנים. הממונה על התקינה במשרד התמ"ת ויחידת התקינה ימשיכו לעקוב אחר ביצוע ההסכם ויפעלו בהתאם לסמכויות המוקנות בחוק, ככל שיידרש".

ראוי לציין, כי רק ב-17 באוגוסט, שלושה ימים לאחר הודעת העירייה לתמ"ת כי חתמה על הסכם עם החברה, הובא הנושא לאישור מועצת העיר. גזבר העירייה, אסי בן חמו ומנכ"ל העירייה, פיליפ אזרד, לא הזכירו בדיון, כי ההתקשרות עם החברה, שעלותה ארבעה מיליון שקלים לשלוש שנים, נובעת מדרישת משרד התמ"ת.

'ערב ערב' יוסיף לעקוב ולדווח.

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש